Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
10. január 2020

Petrovo obrátenie a začiatok novej cesty cirkvi

Druhé čítanie na Slávnosť Krstu Krista Pána ponúka krátky úryvok z Petrovej kerygmatickej reči zo Skutkov apoštolov (10,34-38).
Petrovo obrátenie a začiatok novej cesty cirkvi

Úryvok, ktorý počúvame v liturgii na Slávnosť Krstu Krista Pána je nesmierne dôležitý. Počúvame časť z Petrovej reči, ktorú môžeme nazvať kerygmou, teda základným ohlásením viery v Ježiša Krista. Text je významný pre dnešnú slávnosť preto, lebo vidíme, ako sa pri prvom ohlasovaní viery v Ježiša začínalo hlavne od udalosti jeho krstu: „Vy viete, čo sa počnúc od Galiley po krste, ktorý hlásal Ján, dialo po celej Judei...“ (v. 37). Teda spočiatku sa zjavenie Pána svetu ohlasovalo od udalosti Ježišovho krstu v Jordáne, kde, podľa rozprávania synoptických evanjelií na neho zostupuje Boží Duch.

Spočiatku sa zjavenie Pána svetu ohlasovalo od udalosti Ježišovho krstu v Jordáne. Zdieľať

To viedlo v počiatkoch cirkvi aj k niektorým herézam, ktoré tvrdili, že Ježiš sa stal Božím synom až pri udalosti krstu v Jordáne. Aj preto, sa neskôr začal dávať dôraz aj na udalosti jeho narodenia a začali sa množiť aj iné rozprávania z Ježišovho detstva, ktoré mali potvrdzovať jeho božstvo aj pred krstom.    

Výnimočnosť tejto Petrovej reči z desiatej kapitoly Skutkov apoštolov však spočíva v jej adresátoch. Peter ju prednáša v dome rímskeho stotníka Kornélia v Cézarei Prímorskej a prednáša ju tým, ktorí neboli členmi židovského národa.

Kornélius zhromaždil do svojho domu svojich príbuzných a najbližších priateľov, pretože mal videnie, v ktorom mu anjel prikázal, aby dal k sebe priviesť Petra a vypočul jeho slová. Peter mal v tom čase tiež to známe videnie, v ktorom ho Boh vyzýval, aby jedol všetky druhy zvierat a nedelil ich tak na čisté a nečisté. Peter sa vo videní zdráhal tak urobiť a nerozumel jeho významu. Postupne však Peter začne odhaľovať význam videnia a mohli by sme povedať, že začne aj jeho postupná konverzia skrze udalosti, ktoré sa dejú v súvislosti s Kornéliom.

Najprv, keď poslovia od Kornélia – jeho dvaja sluhovia a vojak, teda pohania – zastali pri jeho dome práve v čase, keď po videní uvažoval nad jeho významom, Peter, zdá sa, pochopil, že videnie bolo v prvom rade o nerozdeľovaní ľudí na čistých a nečistých. Peter ich dokonca pozve k sebe, pohostí a ubytuje ich. Keď potom spolu s nimi a v sprievode ďalších bratov kresťanov zo židovstva dorazí ku Kornéliovi, vstup do domu k pohanom, obháji týmito slovami: „Vy viete, že Žid sa nesmie spolčiť ani stretnúť s cudzincom. Ale mne Boh ukázal, že nemám nikoho nazývať poškvrneným alebo nečistým človekom. Preto som prišiel bez váhania, keď ste ma pozvali. A pýtam sa, kvôli čomu ste ma pozvali?“ (Sk 10,28-29). To je pre Petra prvé štádium pochopenia videnia: ľudí netreba deliť na čistých a nečistých.

Prvé štádium pochopenia videnia pre Petra: ľudí netreba deliť na čistých a nečistých. Zdieľať

Peter si možno ešte nie je vedomý, že význam videnia ešte nepochopil úplne. Keď mu po jeho otázke: „Kvôli čomu ste ma pozvali?“, Kornélius vyrozpráva svoju zážitok s videním, Peter pochopí vec, ktorá spôsobí revolúciu v prvotnej cirkvi: Ježiša treba ohlásiť aj tým, ktorí nie sú z obriezky! Preto začne hovoriť slová kerygmy, ktoré dnes počúvame.

Inzercia

Ešte počas toho ako Peter hovorí, vidia Peter a ostatní kresťania z obriezky ako na pohanov, ktorí počúvajú Petrovu reč o Ježišovi, zostúpi Duch Svätý (Sk 10,44). Títo Petrovi sprievodcovia z obriezky nad tým žasnú. Oni pochopili, že evanjelium je tu aj pre pohanov až na základe toho, že spozorovali na nich dary Ducha Svätého (Sk 10,45-46), Peter to však pochopil už skôr a prejavuje sa ako výnimočný interpret Božieho plánu na základe vlastnej skúsenosti a udalostí okolo seba. Petrovo konanie je teda prorocké a predchádza dar Ducha.

Peter sa prejavuje ako výnimočný interpret Božieho plánu na základe vlastnej skúsenosti a udalostí okolo seba. Zdieľať

Keď Peter vidí tento dar Ducha, ide v pochopení celej udalosti ešte ďalej a povie: „Môže ešte niekto zabrániť, aby boli vodou pokrstení tí, čo dostali Ducha Svätého tak ako my?“ A tak po tejto Petrovej reči, ktorej časť dnes počúvame, sú pokrstení prví pohania. Takto sú aj formálne začlenení do spoločenstva cirkvi. Toto svoje konanie musí Peter dokonca objasňovať aj pred členmi cirkvi v Jeruzaleme (Sk 11).

Peter, ako popredný predstaviteľ prvotného spoločenstva cirkvi bol tiež pri zrode jednej z najväčších revolúcií a otvorení sa pre novosť v celej histórii života cirkvi. Pritom ani Peter, ani Kornélius vo videniach nedostali detailný opis toho, čo treba urobiť. Kornélius mal zavolať Petra a vypočuť ho. Peter mal zas čudné videnie o jedení všetkých druhov zvierat. Spoločnou otvorenosťou na Božie vnuknutia a Petrovou schopnosťou interpretovať okolnosti v Božom duchu sa prichádza k odhaleniu plnosti Božieho plánu spásy.

(Zamyslenie k evanjeliu tejto nedele na našej stránke zatiaľ ešte nemáme.)

Matúš Imrich
Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Získal licenciát na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, kde v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu.

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Blog
Cez Syna synmi

Cez Syna synmi

Pavlove listy sú známe aj tým, že obsahujú poetické časti známe ako chválospevy či hymny. Podľa odborníkov väčšinu z nich neskomponoval, ale prebral z liturgickej praxe ranného kresťanstva. Touto formou sa zvyčajne opisuje niečo, čo uniká suchej analytickej schopnosti rozumu. Hymny bývajú preplnené emóciami, ktoré sa naplno iste prejavovali pri ich spoločnom prednese počas bohoslužby. A tak, keď chce nejakú úžasnú a nadprirodzenú vec opísať v liste, siaha Pavol radšej po tejto forme a umne ju zakomponováva do svojho textu.

Blog
Aj vy ste "nábožní"?

Aj vy ste "nábožní"?

Možno som nakazený bratislavskou liberálnou kultúrou, no slovo "nábožný" otvára v mojej mysli dvere pre slová ako "dogmatický", rigidný, zaslepený, bezmyšlienkovitý, rituálny... bez prvkovlásky a spirituality. Čiže niečo, čo by som do angličtiny preložil ako religious. Existuje teda rozdiel medzi "devout" a "religious" alebo medzi "nábožným" a "náboženským"? Poďme sa teda pozrieť na to, čo slovo nábožný, angl. devout znamená podľa Sv. Františka Saleského.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.