Register trestov

Keď sme nastupovali s kolegyňou do práce, zamestnávateľ od nás vyžadoval, okrem iných dokladov, aj výpis z registra trestov. Žartovne sa ma opýtala, našli ti tam niečo? Odpovedal som sklamane: A vieš, že nie? Aj ona odpovedala so smutným výrazom tváre: Ani mne nič nenašli.

S kolegyňou sme vtedy žartovali, ale vďaka Bohu za to, že sme nemali záznam. Pracovná pozícia by bola pre nás nedostupná. Všetci, ktorí majú záznam v registri trestov, vlečie sa to s nimi po celý život a nedá sa s tým nič urobiť. Stále to tam je. Ich život je tým ovplyvnený. Porušili zákon, hoci len raz.

 

Aj my všetci sme porušili zákon, ktorý nám Boh predložil a nie raz. Áno, sú záznamy o tom v neviditeľnom, no predsa v reálnom duchovnom svete. Vlečie sa to s nami po celý život, kým nepríde zúčtovanie. Ach, kto obstojí pred tvárou svätého Boha?

 

Boh je zákonodarca a zároveň láska. On jasne vymedzil čo je hriech, aj následky hriechu. No udeľuje aj milosť ako najvyšší Sudca. Dáva nám šancu začať odznova. Začať nový život.

 

Hovorí: Uznaj svoju vinu a odvráť sa od toho. Nerob to viac. Príď ku mne a ja ti odpustím. Príď ku mne a ja uzdravím tvoju dušu zjazvenú od hriechov a sklamaní. Príď ku mne a ja ta povediem životom bez pádov, lebo som Láska. So Mnou môžeš vždy povstať. Moje slovo je verné. Poznaj a ver v môjho Syna! On je cesta ku mne.

 

Áno, Ježiš zaplatil cenu za hriech za nás na kríži. Nemusíme vliecť bremeno hriechov celý život a pod ich ťarchou navždy zahynúť. Môžeme začať odznova. Začať žiť nový život. Život skutočný, radostný, plnohodnotný. Kristus chce rozlomiť putá a vypustiť nás do slobody Božích detí. Náš register trestov môže byť čistý, zbielený krvou Baránkovou.

 

Zotrel dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám, a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž.

(Kol 2,14)

 

Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. (2kor.5, 17)

 

 

 

 

©Mgr. Dario Máček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo