Nacisti nepochodovali v našom mene

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Nacisti nepochodovali v našom mene

Na pochode za život sa zúčastnilo 50.000 ľudí, ktorí prišli pochodovať za právo na život pre každého. No vlúdila medzi nás aj iná ideológia, ktorá hlása nadradenosť rasy, národa, ktorá neschvaľuje rovnaké práva pre všetkých. Voči tejto ideológii sa musíme jasne vymedziť.

Kultúra života zvíťazila už v Americkej občianskej vojne, keď republikánska strana, založená na kresťanských princípoch pod vedením Abrahama Lincolna, porazila otrokárov a rasizmus, doviedla občiansku vojnu proti otrokárstvu do víťazného konca. Vtedy existovali ľudia, ktorí nemali priznané občianske práva kvôli ich pôvodu, farbe pleti. Kultúra života však zvíťazila.

Následne kultúra života triumfovala s pomocou Spojencov v boji proti národnému socializmu, nacizmu. Tento robil rozdiely v právach ľudí, považoval niektoré národy za menejcenné, pokúsil sa uzavrieť Všemohúceho Boha, ktorý je Bohom všetkých národov do zvrátenej ideológie národného Boha, ktorá popiera samotnú podstatu Boha, v ktorého veríme, ktorého vyznávame, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. Táto ideológia nedávala právo na život židom, rómom, iným rasám, postihnutým ľuďom.

V dnešnej dobe, žiaľ, stále existuje skupina ľudí, ktorým je odopierané najzákladnejšie právo – právo na život. V dobe, keď spoločne stojíme v boji proti tejto vojne životu, ktorá má na svedomí milióny ľudských životov ročne však nemôžeme zabúdať na to, že kultúra života nie je a nemôže byť obmedzená iba na určitú skupinu ľudí. Musí tu byť pre všetkých.

Preto som zdesený účasťou národných socialistov zo strany Kotleba – ĽSNS na pochode za život. Som zdesený predstavou, že my, kresťania, my, konzervatívci, ktorí veríme v posvätnosť života, sme do svojich radov vpustili ideológiu, ktorá je v priamom rozpore s našou vierou, ktorá hlása nadriadenosť národa, ktorá velebí a schvaľuje činy národných socialistov z druhej svetovej vojny, ktorá hlása nenávisť voči židom, rómom, afroameričanom a iným etnickým skupinám, ktorá popiera holokaust, ktorá svojimi vyhláseniami podporuje neznášanlivosť, šíri rasovú nenávisť a schvaľuje nacistické zločiny.

Nemôžem ostať ticho, keď je šliapané po našich hodnotách, keď aj konzervatívni komentátori hlásajú, že máme údajne s nacistami spoločný cieľ a preto ich budeme tolerovať. Toto nehovoria v našom mene! S nacistami sme nikdy spoločný cieľ nemali, nemáme a ani mať nebudeme. Nemôžem stáť nečinne, keď v našej spoločnosti opäť rastie idea nacizmu. „Do brázd, do ktorých sme sa my snažili zasiať semeno úprimného zmieru, zasievali iní – ako inimicus homo zo Svätého písma – kúkoľ, nedôveru, rozvrat, nenávisť, tajné aj otvorené očierňovanie, tisícimi zdrojmi živené a všetky prostriedky používajúce zásadné nepriateľstvo ku Kristovi a jeho Cirkvi.“ (citácia z Encykliky Pápeža Pia XI – Mit brennender sorge)

Národní socialisti na Slovensku síce používajú kresťanské symboly, hovoria o viere v Boha, no svojimi skutkami ukazujú pravú tvár a podstatu národného socializmu – nenávisť, pochybnosti a rozdelenie. Ako hovorí už spomínaná Encyklika Pia XI: „Veriacim v Boha nie je každý, kto rečnícky používa slovo Boh, ale ten, kto s tým vznešeným slovom spája pravý a dôstojný pojem Boha. ... Taký človek nemá právo zaratúvať sa medzi veriacich v Boha. Kto rasu, národ, alebo štát, alebo štátnu formu, alebo nositeľov štátnej moci, alebo iné hodnoty spoločenského života – ktoré v rámci pozemského poriadku zaujímajú dôležité a ctihodné postavenie – vytrháva z ich pozemskej hodnotovej stupnice a robí z nich najvyššiu normu všetkých ostatných, aj náboženských hodnôt a modloslužobnícky ich zbožňuje, ten prevracia a falšuje Bohom vytvorený a Bohom ustanovený poriadok. Taký človek má ďaleko k pravej viere v Boha a k chápaniu života, ktoré by bolo v súlade s touto vierou. ... Len povrchné mysle môžu podľahnúť bludu a horliť za národného Boha, za národné náboženstvo, bláznivo sa pokúšať vtesnať Boha, stvoriteľa celého sveta, kráľa a zákonodarcu všetkých národov, pred ktorého veľkosťou sú národy nepatrné ako kvapka vo vedre, do hraníc jedného národa, uväzniť ho do krvného priestoru jedinej rasy.“

Týmto sa verejne dištancujem od účasti členov Kotleba – ĽSNS na národnom pochode za život. Nepochodoval som s nimi. Oni pochodovali vedľa mňa. Moje ciele a ciele Národného pochodu za život sa odlišujú od cieľov strany Kotleba – ĽSNS, ktorá je hrozbou pre našu spoločnosť a pre kultúru života. Zlo nemôže byť tolerované, relativizované ani prehliadané. Nepochodovali v mojom mene.

Dištancujem sa aj o vyjadrení pána Danišku o tom, že s nimi máme na pochode za život rovnaké ciele.

Vyzývam týmto všetkých účastníkov národného pochodu za život, všetkých kresťanov a ľudí, ktorí presadzujú kultúru života, aby sa pridali k tejto výzve, aby sa jasne vymedzili voči zlu, ktorým nacizmus je a aby sme spoločne budovali kultúru života – pre všetkých bez rozdielu.

(Tento blog bude nasledovať aj ako verejná výzva cez niektorý na to určený portál)

V Banskej Bystrici, dňa 23.09.2019

Daniel Ferdinand, OCDS

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo