Je správne aby mestá a obce platili štátu DPH?

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Je správne aby mestá a obce platili štátu DPH?

V tomto období po celom Slovensku prebieha v jednotlivých samosprávach schvaľovanie rozpočtu na rok 2020. Podmienkou je aby mesto, obec alebo kraj končili rok v prebytku. T.j., aby minuli menej ako im príde financií. Na rozdiel od štátu, ktorý posledné roky končí stále v schodku (teda míňa viac ako vyberie), sa to samosprávam darí.


Samosprávy môžu fungovať najmä vďaka daniam. Určite najväčší príjem je z tzv. „podielových daní“, a následne je to zvyčajne daň z nehnuteľností. Pre mestá, ktorú sú aspoň čiastočne turisticky orientované tvorí významná položka príjmov aj daň z ubytovania, a v prípade, že sa nachádza v blízkosti jadrovej elektrárne, je to aj daň za jadrové zariadenie. Potom sú ešte iné dane alebo poplatky ako napríklad daň za psa, poplatok za komunálny odpad alebo za rozvoj. Ako je vidieť, samosprávy sú závislé na príjmoch od štátu a občanov.

Samosprávy, na rozdiel od súkromných spoločností, majú výhodu, že ak skončia rok v prebytku, teda majú viac príjmov ako výdavkov, rozdiel nemusia zdaniť. Na konci roka tento prebytok, teda niečo ako „zisk“ presunú do rezervného fondu a na ďalší rok ho môžu použiť na kapitálové výdavky, napr. vybudovanie cesty, detského ihriska, lávky cez potok, projektovej dokumentácie a pod. Čiže štát každý rok presunie financie mestu a ak ich všetky mesto neminie, nemusí ich ani zdaniť a ani vrátiť štátu.

Ale vzťah medzi samosprávou a štátom je podľa môjho názoru vo veci Dane z pridanej hodnoty nie celkom dobre nastavený. Ako som uviedol - ak mestá a obce v rámci roka neminú všetky financie, ktoré im od štátu prídu, nemusia platiť štátu daň z prebytku. Na druhej strane, samosprávy každoročne prispievajú do štátneho rozpočtu miliónmi Eur. A to práve na dani z pridanej hodnoty. Znamená to, že ak chce obec vybudovať napr. cestu v hodnote 100.000 Eur, zaplatí štátu aj 20.000 Eur DPH, ktoré jej štát nevráti. Naopak, ak podobnú investíciu urobí súkromný investor (napríklad s.r.o.), tak mu štát 20.000 Eur, teda výšku DPH, vráti.

Asi dvadsať miest po celom Slovensku získalo dotáciu zo Slovenského atletického zväzu na rekonštrukciu a výstavbu atletických štadiónov. Dotácia určená pre jednotlivé mestá je približne vo výške 250.000 €. Celkové náklady na rekonštrukciu a vybudovanie atletického oválu s tartanovým povrchom a dĺžkou 400 metrov so šiestimi dráhami, šprintérskou rovinou dlhou 130 metrov a technickými sektormi (hod oštepom, vrh guľou, skok do diaľky a do výšky) sú viac ako 800.000 Eur. Z týchto financií až 133.000 tvorí daň z pridanej hodnoty. Samosprávy si budú mať nad čím lámať hlavu, či sa pustiť do takej investície alebo nie.

Niekto by mohol namietať, že podobné investície sa dajú riešiť cez príspevkové organizácie, ktoré sú platcami DPH, ale tie sú viazané určitými pravidlami o hlavnej a vedľajšej činnosti a taktiež vieme ako to chodí s presúvaním majetku medzi mestom a organizáciou.

Výsledok je ten, že čím viac sa mestá a obce snažia rozvíjať a investovať, tým sú za to viac penalizované, nakoľko zaplatia z každej investície 20% DPH, ale štát sa im za to nijako neodmení.

V niektorých krajinách EÚ sa pri verejných zákazkách DPH neplatí. Možno by to mohla byť jedna z ciest, ako pomôcť rozvoju aj na Slovensku. Verím, že KDH bude pritom, aj vďaka nášmu programu Reštart - nádej pre Slovensko  (http://kdh.sk/restart/ ).

Milí čitatelia,

toto je, na určitú dobu, môj posledný článok. Postoj sa rozhodol pozastaviť zverejňovanie blogov členom politických strán a kandidátom. Rozumiem dôvodom, veľa krát boli diskusie pod politickými blogmi príliš horlivé a prinášali so sebou „ostré“ slová, neoverené informácie, klebety a pod. Rozhodnutie redakcie rešpektujem a prispôsobím sa mu.

Touto cestou Vám chcem pekne poďakovať za čítanie napísaných blogov a za uverejnené komentáre, a aj keď som na ne neodpovedal (z dôvodov, ktoré vysvetlím inokedy), ale čítal som ich a snažil sa nájsť správny názor. Ak by ste mali záujem, naďalej budem správy uverejňovať na FB profile Andrej Klapica, kde sa môžme stať virtuálni priatelia.

Prajem Vám požehnaný advent a radostné Vianoce!

S úctou,

Andrej Klapica

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo