Porozumieť Božiemu konaniu

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Porozumieť Božiemu konaniu

Evanjeliový úryvok na novoročnú slávnosť Panny Márie Bohorodičky (Lk 2, 16 – 21) rozpráva o návšteve pastierov v Betleheme.

V konaní pastierov, ktorí sa po anjelovom zvestovaní poponáhľali do Betlehema, vidíme podobnosť s konaním Márie, ktorá sa po anjelovom zvestovaní o narodení Božieho Syna ponáhľala k svoje príbuznej Alžbete. Pastieri „oslavovali a chválili Boha“ podobne, ako to urobili Alžbeta a Mária, keď pri svojom stretnutí predniesli chválospevy na oslavu Boha. Z prijímateľov evanjelia – radostnej zvesti sa stávajú jeho ohlasovatelia. Keď pastieri našli Svätú rodinu, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. Evanjelista Lukáš vyzdvihuje tú skutočnosť, že každý, kto sa dostal do kontaktu s radostnou správou o narodení Božieho Syna, stáva sa jej ohlasovateľom (Zachariáš, Alžbeta, pastieri, Simenon, Anna).

Aby sa pripodobnil bratom 

V prípade chlapca sa v židovskom náboženstve koná na ôsmy deň po jeho narodení obriezka a syn dostáva meno. V nášom úryvku evanjelista chcel vyjadriť naplnenie prisľúbenia, ktoré dal Boh prostredníctvom anjela Márii: „Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.“ (Lk 1, 33) Lukáš zároveň kladie za príklad poslušnosť Ježišových rodičov, ktorí zachovávajú predpisy Pánovho zákona, na čo evanjelista poukazuje v celom rozprávaní o Ježišovom detstve.  

Evanjelista Lukáš vyzdvihuje tú skutočnosť, že každý, kto sa dostal do kontaktu s radostnou správou o narodení Božieho Syna, stáva sa jej ohlasovateľom.  Zdieľať

Je to vyjadrenie aj poslušnosti a pokory Božieho Syna, ktorý vtelením a narodením berie na seba konkrétne miesto, čas, národ a náboženstvo. Apoštol Pavol v Liste Galaťanom zdôvodňuje túto Ježišovu podriadenosť zákonu, „aby vykúpil tých čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo“. (Gal 4, 5)  Ešte výstižnejšie to priblížil autor Listu Hebrejom, keď o Kristovi hovorí: „Veď sa neujíma anjelov, ale ujíma sa Abrahámovho potomstva. Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom…“ (Hebr 2, 16 - 17) 

Filter viery 

Na adresu Ježišovej matky zaznieva toto konštatovanie: „Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich“ (Lk 2, 19; porovnaj aj Lk 2, 51). Evanjelista sa osobitným spôsobom sústredí na Máriu a zmysel všetkých slov a udalostí, ktorých centrálnou postavou je vždy Kristus, Lukáš necháva prechádzať „filtrom“ viery jeho matky Márie.

Bohorodička sa snaží porozumieť odkazu Božieho konania. Zdieľať

Už teraz Božia Matka reaguje tým jediným správnym spôsobom, tzn. zachovávaním všetkých slov vo svojom srdci. Bohorodička sa snaží porozumieť odkazu Božieho konania. Ježišova matka to bude robiť po celý svoj život. Ich plný význam a zmysel sa ešte len zjaví vo veľkonočných udalostiach smrti a zmŕtvychvstania Božieho Syna. Aj my sme pozvaní podľa vzoru Márie zaujať rovnaký postoj.  Nasledujme jej príklad.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo