Znevažovanie kresťanských symbolov- výsledok prvého podnetu

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Znevažovanie kresťanských symbolov- výsledok prvého podnetu

Keďže som sľúbil, že s výsledkami podnetov, ktoré sme podali pre znevažovanie kresťanských symbolov spojených so štátnym sviatkom Sedembolestnej Panny Márie (15.september) zoznámim čitateľov Postoja, prinášam výsledky prvého podnetu podaného na Radu pre reklamu.

S podnetmi sme neboli sami. Takéto podnety boli podané celkove tri. O takýchto veciach v Rade pre reklamu rozhoduje arbitrážna komisia. Po prečítaní ich stanoviska si každý súdny čitateľ bude vedieť predstaviť ako dopadneme ak aj na čele štátu budú liberáli.

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu v zložení

Zamietla podnety sťažovateľov.

Citujem zdôvodnenie v plnom znení, aby si  každý mohol urobiť vlastný záver:

"Komisia s názormi sťažovateľov sa nestotožnila. Cieľom reklamy bola komunikácia špecifického umeleckého podujatia, hlavnou účinkujúcou,  ktorého bola transgenderová umelkyňa – DJ B - Complex, ktorá je vyobrazená aj v rámci vizuálu reklamy. Je pravdou, že predmetný vizuál, resp. štylizácia osôb na ňom zobrazených čiastočne môže evokovať umelecké dielo – pietu, ide však skôr o náhodu, resp. dôsledok umiestnenia dvoch osôb – jednej vertikálne a druhej horizontálne v obraze. Reklama nevychádzala a ani nemala záujem vychádzať zo zobrazenia náboženského symbolu a jej cieľom nebola žiadna komunikácia vo vzťahu k náboženstvu alebo k určitej skupine obyvateľov. Zároveň zobrazenie Komisia nepovažuje za také, ktoré by bolo neslušné, porušujúce všeobecné normy mravnosti, či slušnosti a nie je ani toho názoru, že reklama dehonestuje náboženskú symboliku alebo uráža náboženské cítenie spotrebiteľov. Ako akceptovateľné v danom prípade Komisia vníma aj využitie čiastočne expresívnejších výrazových prostriedkov, ktoré sú v kontexte s charakterom podujatia a obdobím jeho konania, a je možné ich z tohto pohľadu vnímať ako opodstatnené, nakoľko približujú to, čo návštevník na podujatí uvidí.

Komisia vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex."

Koniec citátu.

Určite neurážala tých spotrebiteľov, čo sa na tej žúrke zúčastnili. To, že urážali iných, lebo zverejnenie reklamy nebolo iba pre návštevníkov, to už zrejme komisiu nezaujímalo.

Rovnako, znázornenie Matúša Lenického oblečeného za transgenderovú kráľovnú pekiel v pozícií kresťanskej Panny Márii ako Kráľovnej nebies vo vyobrazení Piety, zrejme liberálnym členom komisie nič nehovorilo.

Som zvedavý, ako by sa zachovali moslimovia, keby ich náboženské symboly boli takýmto spôsobom urážané. Už aby si ich naši liberáli čo najskôr navozili aj na Slovensko.

Pre menej chápavých nám tak komisia predviedla, ako bude vyzerať vedenie nášho štátu, ak ho obsadia liberáli.

Viliam Oberhauser, KDŽP-Aliancia za Slovensko

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo