Odoprieť prijímanie pro-choice politikom

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Odoprieť prijímanie pro-choice politikom

Ježiš odpovedal Pilátovi: „Preto má väčší hriech ten, čo ma vydal tebe.“ Jn 19,11

Ježiš v odpovedi Pilátovi porovnával mieru zavinenia svojej smrti. Neskôr v prvotnej Cirkvi bolo silné povedomie, že Ježiša zabili poprední muži Izraela a spravili to rukami bezbožníkov. (Sk 2,23) Hoci samotní veľkňazi nepribíjali tie klince do Ježišových rúk a nôh, predsa ich vina na jeho usmrtení bola väčšia, ako bola vina rímskych vojakov-katov.

Pre lepšie pochopenie si dovolím aktualizovať ideu na prípade brutálnej vraždy snúbencov Jána a Martiny: Väčšia je vina osnovateľov vraždy ako najatých žoldnierov, ktorí čin vykonali.

Hriech interrupcie je osobný čin ženy-matky a zdravotníckeho personálu, ktorý ju vykonáva. Cirkevným trestom je pre nich automatická exkomunikácia. Okrem toho však jestvuje aj zlo spoluúčasti na hriechoch páchaných inými, keď ich nariaďujeme alebo schvaľujeme, alebo im nezabránime vtedy, keď sme povinní to urobiť, resp. keď chránime tých, čo páchajú toto zlo. (KKC 1868)

Medzi cirkevnými právnikmi sa občas ozývajú hlasy, aby sa trest exkomunikácie z Cirkvi vzťahoval aj na katolíckych politikov hlasujúcich za potraty. Hoci sú tieto právne názory dosť ojedinelé, všeobecne panuje zhoda, že takýmto politikom má Cirkev verejne odoprieť sv. prijímanie. To má oporu v kánonickom práve:

Kán. 915 – Na sväté prijímanie sa nesmú pripustiť tí (...), ktorí tvrdošijne zotrvávajú v zjavne ťažkom hriechu.
Kán. 1369 – Kto na verejnom zhromaždení alebo vo verejnom prejave (...) ťažko naruší dobré mravy, (...) má byť potrestaný spravodlivým trestom.
Kán. 1339 – § 2. Toho však, zo správania ktorého pochádza pohoršenie alebo vážne narušenie poriadku, môže aj pokarhať spôsobom, primeraným osobitným podmienkam osoby a činu.


Vo svete sa skutočne stretneme s prípadmi, keď cirkevná autorita oficiálne deklaruje odopretie sv. prijímania politikom, ktorí „počas dlhšieho časového obdobia zanovito zotrvávajú v podpore odporného zločinu a veľmi ťažkého hriechu potratu, a to preukázateľne buď svojím vplyvom, ktorý vynaložili, alebo svojím opakovaným hlasovaním a tvrdošijnou podporou práva na potraty.“ (link)

Príslušná autorita tak robí jednak z dôvodu úcty a rešpektu voči svedomiu ostatných veriacich, aby zabránila ich pohoršeniu, ale hlavne aby dopomohla k náprave do neba volajúcej nespravodlivosti a aj k náprave samotných vinníkov (tzv. medicinálne tresty).

Po ostatnom hlasovaní máme aj na Slovensku katolíckych politikov, ktorí opakovane podporili existujúci propotratový zákon tým, že nehlasovali za zlepšenie legislatívneho stavu, hlasovania sa zdržali alebo boli neprítomní. Pritom len za posledný rok mali viackrát možnosť vylepšiť situáciu, ale neurobili to.

Kompetentnou cirkevnou autoritou konať v tejto veci je diecézny biskup, v ktorého diecéze má takýto pro-choice katolícky politik bydlisko. Samozrejme, nie všade vo svete biskupi takto exemplárne trestajú. Napríklad v takom Nemecku sa dá asi len ťažko očakávať kategorický postoj v týchto morálnych otázkach.

Vynikajúci článok I. Gazdu opisuje vážnu situáciu cirkvi v Nemecku. Nech mi čitateľ prepáči malú odbočku pre uchovanie zdravej historickej pamäti. Konferencia nemeckých biskupov produkuje oveľa silnejší šnaps, ako bola pálenka (s etiketou „Pán Boh je najväčší Pohoďák“) z produkcie niektorých slovenských cirkevných kruhov. No zdá sa, že vo Vatikáne nepôsobí až taký hlavybôľ.

Z pro-life perspektívy máme teda za sebou veľmi zaujímavý týždeň. Výstižne ho zhodnotil M. Hanus o. i. slovami:

„Zo strany predstaviteľov cirkvi sme počuli v posledných mesiacoch kritické vyjadrenia či aspoň náznaky na adresu rôznych politikov, Zuzany Čaputovej alebo aj Františka Mikloška. Teraz sa pár ráznejších slov priam pýta.“

Žiada sa dodať, že nielen ráznejších slov, ale aj činov. Snáď nastal čas...

 

Ilustračné foto: nrsr.sk

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo