Ekosocializmus

V súčasnosti sa v Európe presadzuje nová forma socializmu. Po národnom a triednom socializme prichádza Ekosocializmus. Rovnako ako predošlé formy socializmu, dal si za úlohu záchranu ľudstva. „Vedecky“ predpovedá budúcnosť na sto rokov dopredu, alebo minimálne do konca tohto storočia. Podriaďuje ekonomiku ideológii, keď „dobrých“ odmeňuje štedrými dotáciami a „zlých“ tresce zvláštnymi daňami a reštrikciami. Vytyčuje si nereálne záväzné ciele a dehonestuje tých, ktorí poukážu na ich nesplniteľnosť, či škody, ktoré napáchajú na hospodárstve. Podobnosť s nacistickými štvorročnicami, komunistickými päťročnicami, či Čínskym veľkým skokom nie je v tomto prípade náhodná.

Ekosocializmus preberá maniere svojich predchodcov aj personálnej oblasti. Obranu utlačovaného národa, čí vykorisťovanej triedy nahradili rôzne typy   „menšín“. Znova tu máme kvóty, len triedy pôvod a členstvo v strane nahradilo pohlavie, prípadne farba pleti. Ako každý socializmus i ten súčasný potrebuje svojich hrdinov, bojovníkov za svetlejšie zajtrajšky. Len Stachanovcov a Timura a jeho družinu nahradila Gréta Thunbergová, rovnako prorežimová ako jej predchodcovia, neprinášajúca žiadne nové myšlienky, len s veľkou pompou opakujúca módne frázy.

Podobne ako hnedý a červený má i zelený socializmus svojich nepriateľov s ktorými musí zviesť boj. Menejcenné národy a rasy, či vykorisťovateľské triedy nahradili znečisťovatelia životného prostredia, ale i všetci tí, ktorých názory nie sú v súlade s oficiálnou doktrínou. Pojmy protinárodný, či antisocialistický nahradil výraz politicky nekorektný, ktorý sa rovnako ako v predošlých prípadoch využíva na potretie názorov ktoré sú v rozpore s presadzovanou ideológiou. Pomenovania židoboľševik, kulak, reakcionár, či normalizačné oportunista a revizionista nahradili populista a extrémista.  Je pravdou, že nedochádza k ukrutnostiam typickým pre predošlé formy socializmu, ale objavujú sa už i postihy v zamestnaní, či obmedzovania verejných vystúpení ľudí, najmä vedcov s „nesprávnymi názormi“. Dôsledkom je jav príznačný pre všetky formy socializmu a to autocenzúra. Tá sa nám dnes vrátila. Ľudia znova zo strachu pred verejným pranierovaním, prípadne postihom v práci, hovoria iné v súkromí a iné na verejnosti.

Za povšimnutie iste stoja i ďalšie podobnosti typické pre všetky formy socializmu. Spoločným je  znevažovanie tradičných hodnôt vlastnej civilizácie, jej histórie a najmä úlohy kresťanstva pri jej rozvoji. Ďalej falošnosť v pojmoch. Tak ako Nemecká demokratická republika nebola demokratická, tak nie je ani súčasný liberalizmus tolerantný. Ekosocializmus má tiež dnes najväčšiu oporu u  ľavicových intelektuálov a mládeže z vyššej vrstvy. Tých istých sociálnych skupín, ktoré sa minulosti na Západe nadchli triednym socializmom a boli ochotné  nekriticky brániť akékoľvek zverstvá Stalina a jeho nasledovníkov. Rovnako ako u nacistov a boľševikov na začiatku to boli len malé skupiny  fananatikov, ktorým  sa podarilo svojou agresivitou presadiť a následne zastrašiť mlčiacu väčšinu spoločnosti. Historickým paradoxom je, že tak ako v minulosti sa najviac nenávideli národný a triedny socialisti, aj dnes najostrejšie útoky voči ekosocializmu vedú „národne orientovaní“ a kryptokomunisti, teda pohrobkovia bývalých skrachovaných socializmov .

Obe doterajšie formy socializmu napriek veľkým očakávaniam podporovateľov priniesli len biedu a utrpenie. Ideologické zásahy do ekonomiky, presadzovanie ľudí nie na základe schopností, ale na  základe príslušnosti k nejakému národu triede, menšine či pohlaviu, ako aj umlčovanie názorov protichodných oficiálnej ideológii sa musí negatívne prejaviť na vývoji spoločnosti. Výsledkom bude, že tak ako národný socializmus nepriniesol vládu svojmu národu a triedny socializmus nepriniesol blahobyt robotníckej triede, tak ani ekosocializmus nezlepší životne prostredie. Ideologicky motivovanými zásahmi poškodí vlastnú ekonomiku, najmä priemysel. Výroba sa prenesie do krajín, ktoré nedodržujú  prísne ekologické predpisy, ľudia v Európe prídu o prácu a životné prostredie na Zemi sa zhorší. Zároveň hrozí, že podobne ako po druhej svetovej vojne sa svet rozdelí sa rozdelí na dva tábory. Jeden s ekonomikou na trhových princípoch a druhý v ktorom bude ekonomika podriadená ideologickej regulácii. Niet pochýb o tom, ktorý bude napredovať a ktorý naopak zaostávať.

Štefan Kužma

  

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo