Život v Božej pamäti

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Život v Božej pamäti

V našom pravidelnom nedeľnom čítaní Lukášovho evanjelia urobíme tento týždeň veľký skok. V zmysle textu a príbehovo v čase i mieste. Naposledy sme Ježiša sledovali v 19. kapitole, keď bol na ceste do Jeruzalema a prechádzal Jerichom. Dnes sa zameriavame na úryvok z 20. kapitoly. Je týždeň pred Veľkou nocou a Ježiš sa nachádza v priestoroch Jeruzalemského chrámu. A tu, podľa synoptickej tradície, za ním postupne prichádzajú rôzne skupiny predstavujúce vtedajšie židovské prúdy myslenia, aby debatovali o rôznych otázkach. Vybraná perikopa opisuje stretnutie so saducejmi.

K Ježišovi prišli niektorí saduceji, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie, a pýtali sa ho: „Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale bol bezdetný, jeho brat si ju má vziať za manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. Bolo teda sedem bratov. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný. Vzal si ju druhý, potom aj tretí a takisto všetci siedmi. Ale nezanechali deti a pomreli. Napokon zomrela aj žena. Nuž ktorému z nich bude žena manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali siedmi za manželku.“ Ježiš im povedal: „Synovia tohoto veku sa ženia a vydávajú. Ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa neženia, ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia. A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v stati o kríku, keď nazýva ‚Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba‘. A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú.“ Lk 20, 27-38 Zdieľať

Saduceji v Ježišových časoch predstavovali bohatú, vplyvnú a konzervatívnu skupinu aristokratov. Od takých farizejov sa v učení odlišovali tým, že za Božie slovo považovali výlučne iba Tóru, teda päť Mojžišových kníh. Z toho vyplývalo, že neuznávali veci, ktoré Tóra výslovne nespomína. Jednou z takých náuk bolo aj vzkriesenie mŕtvych. Ježiš v tejto otázke naopak súhlasil s farizejmi. Saduceji sa teda rozhodli pre dišputu s názorovo opačným a značne známym učiteľom z Nazareta.

Oponenti prichádzajú k Ježišovi s absurdným príkladom ženy, ktorá bola postupne bezdetne vydatá za siedmich bratov. Možnú situáciu podkladajú prikázaním Tóry o švagrovstve. Týmto príkladom nám odhaľujú svoju predstavu o posmrtnom živote. Ak nejaký je, chápu ho ako predĺženie toho pozemského. Takto je aj vzkriesený človek podriadený predpisom a pravidlami Tóry.

Ak nejaký život po smrti je, chápu ho saduceji ako predĺženie toho pozemského. Zdieľať

Ježiš oponuje takisto opierajúc sa o citovanie Tóry. Odkazuje na stať o horiacom kre. Boh sa v nej predstavuje Mojžišovi ako „Boh tvojho otca Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba.“ (Ex 3,6). Ježišova argumentácia spočíva v tom, že Boh si pamätá na slová a sľuby, ktoré dal dávno mŕtvym ľuďom. Načo by sa mal cítiť zaviazaný niekomu, kto nie je? Jeho perspektíva života po smrti sa teda neviaže na súčasnú formu pozemského života, ale na Božiu lásku. Pozemsky skončí svoju existenciu skôr, či neskôr každý človek. Jedinou šancou je, že sa ho ujme niekto, kto je nadpozemský. Niekto, kto bude na neho pamätať.

Boh si pamätá na slová a sľuby, ktoré dal dávno mŕtvym ľuďom. Zdieľať

Je pravda, že Boh ľudí nepotrebuje. Boh ľudí chce a miluje. Tak ako keď si vyvolil patriarchov. A preto na nich nezabudol ani po ich telesnej smrti. A ak na niekoho myslí Boh, tak predsa musí existovať. Preto je Ježišova verzia posmrtného života možná. Je to život mimo pozemských pravidiel, je to život, ktorý sa buduje vzťahom k Bohu, je to život, ktorý v tom vzťahu nájde konečné naplnenie.

A ak na niekoho myslí Boh, tak predsa musí existovať. Zdieľať

 

Lukáš Durkaj

Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Foto: wikimedia

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo