Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
02. novembec 2019

Naše zdravotníctvo, ako ďalej

V čase ministra Soboňu a ďalších boli zavedené prevzaté zahraničné projekty zdravotníctva, ktoré sa evidentne neosvedčili. Ako ďalej.

Zdravotná starostlivosť je jedna z citlivých oblastí v systéme štátu a pre občanov. Systém viacerých poisťovní s terajším skôr nefungovaním sa evidentne neosvedčil. Aké sú príčiny a ako sa k problému postaviť.

1. Najväčší problém nie je v množstve financií, ale v ich využití. Množstvo financií sa využíva zle alebo sa na financovaní nabaľujú dealeri firiem, firmy a osobnosti zdravotníctva, politických strán vo vláde, štát, niektorí zamestnávatelia a podnikatelia. Treba do financovania zaviesť spravodlivý systém. 

2. Treba rozlišovať pacientov o ktorých sa má postarať štát a ako a rozlíšiť zdravotné a sociálne potreby občanov pacientov. Nemôže sa platiť za sociálne potreby pacientov z financií na zdravotníctvo. Nemôže dlhodobo štát neplatiť rovnako ako podnikateľ, zamestnávateľ a zamestnanec za zdravie.

3. Privatizácia je správna cesta  ale nie pre základné ošetrenie pacientov pri ohrození života  a v akútnych stavoch. Tiež je nesprávne zvolený systém platieb a financovanie zdravotníctva poisťovňami, ktoré minimálne rozlišujú potreby pacientov a nerobia rozdiel medzi primárnou a sekundárnou starostlivosťou a medzi jednotlivými druhmi zdravotnej starostliovosti.

4. Chýba vo financovaní zdravotníctva rozlíšenie základnej potreby financovania zdravotníctva a nadstavbovej zdravotnej starostlivosti. Čo súvisí z nezavedením základného zdravotného poistenia a pripoistenia zdravotného poistenia, čím by sa mohla rozlíšiť aj jedna základná zdravotná poisťovňa a ďalšie poisťovne na pripoistenie. Tiež to nie je v súlade s ústavou a normálnosťou, že štát platí za občanov dôchodcov minimum a zarábajúci musia platiť podľa výšky prijmu. Tento nesúlad vyvoláva množstvo konfliktov a nenormálnych situácií. Základné zdravotné poistenie by malo byť pre štát a ostatných prispievateľov za rovnakých podmienok. Pripoistenie by malo byť to, kde by sa mal rozlišovať príjem občana, firmy , podnikateľa, štátu  a jeho solventnosť.

5. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti by mali dostať financie za všetky vymenované zákonné základné zdravotné služby podľa druhu a kategórie a nemali by do toho zasahovať finančné inštitúcie - poisťovne zazmluvnením alebo nezazmluvnením, a navyše nie sú kompetentné  a schopné posúdiť potrebu základnej zdravotnej starostlivosti. Poisťovne by mali len vykonávať výber poistného a registrovať platby za zdravotné služby a nerobiť kontrolu správnosti použitia financií, ani krátenie financií poskytovateľom aj na základe zazmluvnenia alebo nezazmluvnenia. Kontroly vynakladania financií na zdravotnú starostlivosť by mali robiť iné inštitúcie ako úrad pre dohľad alebo iné inštitúcie ministerstva zdravotníctva a vlády. Poisťovne by mali umožniť zaplatenie za všetky urobené výkony, veď pri rovnosti štátu a zamestnancov a zamestnávateľov, za zdravotnú starostlivosť všetci zaplatia. Poisťovne by nemali mať právo disponovať týmito financiam, len ich spravovať a regulovať platby štátu, zamestancov a zamestnávateľov. Právo na krátenie financií poskytovateľom by mali mať len kontrolne orgány, ako úrad pre dohľad a podobné kontrolne inštitúcie a to len pri pochybeniach a protiprávnych dokázaných postupoch.

Podobný systém funguje vo Francúzsku, kde pre podobnú rozhlohu ako Slovensko funguje jedna pobočka zdravotnej poisťovne, napríklad vo Versailles, kde prichádzajú odvody na zdravotné poistenie od občanov celého regionu na účty občanov v poisťovni. Tu prichádzajú aj všetky platby, alebo u nás zatiaľ náklady, za zdravotné ošetrenie pacientov od lekárov, nemocníc, lekární, očných optík, stomatológov, výdajní zdravotníckych pomôcok. Poisťovňa každý mesiac robí vyučtovanie platieb a výdavkov každému poistenému občanovi, ktorí majú prehľad koľko zaplatili a koľko spotrebovali na svoju zdravotnú starostlivosť. Vyúčtovanie totiž mesačne dostávajú domov v obálke a majú prehľad.  

Inzercia

Táto transparentonosť samozrejme vyžaduje dve podmienky

1. nadstavbové pripoistenie na drahé služby v zdravotníctve

2. reformu platieb zdravotnej a sociálnej starostlivosti, alebo viac peňazí za sociálnu starostlivosť pri zdravotnej starostlivosti z ministerstva sociálnych vecí.

Toto by mohlo umožniť zlepšenie zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov a pripoistením spoluúčasť občanov na svojej zdravotnej starostlivosti transparentným spôsobom, lebo poisťovňa  o základnom poistení a poisťovne o pripoistení by dávali mesačné vyúčtovanie každému občanovi. 

O ambulantnej starostlivosti základnej a špecializovanej, nemocničnej  a ďalšej zdravotnej starostlivosti nabudúce.

Záverom o financovaní- má byť rozdelené na základnú a nadstavbovú formu pripoistenia - štát, zamestnávatelia, zamestnanci majú platiť na základnú zdravotnú starostlivosť rovnako - poisťovne sú finančné inštitúcie na prijatie platieb od občanov a vykázanie platieb za zdravotné služby, nie určovatelia, komu zaplatím a komu nie - kontrolu použitia financií by mali robiť inštitúcie zastupujúce štát, zamestnávateľov, zamestnancov a podnikateľov a nie poisťovne. 

Odporúčame

Blog
Výzva Rade KDH

Výzva Rade KDH

Ak chce KDH uspieť vo voľbách, treba aby prestalo robiť chyby. Rada je orgán KDH, ktorý musí upozorniť na chyby svojho predsedu.

Blog
Tvoja misia

Tvoja misia

Misie v nás vyvolávajú predstavu ďalekej a chudobnej krajiny, kde misionár šíri kresťanstvo a pomáha ľuďom aj v ich chudobe. Žijeme však na Slovensku a nie každý má príležitosť ísť do misijných krajín.