Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
26. september 2019

Sebavedomie

Jedna kozmetická spoločnosť pomáha ženám vybudovať si sebavedomie. Kozmetickými prípravkami sa snažia nahovoriť ženám, že po ich použití, stanú sa krajšie, žiadanejšie a tým sebavedomejšie. Vraj už pomohli viac ako 40 miliónom ženám. Vôbec nie je zlé, pomôcť a poradiť ženám ako sa upraviť a vyzerať skvele. Ale stojí sebavedomie len na zovňajšku?

Či nestojí sebavedomie aj na spoločenskom vystupovaní, reči a kultivovanosti prejavu? Niektorí to zamenili za hrubosť, arogantnosť a prízemné reči pokladajú za prejav sebavedomia. Neopakujme sa po nich. Neznižujme sa na ich úroveň. Príslovie hovorí: Neodpovedaj bláznovi podľa jeho bláznovstva, aby si aj ty nebol jemu podobný.

 

Tento svet dáva do pozornosti len vonkajšiu krásu a výzor, ktorý sa rokmi mení a nakoniec nebude mať žiadny význam. A vnútorná krása je zanedbávaná a pošliapavaná. Veď kto dnes prihliada na vnútornú krásu? Reklamy a súťaže krásy sú len o zovňajšku. A táto tvrdosť sa prejavuje aj vo vzťahoch a pri výbere partnera. Nechcem, aby ste ma zle pochopili, vôbec nie som proti starostlivosti o seba a svoj zovňajšok, práve naopak. Aj ja chodím plávať, občas do fitka alebo si zabehať, robím to pre svoje zdravie, vnútornú pohodu a udržanie sa v kondícii. Už starí Gréci hovorili o kalokagatii – harmonický súlad a vyváženosť fyzickej a duševnej stránky človeka.

 

Ale to, o čom starí Gréci nevedeli a spolu s nimi i celý svet okrem židovského národa je, že pravý Boh chystá záchranu a spásu pre každého človeka. A tou záchranou je jeho Syn a človek zároveň – Ježiš Kristus. Niet inej cesty k spáse,  niet inej cesty k Bohu.

 

Mnohí si svoje sebavedomie zakladajú na tom, čo majú – autá, domy alebo na svojej kariére – čo som, čo som dosiahol a to tvorí ich identitu. Čo tvorí tvoju identitu? A čo tvorí identitu kresťana?

 

To, že si uveril v Ježiša Krista a že sa ťa dotkla jeho krv z kríža, že ťa obmyla od tvojich hriechov, ťa robí nesmierne cenným. Uvedomuješ si to? Ježiš prišiel bývať do tvojho vnútra a napĺňa ťa jeho Duch – Duch Svätý. Stal si sa chrámom Ducha Svätého. (1. Kor 3,16) Ľudia chodia na kadejaké pútnické miesta a hľa – Boh je tak blízko... pri tebe, priamo v tebe. Tvoj duch v radosti volá Abba, Otec! To je kresťan, ktorý uveril v Krista a pustil ho dnu do svojho života, do svojho srdca a vyznal, že je jeho Pán. (Rim 10,9)

To je tá vzácna perla, ktorú hľadal obchodník, ktorý všetko predal, aby ju získal. To je tá radosť z spásy, ktorú tento svet nemôže dať, ale ani vziať. Boh je Otec, Ježiš je Kráľ a ty získavaš občiansky preukaz s trvalým pobytom v Nebeskom kráľovstve. Tvoj prechodný pobyt je tu na zemi, ale tvoj trvalý pobyt je v Nebi. Sv. Pavol nie nadarmo hovorí: Neustále sa radujte. (1.Tes 5, 16)  

A inde: Naša vlasť je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista.  (Fil 3, 20)

 

Či nie je toto dôvod na zdravé sebavedomie? Si vzácny v Božích očiach. Miluje ťa. On ťa stvoril, ba čo viac, dotkla sa ťa krv jeho Syna. Všetko, čo vlastní Boh je teraz tvoje. Čo viac potrebuješ? Po čom pozemskom túžiš? Si dedičom Nebeského Kráľovstva. Boh ti verí. Dal by za teba všetko. Veď aj dal, to najvzácnejšie, čo mal, svojho Syna. Písmo hovorí: Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko!? (Rim 8, 32)

Dôvod na radosť a sebavedomie je, že si zmierený s Bohom, si očistený a posvätený, tvoje meno je zapísané v Knihe Života, tvoj Register trestov je čistý. Máš večný život. Čo by za to dali Egypťania a iné národy, ktorí stavali pompézne hrobky, dúfajúc v pokračovanie života?

 

Inzercia

Ži podľa toho, teš sa zo života, študuj, pracuj, buduj si kariéru, nech sa ti darí a to všetko rob na slávu Božiu. Veď len jeho milosťou si tým, čím si a máš to, čo máš. Nezabúdaj na blížnych a núdznych okolo seba. Svieť Božím svetlom a neblikaj. Nech tvoja lampa nezhasne.

 

Alebo sa chceš znova zapliesť do hriechov? Do pút neslobody, skazy a večnej záhuby?

Stojí ti to za to? Na čom postavíš svoje sebavedomie?

Ježiš povedal: Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?! (Mt 16, 26)

 

 

©Mgr. Dario Máček

 

 

 

 

 

 

Odporúčame

Blog
Register trestov

Register trestov

Keď sme nastupovali s kolegyňou do práce, zamestnávateľ od nás vyžadoval, okrem iných dokladov, aj výpis z registra trestov. Žartovne sa ma opýtala, našli ti tam niečo? Odpovedal som sklamane: A vieš, že nie? Aj ona odpovedala so smutným výrazom tváre: Ani mne nič nenašli.

Blog
Ospravedlnenie Daniškovi

Ospravedlnenie Daniškovi

V nedeľu sme zažili krásny čas zjednotenia (oveľa) viac ako 50.000 ľudí v tom, že je potrebné chrániť život od počatia. Organizátori, hovorcovia, dobrovoľníci zo seba vydali všetko a bolo to naozaj veľkolepé. Chcem poďakovať všetkým, ktorí urobili taký veľký kus roboty. Mesiace, množstvo hodín venovali tejto službe. Ďakujeme. Bolo to dokonalé? Nie, nebolo. Možno čakáte, že teraz začnem vypočítavať chyby. Také slovenské, že? Ale to nie je správna cesta. Iba Boh je dokonalý. To hlavné sa podarilo.