Volanie do hory

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Volanie do hory

Existuje veľa ciest k Bohu, jedna vedie cez horu. Touto vetou začínala brožúrka k duchovným cvičeniam, ktoré sme ako partia pracujúcich animátorov absolvovali počas druhého novembrového víkendu. V tichu lesa na konci Plaveckého Mikuláša sme rozjímali nad horami v Matúšovom evanjeliu. Zároveň nám spracovanie témy poskytovalo texty o horách zo Starého zákona, či úryvky zo životopisu sv. Benedikta, ktorý na nich zakladal kláštory.

Či už Ježišove kázanie o blahoslavenstvách, Ježišove premenenie na vrchu „Tábor“ alebo Ježišove nanebovstúpenie, všetko sa udialo „na hore“. Aj my sme povolaní častokrát zdolávať rozličné hory svojho života. Či už keď si prechádzame životnou krízou, zakusujeme smrť blízkej osoby, robíme nejaké životné rozhodnutia, zisťujeme, či niečo opustiť, alebo v niečom vytrvať. Tajomstvo toho, čo nám chce Boh povedať, čo je Božia vôľa, alebo kde je Boh v tej situácii, nám však často ostáva skryté. Na hore však prichádza často k zmene perspektívy a možno práve k tejto premene sme danou situáciou volaní.

Obrazne môžme povedať, že keď sa výstupom na horu necháme premieňať, na jej vrchole dochádza k zmene pohľadu na veci, k nachádzaniu nového zdroja života. Keď sa nechávame premeniť Božou láskou, tak náš prechod horou môže znamenať posun v živote, zmenu k lepšiemu. Zmysel totiž môže byť skrytý v láske resp. v pozvaní milovať hlbšie, menej egoisticky, alebo naopak v pozvaní lásku prijať. Verím, že umenie milovať je odpoveďou na volanie Boha. Toto umenie často ostáva skryté v dvoch veciach - v živote s vedomím, že sme milovaní a v živote naplnenom milovaním druhých. Boh je láska, ktorá sa nám zjavuje a chce sa nám zjaviť. Myslím, že ak sa budeme učiť Bohu bezpodmienečne dôverovať, tak retrospektívne toto zjavenie v našich životoch objavíme. Nie sme predsa schopní ani hodní hľadieť Bohu „do tváre“, poznať Božie zámery a chápať jeho cesty. Sme však povolaní nachádzať ho v živote, ktorý žijeme.

Skrze minulosť a prítomnosť vieme odhaľovať jeho pôsobenie v prírode, v ľuďoch okolo nás a v našej ceste životom. A tak sme povolaní ukazovať, dokazovať a pomáhať objavovať toto pôsobenie aj iným. Učme sa žiť, akoby sme už teraz zakusovali nebo; veď to sa aj deje vždy, keď sa úprimne snažíme milovať nášho Boha. A nechajme sa Ním objať, lebo bez poznania Jeho lásky, my určite nikdy nebudeme schopní milovať Ho pravdivo. Nebojme sa kľaknúť si pred Neho, hoci aj s nepríjemnou otázkou či s dôvernou prosbou. Odpovede na mnohé naše strachy či neistoty nie sú skryté v rozumovej úvahe, ani vo vedeckom či analytickom bádaní, ale v dôvere a láske. Lebo láska zakrýva mnoho hriechov, lieči mnoho rán. Môžeme tak objaviť mnohé odpovede aj na také otázky, na ktoré sme sa ani neodvážili opýtať. Snažme sa teda milovať navzájom, tak ako On miloval nás, s dôverou vytvárajme svet plný lásky a porozumenia. Volanie k tomu som objavil v horách Plaveckého Mikuláša a ostáva na mne, ako sa ním nechám viesť.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo