Čistota a homosexualita podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi vs. moje chápanie

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čistota a homosexualita podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi vs. moje chápanie

Katechizmus Katolíckej cirkvi poznajú asi všetci katolíci minimálne zbežne a homosexuálni kresťania tieto tri časti z neho často poznajú naspamäť. Ako ich však po napísaní knihy chápem ja?

Originálny text

2357 Homosexualita označuje vzťahy medzi osobami mužského alebo ženského pohlavia, ktoré pociťujú výlučnú alebo prevládajúcu pohlavnú príťažlivosť voči osobám toho istého pohlavia. V priebehu stáročí a v rozličných kultúrach nadobúda veľmi odlišné podoby. Jej psychický vznik ostáva z veľkej časti nevysvetlený. Tradícia, opierajúc sa o Sväté písmo, ktoré predstavuje homosexuálne vzťahy ako veľmi závažnú zvrátenosť, vždy hlásala, „že homosexuálne úkony sú svojou vnútornou povahou nezriadené“. Sú proti prirodzenému zákonu. Zatvárajú totiž pohlavný úkon pred darom života. Nepochádzajú z opravdivého citového a sexuálneho dopĺňania sa. V nijakom prípade ich nemožno schvaľovať.

Moje chápanie

2357 Homosexualita označuje vzťahy medzi osobami mužského alebo ženského pohlavia, ktoré pociťujú výlučnú alebo prevládajúcu pohlavnú príťažlivosť voči osobám toho istého pohlavia. V priebehu stáročí a v rozličných kultúrach nadobúda veľmi odlišné podoby. Jej psychický vznik ostáva z veľkej časti nevysvetlený. Tradícia, opierajúc sa o Sväté písmo, ktoré predstavuje homosexuálne vzťahy kontakty s erotickou praxou ako veľmi závažnú zvrátenosť, vždy hlásala, „že homosexuálne úkony sú svojou vnútornou povahou nezriadené“. Sú proti prirodzenému zákonu. Odporujú Božiemu plánu s ľudským stvorením i prírodnému poriadku. Zatvárajú totiž pohlavný úkon pred darom života. Nepochádzajú z opravdivého autentického citového a sexuálneho dopĺňania sa na základe odlišnej, ale komplementárnej psychickej i sexuálnej podstaty muža a ženy. V nijakom prípade ich nemožno schvaľovať. Osoby v homosexuálnom partnerskom vzťahu je však neprípustné akýmkoľvek spôsobom vylučovať z kruhu rodiny i cirkevného spoločenstva. Homosexuálny partnerský vzťah, hoci i vo vernosti a s napodobnením manželstva vrátane sexuálneho spolužitia môže byť aj vyústením zneužitia vlastného vnútorného stavu, rezignovania v ňom, vo vzťahu ku Katolíckej cirkvi alebo aj Bohu, podľahnutia klamlivej interpretácii homosexuality alebo dezinterpretácii učenia Katolíckej cirkvi, nemožnosti či neschopnosti budovať autentickejšie, kvalitnejšie a perspektívnejšie vzťahové väzby s inými ľuďmi vplyvom rôznych okolností, ktoré je potrebné citlivo individuálne posudzovať a kvôli ktorým môže byť miera morálnej viny redukovaná.  


Originálny text

2358 Nemalý počet mužov a žien má hlboko zakorenené homosexuálne sklony. Táto objektívne nezriadená náklonnosť je pre väčšinu z nich skúškou. Treba ich prijímať s úctou, súcitom a jemnocitom a vyhýbať sa akémukoľvek náznaku nespravodlivej diskriminácie voči nim. Aj tieto osoby sú povolané plniť vo svojom živote Božiu vôľu a, ak sú kresťanmi, spájať s Pánovou obetou na kríži ťažkosti, s ktorými sa môžu stretnúť v dôsledku svojho stavu.

Moje chápanie

2358 Nemalý počet mužov a žien má hlboko zakorenené homosexuálne sklony. Táto objektívne nezriadená náklonnosť je pre väčšinu z nich skúškou. Treba ich prijímať s úctou, súcitom empatiou, a jemnocitom budovať s nimi hlboké vzťahy a vyhýbať sa akémukoľvek náznaku nespravodlivej diskriminácie voči nim. Aj tieto osoby sú povolané plniť vo svojom živote Božiu vôľu a, ak sú kresťanmi, spájať s Pánovou obetou na kríži ťažkosti, s ktorými sa môžu stretnúť v dôsledku svojho stavu.


Originálny text

2359 Homosexuálne osoby sú povolané k čistote. Čnosťami ovládania sa, ktoré vychovávajú k vnútornej slobode, niekedy aj pomocou nezištného priateľstva, modlitbou a s pomocou sviatostnej milosti sa môžu a majú postupne a rozhodne približovať ku kresťanskej dokonalosti.

Moje chápanie

2359 Homosexuálne osoby sú povolané k čistote srdca i k cudnosti. Čnosťami ovládania sa, ktoré vychovávajú k vnútornej slobode, niekedy aj nevyhnutne s pomocou nezištného hlbokého priateľstva, modlitbou a s pomocou sviatostnej milosti sa môžu a majú postupne a rozhodne približovať ku kresťanskej dokonalosti.


Poznámka: posledná úprava 28. 9. 2019 o 09:22

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo