Zákon nič nerieši. Naozaj?

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Zákon nič nerieši. Naozaj?

Takto nazval svoj odborný príspevok v rámci programu BHD life pred Národným pochodom za život Dr. Tymoteusz Zych, doktor práv a odborný asistent na Právnickej fakulte a správe Univerzity kardinála Stefana Wyszyńského vo Varšave. Je viceprezidentom a riaditeľom Centra právnej analýzy v Inštitúte pre právnu kultúru Ordo Iuris. Tiež viceprezidentom Konfederácie poľských iniciatív mimovládnych organizácií (nezávislá organizácia zastupujúca občiansku spoločnosť).

Pozrime sa na jeho prednášku bližšie. Raz Dr. Zychovi položil niekto veľmi trefnú otázku: “Určite nemá zákon žiaden význam?” On odpovedal: “Áno, má význam. Ale aby som to objasnil, potrebujem sa zaoberať nepravdami a lžami o zákone. Dr. Zych sa zameriava na tieto 3 hlavné mýty o zákone.

1. MÝTUS: “Všeobecný názor tvrdí, že medzinárodné právo vyžaduje legalizovať potrat na požiadanie matky.” V skutočnosti žiaden medzinárodný dokument nevyžaduje, aby bolo právo na potrat legalizované. Práve naopak. Sú prijaté také medzinárodné akty a dokumenty, ktoré život chránia. Jedným z nich je Deklarácia práv dieťaťa, ktorá bola prijatá pred 30 rokmi organizáciou OSN a postupne ju prijali všetky štáty. Ona jasne tvrdí, že dieťa má nárok na príslušnú právnu ochranu pred narodením aj po ňom. Všetky štáty prijali túto Deklaráciu práv dieťaťa, ale neriadia sa ňou, aj keď je v ponímaní hodnoty života dieťaťa tak jednoznačná. Dr. Zych pripomína: “Dôležitý je obsah medzinárodného práva - ako znie, a nie ako je interpretovaný ideologicky.”

Tu si urobme krátky historický exkurz do dejín vývoja ochrany života v Poľsku tak, ako nám to predstavuje Dr. Zych.

 • 1940 - potrat je za Hitlera legalizovaný. Poľským matkám je dovolené ísť na potrat. Nemeckým matkám je to zakázané, dokonca až pod trestom smrti.
 • 1956 - zákon o potrate je v Poľsku veľmi kritizovaný Cirkvou a množstvom občanov, ale zostáva platný do roku 1993, pričom každý rok je zabitých 100.000 detí ročne.
 • 1989 - prvý pokus zmeniť tento zákon, nepodaril sa
 • 1993 – zákonné zlepšenie ochrany nenarodených detí
 • 1996 – postkomunistickej vláde sa podarilo na 12 mesiacov presadiť opätovnú platnosť potratového zákona.
 • 1997 - Ústavný súd Poľska výrazne zasahuje do diania a o potratoch vyhlási, že nie sú v súlade s Ústavou Poľskej republiky. Argumentoval, že ak je možné bez následkov zabiť človeka, tak neexistuje právny štát. Zaujímavé je, že práve sudcovia s komunistickými koreňmi presadzovali hodnotu ľudského života od chvíle počatia a opierali sa o lekársky podložené fakty. Tento zákon platí dodnes.

Ešte sa vráťme k roku 1993, keď bol zavedený zákonný systém ochrany života nenarodených. V tom roku bolo 20% poľskej populácie ZA zlepšenie ochrany nenarodených zákonom a 65% PROTI. Boli veľké diskusie, že parlament predsa nemôže prijať zákon s ktorým väčšina spoločnosti nesúhlasí, že nemôžeme urobiť niečo, čo si spoločnosť nepraje. Tu Dr. Zych hovorí o “zákone kyvadla” - a teda, keď sa schváli zákon o ochrane života aj napriek názoru ľudí, výsledkom bude zhoršenie situácie ako forma protestu spoločnosti.

Avšak v Poľsku sa stal pravý opak. Keď v roku 1993 schválili zákon o ochrane života aj napriek nesúhlasiacim 2/3 občanov Poľska, “efekt kyvadla” nenastal. “Tu môžeme vidieť, že zákon má výchovnú a vzdelávaciu schopnosť a poukazuje na platnosť etických noriem. Názory ľudí sa zmenili podľa zákona.” Štatistiky to dosvedčujú. V roku 2018 bolo v Poľsku 75% spoločnosti za ochranu života a iba 13% spoločnosti bolo za kontroverzné riešenia. Teda zákon má naozaj dôležitú funkciu.

2. MÝTUS: “Niektorí tvrdia, že v krajinách, v ktorých boli prijaté zákony na ochranu života, je viacej potratov ako v krajinách, kde tieto zákony na ochranu života neboli.” Toto tvrdenie je neustále opakované ideológmi a aktivistami, ktorí podkladajú svoje tézy absolútne nepodloženými číslami. V Poľsku môžeme zaregistovať tzv. potratovú turistiku, keď poľské matky odchádzajú do Čiech, Nemecka či na Slovensko nechať si urobiť potrat. Napriek tomu nemožno hovoriť o masovom fenoméne, nakoľko počty evidovaných potratov v týchto krajinách klesajú. Poľky sa tam nepresunuli masovo.

Niektorí proti sprísneniu potratového zákona hovoria, že zákaz potratu môže negatívne vplývať na starostlivosť o matku pred pôrodom a po ňom”. Je to však ľahko vyvrátiteľné. Vďaka výraznému technickému pokroku a vyspelej lekárskej starostlivosti, úmrtnosť matiek rapídne klesá.

Krajiny, ktoré chránia život VERZUS krajiny, ktoré život nechránia

Porovnajme si teraz práve úmrtnosť matiek v Európskych krajinách a v USA.

Za rok 2017 v Poľsku a v Írsku, kde donedávna bola taktiež úplná ochrana života dieťaťa v prenatálnej etape vývoja, je úmrtnosť matiek najnižšia v Európe.

Úmrtnosť matiek na 100 000 matiek:

 • Poľsko - 2
 • priemer Európa - 5
 • Nemecko - 7
 • Francúzsko - 8
 • Rusko a USA - 17

“Výskumy urobené v Holandsku hovoria, že potrat je 2x nebezpečnejší ako pôrod. Teda pravdepodobnosť smrti matky pri potrate je 2x vyššia ako pri pôrode," hovorí dr. Zych.

K najsilnejším prejavom hnutia za život v Poľsku sú práve Pochody za život a za rodinu, tieto sa dejú až v 160 mestách Poľska. Uskutočňujú sa každý rok, sú za úplnú ochranu života a zúčastňuje sa ich 300 000 - 400 000 ľudí. Dr. Zych spomína aj tzv. “čierne pochody” a konštatuje, že sa konali iba 2x, a to nedávno pred novými návrhmi zákona za ochranu života, ktoré boli požadované občianskymi aktivistami od parlamentu. Mediálny hluk okolo týchto “čiernych pochodov” bol veľmi veľký. No poľská polícia uviedla, že účastníkov na “čiernom pochode” bolo iba 20.000. Ak si to porovnáme so spomínanými každoročnými pochodmi za život, ich účasť je 15 až 20-násobná.

3. MÝTUS: “Iba v Poľsku sa dejú iniciatívy na zakázanie potratov”.

Je to veľká lož a nepravda. Návrhy týkajúce sa zákonnej ochrany života na najvyššej úrovni sa dejú aj v Litve a v USA. Američania nikdy nepovedali, že chcú mať zákonom danú možnosť zabíjať nenarodené deti. To Najvyšší Súd Spojených štátov PROTI názorom Kongresu, prezidenta a občanov v roku 1973 uzákonil, že ochrana nenarodenému človeku nepatrí. Na povzbudenie môžeme povedať, že dnes, vďaka Bohu, je v USA 5 z 9 sudcov Najvyššieho súdu prolife.

Dr. Tymoteusz Zych taktiež poukázal na to, že aj Slovensko je veľkým vzorom a nádejou pre Európu v otázkach ochrany života človeka už pred narodením. O tom svedčia aj prolife zákony predkladané v našom parlamente.

Ďakujeme Dr. Zych, že ste sa s nami podelili o fakty o stave v Poľsku a o tom, akú má úlohu zákon v spoločnosti.

Foto a jazyková úprava: Tomáš Kováčik

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo

Ďalšie články autora