Tiež ste si dali novoročné predsavzatia? Chyba!

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Tiež ste si dali novoročné predsavzatia? Chyba!

Aký je rozdiel medzi cieľmi a predsavzatiami? Ako si stanovujú ciele svetoví kouči so svojími klientmi? Ako si ich rok čo rok pripravujem ja? Ak si túžite pripraviť ciele na rok 2020, ktoré majú zmysel a reálne ich dokážete aj dosiahnuť, nechajte sa inšpirovať nasledujúcimi riadkami.

Problém s novoročnými predsavzatiami

Mnoho ľudí si na Nový rok dáva novoročné predsavzatia. Veci typu:

 • Schudnúť
 • Viac čítať
 • Pravidelne cvičiť
 • Zdravšie jesť

Aký je však problém s novoročnými predsavzatiami? Jednoducho ten, že len 8% z nich bude aj skutočne naplnených. Potvrdzujú to aj vaše skúsenosti?

Jedným zo spôsobov ako takto fatálne nezlyhať je stanoviť miesto predsavzatí ciele. Po prečítaní tohto článku vám bude jasné, prečo ciele fungujú a predsavzatia nie. Ak máte strach zo slova cieľ, môžete si slovo cieľ definovať ako efektívne stanovené, starostlivo plánované a udržované novoročné predsavzatie.

Rok 2020 je už šiesty rok, ktorý som si ciele budem vypracoval a stanovil a poviem vám, veľa som sa za ten čas naučil. Jednou z lekcií z minulých rokov je skúsenosť, že ak sa človek snaží chytiť veľa zajacov naraz, nechytí nijakého. Teda mať viac ako 7 cieľov môže byť kontraproduktívne. Druhou je, že ak si stanovím cieľ príliš vysoko nad zónu komfortu, znížim pravdepodobnosť, že ho dosiahnem a aj, že sa o to nakoniec vôbec pokúsim.

V roku 2018 som sa naučil, že je pekné si stanoviť ciele, no ak sa vám od januára radikálne zmení celý život (napríklad nájdete lásku svojho života a prakticky všetok dostupný čas trávite s ňou, čo ste v decembri vôbec nepredpokladali....), je tažké ich naplniť. Zmenili sa priority, sociálne role a s nimi aj priority a ciele. Tento rok ma to možno tiež čaká, pretože ciele mám nastavené na život síce v manželstve, avšak bez bábätka. Tak je možné, že ak bábätko príde počas roka, od niektorých cieľov budem potrebovať upustiť alebo ich prispôsobiť na zmenené podmienky.

Pred tromi rokmi som výrazne zmenil spôsob, ako som si ciele stanovoval. Inšpiroval som sa materiálmi od mne blízkeho mentora - Michaela Hyatta. Tu sú materiály, z ktorých som čerpal:

Tieto materiály mi stačili do teraz. Ak máte túžbu po novších, tak všetko, čo potrebujete je aj na jeho stránke bestyearever. Alebo v tomto blogu.

V ďalšom texte vám priblížim, ako prebiehal môj proces stanovovania cieľov na rok 2020 na základe doterajších skúseností a materiálov od Michaella Hyatta.

Máte napísané vaše životné poslanie?

Prvým krokom je u mňa reflexia nad mojím životným poslaním. Poslanie obsahuje

 • moju životnú víziu
 • hodnoty a princípy, ktorým verím, že ma k jej naplneniu privedú.

Táto časť je dôležitá, pretože predpokladám, že túžite, aby ciele, ktoré si stanovíte, boli správnym krokom v smere k dosiahnutiu vašej vízie a v súlade s vašimi hodnotami.

Hovoríte, že nemáte sformulované poslanie? Nevadí, ciele si viete stanoviť napriek tomu. Avšak určite odporúčam napísať si svoje poslanie a denne si ho čítať. Ako na to? Mne pomohli 2 veci, ktoré skutočne odporúčam

Definujte si priority

Druhým a snáď najdôležitejším krokom je stanovenie si priorít na nasledujúci rok. U mňa to riešim reflexiou nad súčasným rokom a zodpovedám som si na otázky:

 • Za čo som vďačný celkovo a za ktoré veci z tohto roku?
 • Čo mi prinieslo najväčšiu radosť?
 • Čo som sa naučil?
 • Čo skutočne potrebujem zmeniť / urobiť v ďalšom roku?

Týmto cvičením som si vylistoval 2 zoznamy po asi 50 - 75 vecí a som prišiel na to, že najviac som vďačný, najväčšiu radosť mi prináša a najväčší zmysel vidím v oblastiach ako:

 • Proaktívne investovanie do mojich kľúčových vzťahov
 • Starostlivosť o fyzické a duševné zdravie - strava, cvičenie, kontemplácia, rozjímanie nad Písmom
 • Učenie sa
 • Obohacovanie a pozitívne vplývanie na druhých
 • Oddych a hra
 • Kreativita v práci a hobby

Je dôležité, aby priorít, ktoré si stanovíte nebolo viac ako 10. Ideálne je 5-7 s tým, že ľudia, ktorí si stanovia 5 a menej skutočne dôležitých cieľov, majú oveľa vyššiu pravdepodobnosť, že ich dosiahnu.

Zameranie (focus) je extrémne dôležité. Viď príslovie "človek, čo sa snaží chytiť viacero zajacov naraz, nechytí ani jedného". Ja som sa v roku 2016 snažil naplniť 25 cieľov. Reálne sa mi po decembrovej preformulácii podarilo splniť asi tých 7. Od 2017 si dávam 7 a menej cieľov a sústreďujem sa skôr na proces. Aké aktivity potrebujem robiť každý deň, aby som naplnil svoje ciele a poslanie?

Okruhy života

Akékoľvek priority si stanovíte, pravdepodobne budete chcieť, aby vaše ciele spadali do troch okruhov života, tzn. smerovali k zlepšeniu v nasledovných oblastiach:

 • Okruh bytia
  • Duchovný
  • Fyzický
  • Emocionálny
  • Intelektuálny
 • Okruh vzťahov
  • Manželský
  • Sociálny
  • Rodičovský
 • Okruh činnosti
  • Pracovný
  • Finančný
  • Záujmové a hobby

Ak ste niektorý z týchto 3 okruhov vynechali, je možno vhodné vrátiť sa k vaším prioritám.

Charakteristiky správne stanovených cieľov

Cieke majú byť:

 • Napísané
  • potrebujete nájsť systém, do ktorého si ciele napíšete, aby ste mohli splniť nasledovnú charakteristiku.
 • Viditeľné
  • Ja používam na manažment cieľov Evernote aplikáciu a systém Getting Things Done, teda určite ich vidím a plánujem nasledujúci krok minimálne 1x týždenne. Osobne pre vypracovanie a správu cieľov používam túto šablónu od Michaela Hyatta. Maximálne som si ju však zjednodušil, aby obsahovala len
   • správne sformulovaný cieľ
   • kľúčovú motiváciu
   • ďalšie kroky
   • poznámky.
 • Špecifické
  • obsahujú odpoveď na otázky kto?, koľko?, kedy?, s kým?, ako? a podobne
 • Merateľné
  • je extrémny rozdiel dať si predsavzatie "Schudnúť" a "znížiť percento telesného tuku z 20% na 15%" Jednoducho viem povedať, na koľko percent som cieľ splnil.
 • Viazané na konkrétny čas
  • určite túžite mať ciele, ktoré si viete naplánovať. Napríklad cieľ ísť na dovolenku k moru je možno vhodné naplánovať do júna, prečítať určitý počet kníh do konca roka a kúpiť byť na hypotéku do času, kým sa zhoršia podmienky.
 • Ďôležité
  • túto podmienku naplníte tým, že si poriadne urobíte cvičenie ohľadom priorít a naozaj zistíte, čo je pre vás najdôležitejšie.
 • Relevantné
  • to znamená, že logicky vás posúvajú k tomu, čo je pre vás najdôležitejšie - dosiahnutie životnej vízie.
 • Náročné
  • ich dosiahnutie vás dostane zo zóny komfortu. Ak po ich formulovaní cítite mierny strach zo zlyhania alebo pochybnosti, pravdepodobne ste na správnej ceste. Ak pocit, že to nedáte a že sa neoplatí ani začať, tak na správnej ceste nie ste.
 • Realistické
  • hoci sú náročné, je dôležité, aby boli realistické. Ja napríklad viem, že je reálne, aby som schudol pár % telesného tuku, avšak viem, že nebudem Mr. Olympia v kulturistike.

Pre mňa bolo tento rok dôležité nájsť aj synergiu v mojich cieľoch. Napríklad v oblasti učenia a obohacovania ľudí som objavil nasledovné:

 • Tým, že budem veľa čítať, aj sa naučím veľa a budem mať viac inšpirácie pre napísanie blogov
 • Tým, že budem písať viac blogov, sa viac naučím a prinesiem viac hodnoty pre ľudí, ktorí ich budú čítať. Pretože písaním blogov sa učím a získavam hlbšie pochopenie témy, o ktorej som čítal.

Plánovanie plnenia cieľov

Rozdielom medzi cieľmi a predsavzatiami je aj plánovanie.

Predsavzatie je sen, želanie. Cieľ je konkrétna, merateľná úloha, ktorá má istý počet krokov smerujúci k jej dosiahnutiu.

 

Teda po naformulovaní cieľov je potrebný brainstorming a určiť si, aké kroky si myslíte, že treba urobiť, aby ste cieľ naplnili. Neplánujte príliš potrebne, nasledujúce kroky sa budú pomaly odkrývať, ako budete plniť tie predtým.

Ak máte napríklad definovaný cieľ "Prečítaj 10 kníh do 31.12.2019", nasledujúcim krokom môžete byť napr.:

 • Dočítaj knihu XY
 • Urob research a urči 10 kníh, ktoré ti môžu pomôcť v X oblastiach života
 • Urči si oblasti, v ktorých sa chceš vzdelávať a pod...

Ak si stanovíte viacero ďalších krokov a po urobení prvých zistíte, že ďalšie sú nefunkčné, nebojte sa ich zmeniť. Ako som už písal, cesta sa bude ukazovať postupne.

Veľmi dôležité je, aby ste toho nemali naraz veľa. Ak máte 7 cieľov a z toho 4 treba splniť v prvom kvartáli a zároveň sú tie ciele náročné, pravdepodobne budete mať problém.

Buďte si vedomí temnej motivácie

Pri každom cieli mám napísaný aj zoznam vecí, prečo je pre mňa daný cieľ dôležitý. Teda moju kľúčovú motiváciu. Uvedomenie si "prečo" mi dáva silu a motiváciu robiť jednotlivé kroky k dosiahnutiu cieľa.

Rovnako mám pri každom cieli napísanú aj temnú motiváciu - nie práve ušľachtilý, teda skôr márnivý dôvod, prečo chcem cieľ dosiahnuť. Napríklad pri cieli zameranom na zníženie mojej vyššie ako želanej hmotnosti, je mojou temnou motiváciou kompenzácia pocitu nedostatočnosti, snaha byť iný ako som, pretože mám pocit, že taký, aký som, nestačím (to bolo veľa čiarok v jednej vete a asi nie všetky sú správne!). Teda potreba znížiť bolesť z pocitu neprijatia a nehodnosti lásky.

Problém s temnou motiváciou je, že vlastne posilňuje točenie sa v bludnom kruhu. Cítim sa nedostatočný a teda riešim to tým, že odmietam seba samého takého, aký som a snažím sa byť niekým, o kom verím, že bude viac prijímaný. Bolí ma pocit neprijatia a tak sa neprijímam a zraňujem ešte viac. Pozor na to!

Všetky ciele, ktoré budete mať, budú mať svoje ušľachtilé dôvody a motiváciu. Avšak je dôležité byť si vedomý, že do hry vstupuje občas aj vaše zranené ja, egoizmus, zameranie na výkon, márnivosť, sebaodmietanie a podobne. To je v poriadku. Len si treba byť toho vedomý.

Mám ešte mnoho čo napísať o tejto téme, mnoho postrehov, skúseností, nápadov a "best practices". Avšak myslím si, že toto stačí. Je to dostatočný návod, ako si ciele stanoviť. Nezabúdajte, že ak si ich nebudete spravovať, premýšľať na ďalšími krokmi k ich naplneniu a tieto si starostlivo plánovať, budú z nich len obyčajné predsavzatia a na konci roku budete približne tam, kde teraz začínate.

Zhrnutie

 • Novoročné predsavzatia sú milé, avšak absolútne neúčinné
 • Účinné je stanoviť si ciele správnym spôsobom a následne ich pravidelne prechádzať, plánovať ďalšie kroky a vyhodnocovať
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo

Ďalšie články autora