Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
29. september 2019

Peter Šimko / Všetci ľudia sú Božím dielom, ale nie všetci sú Božími deťmi

Ľudským filozofovaním mnohí dospeli k mylnému názoru, že Boh ako Stvoriteľ je Otcom všetkých ľudí, a teda všetci ľudia sú Božie deti. Takáto predstava pomiatla už viacerých. Nie každé dieťa je Božie dieťa. Ako sa stať Božím dieťaťom a aké sú jeho privilégiá, práva a povinnosti, vysvetľuje generálny vikár a riaditeľ arcibiskupského úradu Mons. Peter Šimko.
Peter Šimko / Všetci ľudia sú Božím dielom, ale nie všetci sú Božími deťmi


V rozhovore sa dozviete:

- prečo nie sú všetci ľudia bez rozdielu Božie deti,
- akým spôsobom sa môže človek stať Božím dieťaťom,
- aké sú privilégiá Božieho dieťaťa,
- či má takéto dieťa nejaké dané povinnosti.
 


Keď pôvodcom všetkého stvorenia je Boh, možno automaticky považovať každého človeka za Božie dieťa?

Zrod každého jednotlivca sa deje cez osobitný Boží zásah. Okamih splynutia spermie muža s vajíčkom ženy je aj chvíľou stvorenia nesmrteľnej duše.

Všetci sme Božím dielom, ale na to, aby sme vstúpili do Božej rodiny,  je potrebný náš súhlas - či priamy, alebo sprostredkovaný cez rodičov malého dieťaťa, ktorí dávajú záruku. Nedeje sa to automaticky.


Musí byť tento súhlas sprevádzaný alebo spečatený aj nejakým úkonom? 

Stretnutie Ježiša s Nikodémom (Jn 3) nám odhaľuje, že do Božej rodiny vstupujeme cez znovuzrodenie. Znovuzrodení sa stávame cez vieru, ktorá je spečatená krstom (Mk 16, 16). Poznáme krst vodou (sviatostný), túžby a krvi (smrti).

Viera je naša pozitívna odpoveď na Božie volanie do jeho rodiny. Darom viery osobne prijímame Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa. Sám Ježiš povedal, že nik nepríde k Otcovi, iba cez neho (Jn 14, 6).

Máme my pokrstení ako Božie deti nejaké privilégiá, práva a povinnosti? 

Krstom sme vstúpili do novej zmluvy s Pánom, uzavretej krvou Ježiša Krista. Táto zmluva obsahuje prisľúbenia a povinnosti. V Božej rodine dostávame ponuku stať sa dedičmi Božieho kráľovstva, bratmi a sestrami Ježiša Krista, a vstupujeme do spoločenstva bratov a sestier, teda Cirkvi. 

Žijeme v Božej blízkosti a zakusujeme jeho milosrdenstvo a slobodu, ochranu, požehnanie, dostávame Dary Ducha Svätého... Zdieľať

Povinnosti plynúce z toho, že nás Boh adoptoval ako svojich synov a dcéry, sú tieto: nasledovať a napodobňovať Ježiša Krista - žiť podľa blahoslavenstiev (naša ústava), dodržiavať zákon lásky (Jn 13, 34) a svätiť siedmy deň spojený so svätým zhromaždením (Lv 23, 3; KKC 887).
 

 

Môžu i nepokrstení požívať práva Božích detí?

Nepokrstení nemôžu požívať práva Božích detí (porov. 1 Pt 2, 10), lebo ešte nie sú duchovne zrodení. Podobajú sa na deti v lone matky, čakajúce na pôrod (krst).

Inzercia

A čo pokrstení, ktorí nežijú vieru? 

Tí sú na tom horšie ako nepokrstení. Svätý Peter vo svojom liste píše, že bolo by pre nich lepšie, keby vôbec nepoznali Božiu cestu (2 Pt 2, 21). 

Boh chce zachrániť všetkých, ale odpoveď na Božie volanie je čisto osobná, a preto to za nikoho nedokážeme urobiť. Zdieľať

Článok prevzatý so súhlasom redakcie Moja Trnavská arcidiecéza | foto 1, 2, 3, 4 a video: Júlia Kubicová
 


Mons. ThLic. PETER ŠIMKO
v kňazskej službe pôsobil vo viacerých farnostiach a zároveň ako dekan Smolenického dekanátu, notár, neskôr obhajca zväzku a napokon sudca Arcidiecézneho tribunálu, generálny vikár Trnavskej arcidiecézy a riaditeľ Arcibiskupského úradu v Trnave.

Zároveň je i kanonikom, rektorom Katedrály svätého Jána Krstiteľa, tiež členom Kňazskej rady a Zboru konzultorov Trnavskej arcidiecézy a tajomníkom komisie na posúdenie predpokladaných videní a zjavení; venuje sa aj službe oslobodenia.
 

................................................

Prečítajte si i ďalšie zaujímavé a poučné rozhovory: 

Tvorca sviatostí je Boh a on dáva iba to, čo je najkvalitnejšie | Moc Eucharistie je mocou Ježiša Krista | Božia láska dokáže premieňať aj naše stigmy na zdroj milostí* | Lá(s)kavé (ne)vinnosti | Zabodnuté meče bolesti nás chránia, aby nás nevyžrala pýcha* | Eucharistia v našich rukách je ako náš osud | Potrebujem niekoho, aby som bol slobodný* | Boh nás často vedie k tomu, o čom si myslíme, že nás prevyšuje a že na to nemáme | Človek participuje na moci a autorite Božej - dokáže aj nemožné | O čo by sme prišli, keby sme Pannu Máriu v svojom živote vynechali?Práva, povinnosti a privilégiá Božieho dieťaťaDiabol pracuje ako úžernícka nebankovka, požičia rád, aby časom získal všetko | Ľudia často rozjímajú a meditujú sami so sebou. To nie je modlitba | Vstúpiť do komunikácie s Pánom znamená opustiť všetko, čo nám tomu bráni

Homílie: Čo je láska a ako milovať | Neistota vzbudzuje strach. A každá agresivita je dôsledok strachu. Ako z toho von? | Máme pri sebe Odborníčku na ľudské vzťahy | Prečo niekto stále nadáva na Pána Boha a na Cirkev? | Kristus sa spojil ako Boh s každým jedným z nás. A chce, aby sme aj my zvíťazili

Zaoberám sa témami - spiritualita a mystika, fenomén utrpenia, Krásy a umenia. Šiesty rok pôsobím aj ako externá redaktorka a moderátorka pre katolícke médiá. Viac info tu: https://svetkrestanstva.postoj.sk/autor/kubicova-julia

Odporúčame

Blog
...pśśśt...

...pśśśt...

...tíško..., tichúčko. Ticho je pokladnicou najväčších tajomstiev; komnatou skrytých obiet, piedestálom utajených víťazstiev... Všetko múdre a dôležité, významné, kvalitné, veľké, cenné a krásne sa rodí, dorastá a dozrieva v tichu. Všetko, na čom skutočne záleží, je spoznané, nadobudnuté, odhalené, prezradené, ...prežité v tichu.

Blog
Drahá predvolebná jeseň

Drahá predvolebná jeseň

V posledných týždňoch sa formou „opatrení pre ľudí“ rozbehla predvolebná jeseň. Jedným z týchto opatrení je zvýšenie „nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka“.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.