Vyprázdniť seba samého

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Vyprázdniť seba samého

V súčasnom, čoraz progresívnejšom pohľade na svet a človeka, nie je život s Ježišom práve prechádzka rajskou záhradou. Úprimne – pohodlný „špacírgang“ to ani nikdy nebol a ani nikdy nebude, ale v časoch silnejúcej relativizácie a pyrrhových víťazstiev ideológie nad zdravým rozumom sa realizácia paradoxov z Ježišovej Reči na vrchu stáva čoraz náročnejšia.

   Všetci sme povinní prinajmenšom dodržiavať Božie prikázania. To je pre kresťana nutný základ, conditio sine qua non, no stále len akási materská škola. Škôlka, v ktorej sa usilujeme priblížiť sa k Bohu, slovami bohatého mladíka: „Toto všetko som zachovával od svojej mladosti“ (Mk 10, 20). No tu sa naše kresťanstvo nesmie zastaviť, treba postúpiť vyššie, priam až „za“. Len tam totiž pochopíme, že viera v Boha „vlastne spočíva v úsilí dovoliť Bohu dostať sa až k  nám“ (A. Pronzato). V takto ponímanom kresťanstve ide o odstraňovanie prekážok, ktoré my kladieme Bohu. To preto Ježiš „s láskou“ povedal bohatému, prikázania dodržiavajúcemu mladíkovi: „Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi“ (Mk 10, 21). Inými slovami: „Choď ,za´, prekroč jednoduchú poslušnosť k pravidlám a prikázaniam, zbav sa všetkého, čo ti bráni v nasledovaní ma. Keď to urobíš, naplním ťa pokladom, naplním ťa sebou samým.“

   Bohatstvo onoho mladíka bolo pre Ježiša prekážkou dostať sa do mladíkovho vnútra. Tu však nejde o ekonomickú analýzu, ale o diagnostiku a liečbu duše. Priam sa tu natíska povedať: „Choď, predaj všetko, čo si.“ Odborníci tomu hovoria kenóza, zrieknutie sa seba samého. Tento termín nachádza svoj pôvod v gréckom texte Listu Filipanom: „(Ježiš Kristus) zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu“ (Flp 2, 7). Sv. Pavol použil termín heauton ekénosen, čo doslovne znamená vyprázdnil seba samého.

   Kenóza, úplné sebavyprázdnenie nevedie k sebaponižujúcemu správaniu. Práve naopak – znamená opustiť škôlku kresťanského života, vzdať sa „prefabrikovaného“ kresťanstva, vlastných myšlienkových štruktúr, kompromisov, opatrnosti, váhania, skúseností, slovníka, uhladených výrazov, čo ospravedlňujú všetko...

   Kenóza znamená predovšetkým hlasný, krikľavý, priam viditeľný heroizmus, ono Pavlovo „bláznovstvo pre Krista“ (porov. 1 Kor 4, 10), ktoré vedie k poznaniu, že „už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus“ (Gal 2, 20). Kenóza v konečnom dôsledku znamená zavŕšenie úsilia dovoliť Bohu dostať sa až k nám, pretože sme mu odstránili všetky prekážky.

   Život s Ježišom v materskej škôlke kresťanstva nie je prechádzka rajskou záhradou. No keď sa postúpi vyššie, až „za“, môže sa ňou stať. Stačí tak málo – začať predávať všetko, čo som, a tak odstraňovať mnou vytvorené a milované prekážky. Boh totiž chce prísť ku každému z nás.

   Aspoň mu neprekážajme.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo

Ďalšie články autora