Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
20. novembec 2019

Názor na stanovisko biskupov

Názor na stanovisko biskupov

       Po prečítaní stanoviska biskupov  Mons. Zvolenského a Mons. Sečku k politickému angažovaniu klerikov sa v mnohých ľuďoch  zdvihla vlna pobúrenia a vnútorného protestu. Niečo podobné som pociťoval aj ja a preto som sa rozhodol napísať a vyjadriť svoj vlastný názor na celú túto problematiku. Nie je to žiadne verejné vyhlásenie, ale len vyjadrenie osobného uvažovania na čo mám ja a každý právo ako slobodný občan. Hneď na začiatku chcem napísať o čom je tento blog. Totiž je tam vyjadrený osobný nesúhlas so stanoviskom biskupov a podpora otca Mariána Kuffu. To je pre tých, ktorí už len pri pohľade alebo započutí mena Kuffa spozornejú a nastúpi u nich akási alergická reakcia, odpor, ba u niektorých aj strach. Títo ľudia nech radšej nečítajú tento blog a nech skončia už v tomto bode.

     Teraz sa však zamyslime nad samotným stanoviskom. Keďže  biskupi vydali toto vyhlásenie, konali  podľa svojho práva a treba povedať, že aj podľa svojho svedomia. Na základe toho, zodpovednosť za dopad a dôsledky  prechádza  na nich a ich svedomie.  Preto,  keby aj nejaký kňaz napríklad nepodporil konanie nejakého dobra, alebo by nezabránil  šíreniu zla prostredníctvom nejakého človeka len preto, lebo ten je v niektorej politickej strane a robil by to kvôli poslušnosti biskupovi, tak tento hriech zanedbania dobra už nie je v jeho zodpovednosti , ale v zodpovednosti biskupa.  Neviem, či si toto otcovia biskupi berú na seba?

     Úlohou klerikou je poslúchnuť, nakoľko pri svojej vysviacke sľubovali svoju poslušnosť biskupovi. No táto poslušnosť tiež nesmie byť  bezhraničná, nerozumná a ani proti ich svedomiu. Musia vedieť, že ani akýkoľvek biskup nie je nad Pána Boha a predsa musia poslúchať na prvom mieste Boha a nie ľudí. Verím, že napriek takémuto vyhláseniu sa nájde v rade kňazov dostatok opravdivých, múdrych a svätých kňazov , ktorí budú vedieť čo robiť a ako sa správne angažovať. Tiež ktorí pochopia, čo to znamená byť otcom. Takýmto určite múdrym a autentickým kňazom je pán farár Kuffa, ktorému chcem  ja a aj mnoho iných vyjadriť podporu a dôveru. Môj osobný názor je, že otec Kuffa si zo strany cirkevných hierarchov tento verejný pranier nezaslúžil. On je novodobý prorok pre našu krajinu a slovenskú Cirkev. Toto by si mali uvedomiť aj biskupi a byť za takéhoto kňaza vďační.

Chcel by som sa ešte detailnejšie vyjadriť a prispieť vlastným názorom k jednotlivým častiam vyhlásenia.

 "Angažovanie sa v politických stranách, hoci prostredníctvom druhých osôb, nie je primerané kňazskému stavu.“

Myslím si, že dôležitý je cieľ a úmysel angažovanosti. Ak je kňaz skutočným otcom veriacich pôjde mu o dobro ako také a nie len o dobro nejakej politickej strany. Preto je múdre, keď aj kňaz bude mať okolo seba ľudí, ktorí sa dokážu zasadiť o dobro aj na spoločenskej a možno aj politickej úrovni a ktorých on bude podporovať svojimi radami a povzbudeniami. Myslím, že toto je úloha skutočného otca. Nie mlčať, ale podporiť dobro.

„Úlohou kňaza je byť otcom všetkých veriacich, nie vodcom tých, ktorí sa hlásia k určitej strane.“

Inzercia

Naozaj? Má byť kňaz  otcom len pre veriacich? Nemá tu byť pre všetkých ľudí a všetkým ľuďom prinášať Kristovho ducha a radostné evanjelium? Kde je potom misijné poslanie, ktoré Ježiš dal apoštolom: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium“. Preto si myslím, že kňaz má byť otcom nie len samotných veriacich, ale aj neveriacich a taktiež tých, ktorí sa aktívne angažujú a hlásia k akejkoľvek politickej strane.

„Ak v spoločnosti vznikne presvedčenie, že niektorý z kňazov, aj keď z úzadia, ovláda politickú stranu, je nevyhnutné, aby všetky svoje aktivity v tomto smere bezodkladne ukončil.“

Ako vzniká presvedčenie alebo názor v spoločnosti? Prostredníctvom najväčších a najsilnejších mienkotvorcov v spoločnosti, ktorými sú médiá. Je tu namieste si položiť otázku, či si myslíme, že to čo tvrdia médiá je vždy pravda? Zo skúsenosti určite vieme, že nie. Médiá majú vo väčšine prípadov rozohranú nečistú hru  a sledujú vlastný cieľ. Často je tým cieľom zdiskreditovať niektoré osoby, lebo im nevyhovujú ich názory a bránia im k dosiahnutiu nejakej vlády. Preto aj keď sa možno v spoločnosti hovorí, že niekto ovláda, alebo ovplyvňuje nejakú politickú stranu bolo by namieste túto vec najskôr z dobrých zdrojov preskúmať, osobne prediskutovať, pochopiť a dohodnúť sa na riešení.  

„Toto stanovisko sa v aktuálnych okolnostiach týka otca Mariána Kuffu, ale vo všeobecnosti aj každého klerika, ktorý by sa angažoval v činnosti alebo verejnej propagácii politických strán."

Otcovia biskupi, vy by ste mali byť otcami v prvom rade pre svojich synov kňazov, ktorý vám boli zverení. A či to robí otec, keď zistí, alebo lepšie povedané keď si myslí, že jeho syn robí niečo zlé, aby ho vystavil verejnej pohane a takto ho potrestal? Či týmto správaním viac neškodíte a neubližujete vo vlastných radoch a tým dávate priestor zlu, aby ešte viac z toho profitovalo. Nedalo sa to, aby ste možno vaše upozornenie a váš názor predniesli na internom fóre a nikomu tak neublížili. Veď toto spôsobuje len väčšie rozdelenie a polarizovanie spoločnosti a aj samotnej cirkvi.

            Na záver chcem ešte raz podotknúť, že celý tento blog bol vyjadrením môjho osobného názoru. Nenamýšľam si, že bolo v ňom všetko správne a že sa v ničom nemýlim. Myslím si, že som sa slobodne vyjadril na čo mám právo a som otvorený konštruktívnej diskusii.

Odporúčame

Blog
„Náboženská politika“ po slovensky

„Náboženská politika“ po slovensky

Viacerí oprávnene poukazujú na verejné vyjadrenia podpory politikom a politickým subjektom od viacerých slovenských kňazov. Domnievam sa však, že je rozdiel niekoho verejne podporiť a iné je robiť nejakej strane, či vybranému politikovi doslova kampaň a ich súperom simultánne antikampaň, a to aj prostredníctvom homílií. Zdá sa mi, že väčšina našich biskupov si práve toho bola vedomá, keď sa vyjadrili tak, ako sa vyjadrili.