Naše zdravotníctvo, ako ďalej - pokračovanie

Problémy obvodných lekárov, špecialistov, nemocníc, následnej zdravotnosociálnej starostlivosti - riešenia

 

Primárna zdravotnícka starostlivosť - praktickí lekári

Kapitácie za pacientov sú správne, len treba posúdiť ich výšku a podľa zoznamu diagnóz a výkonov pomenovať kompetencie praktických lekárov a detských zo základnej zdravotnej starostlivosti. Skôr si myslím, že na jedného pacienta je kapitácia slabo zaplatená. Jej zvýšením by sa zamedzilo príplatkom za prednostné vyšetrenie. Objednávanie pacientov a elektronický recept a zdravotná pomôcka by mali byť samozrejmosťou u každého lekára. Ministerstvo by malo umožniť prestarnutej generácii praktických lekárov, aby si z absolventov vybrali nástupcov a aby ich sami vzdelávali a spolu s najbližšou nemocnicou pripravovali na potrebnú kvalifikáciu. Do tejto kategorie by nemali patriť gynekologické ambulancie, tie by mali patriť medzi špeciálne ambulancie. Prevencia by sa mala platiť samostatne z príspevkov štátu a pripoistenia pacientov. Každý praktický lekár  by mal mať zákonnú povinnosť robiť prevenciu všetkých ochorení a dostať za to aj primerané financie mimo kapitácie. 

Očkovanie by mali detskí praktickí lekári robiť u všetkých detí zo zákona a rodičia by  mali mať  zo zákona slobodné rozhodnutie, keď očkovať dieťa nechcú dať s tým, že pri ochorení neočkovaného dieťaťa epidémiou by sami mali znášať dôsledky neočkovania, ak by sa dokázali. Praktickí lekári by mali pacientov objednávať na deň a čas elektronicky a nie stredovekými kartičkami po príchode pacienta, a vstávaním pacientov o polnoci a zbytočným cestovaním, keď sa im kartička neújde. Budúcnosťou praktických lekárov by mali byť rodinní lekári.

Špecialisti.

Táto kategória je komplikovaná svojou mnohopočetnosťou a ďalšími potrebami,  jednak objednávaním a  prístupom, prístrojovým vybavením a podobnými problémami vo vzťahoch s poisťovňami, ktoré majú všetci v zdravotníctve. Pokiaľ nebude zavedený systém platba za diagnozu a  výkon a jej finančná hodnota, bude v tejto kategórii chaos, neistota a nespokojnosť tak lekárov a zdravotníkov, ako aj pacientov. Administratívne zaťaženie vykazovania výkonov je na úrovni stredoveku a jej hodnotenie robí najviac korupcie v zdravotníctve. Zo základného zdravotného poistenia by mali špecialisti dostávať za všetky akútne a životzachraňujúce výkony automaticky a ostatné diagnózy a výkony, by sa mali upraviť definitívne vyhláškou ministerstva  čo najskôr. Nie je mysliteľné, aby každá nemocnica nemala z každého základného odboru aspoň jednu ambulanciu, ak má také oddelenie. Treba odstrániť chaos s platením jednodňovej liečby v ambulanciách nemocníc. Veď ten jeden deň leží pacient v nemocnici, tak nech je to výkon oddelenia nie ambulancie. Poisťovne by nemali zasahovať do počtu a rozmiestnenia špecialistov. Ministerstvo zdravotníctva, daľšie regionálne inštitúcie a hlavní odborníci ministerstva zdravotníctva by mali dohliadať, aby odborníci nikde v regione nechýbali. A tam kde chýbajú mali by ich vytvoriť za peniaze štátu.

- stomatologovia si vytvorili s privatizáciou vlastný systém, ktorý je v mnohých ohľadoch správny. Štát by mal zvýšiť platby za základné stomatologické služby stomatológom a tiež za urobenie základných protéz a z pripoistenia by sa mali platiť nadstavbové výkony a náhrady.

- gynekologovia by nemali mať obvodný systém, aký bol za minulého režimu. Mali by byť s právomocami ako ostatní špecialisti a mali by mať možnosť spolupracovať s najbližším lôžkovým zariadením. Mali by sa starať v prvom rade o zdravie žien a nie presadzovať neliečebné metódy, akými sú antikoncepcia. Tú by si mali klienti, ktorí sa pre ňu rozhodnú, jednoznačne platiť sami z vlastného vrecka. Na liečbu neplodnosti existujú nielen u nás ale aj vo svete známe prirodzené metódy počatia a  možno ich použiť aj na vyhnutie sa počiatiu využitím na pohlavné spojenie neplodných dní, ak ich vedia určiť. Tiež existujú celosvetové programy poznania ľudskej lásky a svojej plodnosti, ako náš TeenSTAR, preto na lekárskych gynekologických ambulanciách by sa nemala ako jediná metóda presadzovať antikoncepcia a umelé oplodnenie, ale pacientky by mali dostávať aj informácie o prirodzených metódach plánovania rodičovstva a pre mládež o metódach poznania ľudskej lásky akou  je TeenSTAR.

Nemocnice a kliniky a špecializované pracoviská.

Teraz veľa diskutovaná  stratifikácia nemocníc je správna cesta. Nemožno v každej nemocnici robiť všetko. Nemocnice by mali mať základné lôžkové oddelenia a podľa polohy a dostupnosti aj všetky ostatné oddelenia podľa zdravotnej štatistiky, potrieb liečenia pacientov na potrebnej úrovni, podľa záverov ministerstva, regionov a hlavných odborníkov ministerstva zdravotníctva. Špecializované pracoviská by mali byť rozmiestnené po celom Slovensku s primeranou leteckou dopravou a väčšina výkonov by mala byť záležitosť štátu a pripoistenia.

Lekárska komora a odborné Spolky lekárov

Sú dôležitu súčasťou ale nemali by byť povinné a už vôbec nie hrozbou na vzdelávanie formou kreditou so sankciami za ich nesplnenie.

Následná zdravotná starostlivosť

by  sa mala deliť na geriatrické oddelenia v každej nemocnici, ktoré by mali byť dočasným umiestnením pre dlhodobo chorých starých  pacientov, ktorí väčšinou budú v sociálnych zariadeniach. Na geriatrických oddeleniach by sa Ministerstvo sociálnych vecí malo podielať finančne až 90 % a tiež administratívnou prípravou pacientov pri umiestňovaní občanov do sociálnych zariadení, ktoré treba jednoznačne zvýšiť a skultúrniť. 

Záverom:

Zdravotníctvo jednoznačne potrebuje reformu. Stačí si prečítať v denníku skúsenosti kardiológa z Francúzska, alebo urobiť si dojem návštevou  nemocnice alebo lekára susedného Rakúska a vyplynie nám z toho ako veľmi naše zdravotníctvo zaostáva za Európou a svetom. Osobne ma mrzí, že kvalita nie je priorita v zdravotníctve u nás, ale kvantita a financie a to na každej úrovni. Bohatí lekári a spokojní občania - pacienti sa nerodia z poplatkov a objednávania za 3 mesiace a o pol roka ale od kvalitnej práce  lekárov a zdravotníkov 24 hodín denne.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo