Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
21. december 2019

Evanjelium s dedičstvom

Už po tretí raz sa počas tohtoročného adventu stretávame s Listom Rimanom. Tematika bohoslužby slova poslednej nedele pred Vianocami má nabudiť bezprostredné očakávanie Ježišovho narodenia. Zo Starého Zákona čítame Izaiášovo proroctvo kráľovi Achazovi (Iz 7, 10-14) a evanjeliova stať z Matúša opisuje zvestovanie Jozefovi (Mt 1, 18-24). Spojivo tvorí motív kráľovského potomka. A čo na to Pavol?
Evanjelium s dedičstvom

Pavol, služobník Krista Ježiša, povolaný za apoštola, vybraný hlásať Božie evanjelium, ktoré Boh vopred prisľúbil vo Svätých písmach skrze svojich prorokov o svojom Synovi, ktorý podľa tela pochádza z Dávidovho rodu a podľa Ducha svätosti od vzkriesenia z mŕtvych je ustanovený v moci ako Boží Syn, o Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Skrze neho sme dostali milosť a apoštolský úrad, aby na slávu jeho mena poslušne uverili všetky národy; k nim patríte aj vy, povolaní Ježišom Kristom. Všetkým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, povolaným svätým: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista. (Rim 1, 1-7) Zdieľať

Vybraný úryvok pochádza z úplného začiatku spisu. Podľa zaužívanej schémy úvod listov obsahoval predstavenie odosielateľa, označenie príjemcu a pozdrav s prianím. Aj tu sa toho Pavol drží. Nezvyčajne však pri tom rozšíril svoje predstavenie, kde zhrnul posolstvo s ktorým sa do Ríma chystá prísť. Dôvodom bolo, že píše tam, kde ešte nebol a komunite, ktorú nezaložil. Sebavedomý jazyk naznačuje, že si je apoštol vedomý komplikovanej situácie, ktorá v hlavnom meste ríše medzi kresťanmi panovala. Aj z listu badáme, že veriaci

Pavol nezvyčajne rozšíril svoje predstavenie, kde zhrnul posolstvo s ktorým sa do Ríma chystá prísť. Zdieľať

tam žili roztrieštení do viacerých menších spoločenstiev židovského a pohanského pôvodu, ktoré sa zjavne navzájom veľmi nemuseli. A tak, aby so svojim príchodom nevyvolal zbytočné zmätky, chce urobiť Pavol hneď na začiatku jasno. Ďalším dôvodom bola aj jeho snaha získania si priazne rímskych kresťanov pre podporu jeho ďalšej plánovanej misijnej cesty na západ. Pozrime sa teraz na obsah časti úvodu.

Po sebaoznačení „služobník Krista Ježiša, povolaný za apoštola, vybraný hlásať Božie evanjelium“ (v. 1) nasleduje to, čo bolo pravdepodobne ranokresťanská formula vyznania viery. Všimnúť sa v nej dajú dve črty. Po prvé, máme tu vyznanie Ježišovho božstva a aj náčrt trojičnej náuky. Druhá charakteristika nám napovedá, že krátke krédo pochádzalo zo židokresťanského prostredia. Dáva totiž silný dôraz na dejiny starozákonného prísľubu. Ježiš je podľa tela Dávidovým synom a dedičom (porov. v. 3). Autor takto ukazuje, že neprichádza z ničím novým, čo by už domáci kresťania nepoznali. Vníma napätie medzi kresťanmi z pohanským

Autor takto ukazuje, že neprichádza z ničím novým, čo by už domáci kresťania nepoznali. Zdieľať

a židovským dedičstvom. Naplno to rozvinie v priebehu listu. Hoci vyznáva niečo nové, nezrieka sa pritom toho, čo Boh dal Izraelu už dávno. Stal sa kresťanom, neprestal byť židom. Lebo práve im bol prísľub určený v prvom rade.

Apoštol Pavol nám ukazuje, že Kristovo evanjelium nevyžaduje stratu pamäti. Ak by sa kresťan nemal k čomu vrátiť, tak ostane bez koreňov. Mohol by ľahko upadnúť do bludu pýchy, že to čo žije vo svojej dobe je najdokonalejšia možná verzia náboženstva. Nerešpektovanie minulosti môže viesť do slepej uličky. Tým

Inzercia

Ak by sa kresťan nemal k čomu vrátiť, tak ostane bez koreňov. Zdieľať

nemyslím, že je potrebné do minulosti sa vrátiť. Ide skôr o uvedomenie si, že stojíme v zástupe spolu s našimi predkami vo viere. Boh dal prísľub „vo Svätých písmach a skrze svojich prorokov o svojom Synovi, ktorý podľa tela pochádza z Dávidovho rodu“ (v. 2.3.). Aj podľa Apoštola národov tak máme uistenie, že Pán nepamätá iba na Abraháma, Dávida a mnohých ostatných synov Izraela, ale že pamätá a bude verne pamätať aj na mňa.

Lukáš Durkaj

Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Foto: wikimedia

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Blog
Liek na zlomené srdce

Liek na zlomené srdce

Rozvod alebo odmietnutie sú nepochybne bolestnými skúsenosťami. Sú to skúsenosti, na ktoré sa dá pozerať dvojako – alebo človek zatrpkne alebo aj v týchto zážitkoch nájde nový impulz k poučeniu a obohateniu seba aj iných.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.