Pápež František a prezidentka Čaputová o pokoji a spravodlivosti

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Pápež František a prezidentka Čaputová o pokoji a spravodlivosti

Niektorí „autentickí“ kresťania označujú prezidentku Čaputovú za ultraliberálku, a jej kresťanských voličov odsudzujú ako liberálnych kresťanov. Niektorí liberáli útočia na konzervatívcov a kresťanov rovnako agresívne ako komunisti. Novoročné príhovory Zuzany Čaputovej a pápeža Františka ukázali, že majú mnoho spoločného, a títo liberálni aj konzervatívni ultras sa mýlia, a konajú proti obecnému dobru, ktorého základom je pokoj a spravodlivosť.

1. január nie je len prvý deň nového roka „nášho letopočtu“, ktorý sa počíta od narodenia Ježiša Krista. Od roka 1968 sa pripomína aj ako Svetový deň pokoja, ktorý v Katolíckej cirkvi prvý krát vyhlásil pápež Pavol VI. Odvtedy k nemu pápeži každoročne ponúkajú svoje posolstvo na túto tému. Logicky to súvisí aj s Vianocami, ktoré slávime týždeň predtým. Biblia hovorí, ako anjeli oznáimili pastierom že sa narodil Spasiteľ, ktorý priniesol „pokoj ľuďom dobrej vôle.“ To nebolo blaho-želanie, aké hovoria ľudia, ale oznámenie skutočnosti, ktorá sa stala. Dobrá vôľa je aktívne účinná, a používa dobré prostriedky na dosiahnutie dobrého cieľa. Dvetisíc ročné skúsenosti a učenie Cirkvi hovora, že pokoj vychádza zo spravodlivosti. Táto myšlienka formulovananá v aktuálnych súvislostiach sa prejavuje aj v posolstvách pápežov k 1. januáru.

Pápež František: „Pokoj ako cesta nádeje“

Pápež v posolstve k 1. januáru 2020 hovorí, že cestou k pokoju je dialóg, zmierenie a ekologické obrátenie, a menuje príčiny vojen a nepokoja: „Pokoj je vzácne dobro, predmet našej nádeje a túžby celého ľudstva. … Naše ľudské spoločenstvo si nesie … stopy čoraz ničivejších vojen a konfliktov, ktoré aj naďalej dopadajú zvlášť na tých najchudobnejších a najslabších. Aj pre celé národy je ťažké oslobodiť sa spod okovov vykorisťovania a korupcie, ktoré živia nenávisť a násilie. Ešte i dnes je mnohým mužom a ženám, deťom i starým ľuďom upieraná dôstojnosť, fyzická integrita, sloboda – vrátane tej náboženskej – sociálna solidarita a nádej na budúcnosť. Mnohí sú nevinnými obeťami bolestného ponižovania a vylučovania, smútku a nespravodlivosti, nehovoriac o traume pochádzajúcej zo systematickej nevraživosti voči ich národu a ich drahým.… Vojna často začína neznášanlivosťou inakosti toho druhého, ktorá živí túžbu po vlastnení a vôľu vládnuť. Táto neznášanlivosť sa rodí v srdci človeka z egoizmu a pýchy, z nenávisti vedúcej k ničeniu, vytváraniu negatívneho obrazu o druhom.“

„Ako teda budovať cestu mieru a vzájomného uznania? …. Musíme sa usilovať o skutočné priateľstvo, založené na našom spoločnom pôvode od Boha a realizované vo vzájomnom dialógu a v dôvere. … Mierový proces si vyžaduje trvalé úsilie. Je to trpezlivá snaha o hľadanie pravdy a spravodlivosti. … Ako zdôraznil sv. Pavol VI.: „Dvojitá požiadavka rovnosti a spolurozhodovania smeruje k podpore určitého typu demokratickej spoločnosti... Inak povedané: je dôležitá výchova k politickému životu, ktorá má jednotlivcovi okrem znalosti jeho práv objasniť aj ich nevyhnutný korelát: poznanie jeho povinností voči druhým. Zmysel a plnenie povinnosti je podmienené schopnosťou sebaovládania, prijatím zodpovednosti a hraníc v uplatňovaní slobody jednotlivca i jednotlivých skupín.“

V ďalšom pápež hovorí o odmietnutí zbrojenia, zvlášť jadrových zbraní a potrebe „ekologického obrátenia“. Celý text tu: https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2019-12/posolstvo-svateho-otca-frantiska-k-53-svetovemu-dnu-pokoja.html

Na Slovensku je to tak – naopak

Na Slovensku pred 2 rokmi priniesol korupčný systém aj vraždu novinára usilujúceho o spravodlivosť a jeho snúbenice. Nielen v civilnej spoločnosti ale aj medzi kresťanmi sa zhrošila kvalita dialógu a vystupňovali ideologické útoky, osočovania, nálepkovania, vytvárania negatívneho obrazu o druhom (napr. aj o Hlinovi a Čaputovej). Namiesto snahy o porozumenie a spravodlivosť niektorí štartujú buldozéry a podporujú šíriteľov nenávisti. Niektorí kresťania aj dobré ciele – ochranu života a rodiny presadzujú zlými prostreidkami – útokmi, nálepkovaním, osočovaním ináč zmýšľajúcich, tých čo súhlasia s ich ceľmi, ale dovolia si kritizovať ich spôsoby, a podporou strán a politikov šíriacich nenznášanlivosť a ničiacich život už narodený. A niektorí liberáli teoreticky hlásajúci ničím neobmedzenú slobodu tvrdo útočia aj na liberála, ktorý si dovolil publikovať vecný a konštruktívny rozhovor s konzervatívcom.

Prezidentka Čaputová podobne ako pápež

Dobre to opísala v Novoročnom príhovore aj prezidentka Čaputová: „So smútkom a rozčarovaním sledujem, ako naberá na sile hrubosť, vulgárnosť a manipulácia vo verejnej debate. … Akoby jedinou cestou na presadenie svojich myšlienok bolo poníženie oponenta a vymedzenie sa na jeho úkor. So slovom sa často narába účelovo, bez zodpovednosti za následky a s umlčaním vlastného svedomia. … a mnohých ľudí rozdeľujú spory.“

„Dodržiavanie pravidiel všetkými rovnako a povinnosť niesť zodpovednosť v prípade ich porušenia – alebo jednoducho povedané zabezpečenie poriadku a férovosti v reálnom živote – je naším najväčším dlhom po novembri 1989. Máme za sebou dôležitý rok odhaľovania reality, ktorá nám chvíľami vyrážala dych. Z rôznych zverejňovaných zvukových aj obrazových záznamov sme sa dozvedeli, že mnohí z tých, ktorí mali slúžiť spravodlivosti a verejnému záujmu, stáli na opačnej strane.“... „Vymožiteľnosť práva, právna istota, rovnosť pred zákonom – namiesto korupcie, formalizmu a zneužívania spravodlivosti. Toto by mali byť jedny z najdôležitejších cieľov v najbližších rokoch.“

Pápež František špeciálne a opakovane vystupuje na obranu a prospech ľudí na okraji spoločnosti, chorých, slabých, vykorisťovaných. Čaputová povedala: „pre mnohé skupiny ľudí na Slovensku dôstojný život ani zďaleka nie je realitou. Rozprávala som sa s ľuďmi, ktorí napriek každodennej tvrdej práci žijú v strachu z budúcnost. So ženami, ktoré roky zažívali násilie … S ľuďmi, pre ktorých je tečúca voda a istota bývania nedosiahnuteľným snom. S ľuďmi, ktorí sú objektom nenávisti pre ich inakosť … s mnohými ďalšími, ktorí sú vylučovaní nie pre svoje skutky, ale pre atribúty, ktoré nevedia ovplyvniť, lebo im ich nadelil život sám. … Všetci máme na Slovensku svoje miesto, svoj domov, právo na kvalitné služby od štátu, právo sa začleniť a žiť dôstojne.“

„Okrem zabezpečenia spravodlivosti a ľudskej dôstojnosti … Dotiahnime zmeny v zdravotníctve tak, aby sme znížili počet odvrátiteľných úmrtí. Aby sme zabezpečili dostatok lekárov, zdravotných sestier a podmienky, ktorým budú pacienti dôverovať. Vybudujme pevný systém dlhodobej starostlivosti o seniorov, keďže sme najrýchlejšie starnúca krajina v Európskej únii a máme nedostatok zariadení a personálu na počet obyvateľov. … Postarajme sa o ochranu našich lesov, o čistotu ovzdušia a o ochranu druhov, ktoré svojou činnosťou ničíme.“

https://www.topky.sk/cl/10/1849537/Novorocny-prihovor-prezidentky-Zuzany-Caputovej

Spravodlivosť, spolunažívanie a spoločné dobro

Už Pius XII. pomáhal Židom pred nacistickým prenasledovaním a mnohých zachránil. Pápeži najmä od Jána XXIII. hlásajú otvorenosť svetu, a dialóg s ináč zmýšľajúcimi namiesto konfrontácie a osdsudzovania. Vidno to aj v podpore ekumenického hnutia s inými kresťanmi. Pavol VI. v júli 1967 po odvolaní exkomunikačných búl navštívil pravoslávneho ekumenického patriarchu Atenagora. Usporiadal aj stretnutie s anglikánskym arcibiskupom canterburským. Ján Pavol II. v októbri 2011 pozval do Assisi na historické stretnutie zástupcov náboženstiev z celého sveta, a mal zvlášť dobré vzťahy so Židmi. Benedikt XVI. sa stretol s hlavou Anglikánskej cirkvi. A viacero ďalších podobných aktivít a stretnutí.

Pápež Farntišek mal historické stretnutie s moskovským patriarchom Cyrilom. Opakovane tiež kritizuje nálepkovanie ináč zmýľšajúcich a vyvolávanie nenávisti (To robili nacisti aj komunisti, krátko po páde komunistickej diktatúry to robili Mečiarovci, a dnes to robia niektorí liberáli aj kresťania v zápale boja proti potratom a Istanbulskému dohovoru.) 4. 2. 2019 podpísal pápež František a imám káhirského Al Azharu Ahmad al Tajjib v Abú Zabí Dokument o ľudskom bratstve. https://www.vaticannews.va/sk/svet/news/2019-02/papez-frantisek-abu-zabi-dokument-ludske-bratstvo-al-tajjib.html

V tomto duchu a v súlade s posolstvom k tohtoročnému Svetovému dňu pokoja Ústredie svetovej modlitbovej siete pápeža „Apoštolát modlitby“ na prahu nového roka 2020 zverejnilo výzvu Svätého Otca s jeho modlitbovým úmyslom na január: „Aby sa kresťania, príslušníci iných náboženstiev a všetci ľudia dobrej vôle zasadzovali za mier a spravodlivosť vo svete“.

V minútovom videu preloženom do početných jazykov sa pápež František prihovára v rodnej španielčine týmito slovami: „Vo svete, ktorý je rozdelený a rozbitý, chcem pozvať k zmiereniu a bratstvu medzi všetkými veriacimi a tiež aj všetkými ľuďmi dobrej vôle. Naša viera nás vedie k šíreniu hodnôt pokoja, spolunažívania a spoločného dobra. Modlime sa, aby sa kresťania, príslušníci iných náboženstiev a ľudia dobrej vôle zasadzovali za mier a spravodlivosť vo svete. Vďaka!“

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2019-12/januar-apostolat-modlitby-video-podpora-mieru-vo-svete.html

Prezidentka Čaputová s reprezentantmi cirkví

Rovnakého ducha vidno aj z vyjadrenia prezidentky k jej novoročnému stretnutiu s reprezentantmi cirkví a náboženských spoločností pôsobiacimi na Slovensku.

„Som veľmi rada, že prijali moje pozvanie a umožnili mi takéto vzácne stretnutie. So všetkou úprimnosťou som zdôraznila, že si vážim pôsobenie cirkví a náboženských spoločností v našej spoločnosti. Verím, že nás toho oveľa viac spája ako rozdeľuje. Raz som čítala, že náboženstvá sú ako farebné sklíčka lampy, cez ktoré sa z rôznych strán pozeráme na to, čo je v strede, svetlo vo vnútri. Je to pre mňa obraz jednoty v pestrosti prístupov. Predstavitelia cirkví svojim pôsobením pomáhajú ľuďom zažiť skúsenosť s Bohom a poznávať ho, čo je nenahraditeľné poslanie.

Náboženstvá a morálne sústavy vedú ľudí nielen k tomu, aby mali v úcte rodičov a milovali svoje deti, aby poskytovali pomoc iným a s vďakou ju od nich prijímali, aby žiadali o odpustenie a odpúšťali iným, ale vedú ich aj k širším univerzálnym hodnotám. Som presvedčená, že súčasťou starostlivosti o dušu, je aj starostlivosť o spoločné dobro. S ľútosťou však musím konštatovať, že hľadanie a nachádzanie spoločného dobra je v poslednom čase veľmi sťažené nebezpečne sa rozmáhajúcim fenoménom. Je ním jazyk nenávisti. Preto som vážených predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností veľmi naliehavo požiadala, aby sme voči nenávistnému jazyku zaujali spoločný, rozhodný, ale pokojný a odmietavý postoj.

Jedným z významov slova „náboženstvo“ z latinčiny „re-ligare“ je schopnosť spájať – niečo. Čo v aktuálnej situácii na Slovensku potrebujeme ako soľ. Samotné spájanie ale nestačí, dôležitý je cieľ spájania. Namiesto nenávisti nás viera vedie k tomu, že okrem iného sa musíme spojiť v rešpekte voči človeku ako takému, ktorý bol podľa Biblie stvorený na obraz Boží, čo mu dodáva dôstojnosť.

Dôverujem tomu, že predstavitelia a členovia cirkví a náboženskych spoločností môžu zásadným spôsobom našej spoločnosti pomôcť. Aby aj vo vypätom čase nielen veriaci, ale všetci obyvatelia Slovenska docenili to, čo máme spoločné, čo nás všetkých spája. Verím, že svoju autoritu, ktorá vzbudzuje rešpekt, využijú aj predstavitelia cirkví na to, aby verejnosť jasne počula upokojujúci hlas. Hlas tolerancie, porozumenia, rešpektu a lásky.“ (FB Zucana Čaputová, 3.1.2020)

Ak tieto slová prezidentky zhodnotíme bez osobnej nevraživosti, politických či mocenských záujmov a ideologickej deformácie, tak vidíme, že sa k duchu vyjadrení pápeža blížia podstatne viac než slová a postoje niektorých našich liberálov aj kresťanských bojovníkov proti „liberalizmu“. Aj keď sa nezhodujú vo všetkom, obidvom ide o spravodlivosť a boj proti korupcii, dialóg namiesto konfrontácie a vyvolávania nenávisti, pomoc chudobným aj životné prostredie, spoločné úsilie o pokoj a obecné dobro.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo