Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
24. september 2019

Čo nepriniesla novela zákona o sociálnych službách

V utorok 10. 9. 2019 NR SR schválila novelu zákona o sociálnych službách. Obsahom novely je zavedenie informačného systému v sociálnych službách, úpravy zamedzujúce krátenie príjmov neverejných poskytovateľov a úpravy procesov pri spolufinancovaní sociálnych služieb z úrovne MPSVR SR.

Všetky navrhované zmeny majú potenciál zlepšiť situáciu najmä neverejných poskytovateľov  sociálnych služieb a vytvoriť ucelenú údajovú základňu v sociálnych službách. Bude však dôležité ako sa tieto zmeny uvedú do reálneho života. Problémom je však to, čo táto novela neobsahuje.

Novela nerieši naliehavé problémy poskytovateľov a prijímateľov sociálnych služieb. Kozmetické úpravy v oblasti financovania sociálnych služieb neriešia základný problém ich financovania. V súčasnosti prijímatelia sociálnych služieb nemajú žiadny vplyv na to ako sa prerozdeľujú finančné prostriedky v sociálnych službách. Skúsenosti zo zahraničia hovoria, že je prínosom  dať prijímateľom možnosť spolurozhodovať o prerozdelení.  Každý žiadateľ o sociálnu službu , ktorý disponuje rozhodnutím o odkázanosti, by mal mať možnosť si zvoliť druh, formu a rozsah sociálnej služby podľa svojich preferencií. Súčasne s týmto rozhodnutím prijímateľ rozhodne, ktorý poskytovateľ sociálnej služby obdrží jeho finančný príspevok, Druhou možnosťou je neprideliť finančný príspevok žiadnemu poskytovateľovi a tento príspevok použiť na financovanie domáceho opatrovania v rodine, Rozhodnutia prijímateľov  o tom, ktorí poskytovatelia obdržia ich príspevok bude zároveň vytvárať tlak na zvyšovanie kvality sociálnych služieb. Je preto ťažko pochopiteľné prečo MPSVR SR nie je ochotné túto možnosť zakotviť v zákone o sociálnych službách ?

Novela tiež nerieši najväčší problém sociálnych služieb na Slovensku, ktorým je ich dostupnosť. Dnes je na Slovensku prakticky nemožné po vydaní rozhodnutia o odkázanosti, získať požadovanú sociálnu službu za dostupnú cenu v reálnom čase. Týka sa to najmä celoročných pobytových sociálnych služieb. Takmer všetky zariadenia s úhradou prijímateľa do 400 Eur mesačne sú obvykle plne obsadené a prijímateľovi nezostáva nič iné iba čakať na sociálnu službu v evidencií čakateľov. Otázka je, prečo sa tento problém dlhodobo nerieši. Riešením je  zmena financovania sociálnych služieb a predovšetkým transformácia sociálnych služieb na komunitné služby. Na Slovensku máme prijaté viaceré dokumenty, ktoré hovoria o potrebe transformácie. Zároveň bol na Slovensku tento rok spustený národný projekt na podporu deinštitucionalizácie sociálnych služieb a rovnako sú k dispozícií finančné prostriedky z IROP na výstavbu, a kúpu nehnuteľností v ktorých sa budú poskytovať komunitné sociálne služby.      

Problémom je však, že transformačný proces na Slovensku viazne, komunitných služieb je veľmi málo, národný projekt deinštitucionalizácie prišiel príliš neskoro a finančné prostriedky z IROP sa takmer nečerpajú. Ak chceme na Slovensku zlepšiť dostupnosť sociálnych služieb, proces transformácie musíme zrýchliť a zjednodušiť naše vnútroštátne pravidlá na čerpanie finančných prostriedkov z IROP a z národného projektu.    

Inzercia

Odporúčame

Blog
Už včera bolo neskoro

Už včera bolo neskoro

Starnutie obyvateľstva je fenomén, ktorý sa týka prakticky celého ekonomicky vyspelého sveta vrátane Európy a samozrejme i Slovenska.

Blog
Bratislava sa vždy rozvíjala živelne

Bratislava sa vždy rozvíjala živelne

Myslím tým výstavbu za historickým jadrom mesta na svahoch dnes totálne zastavaných plôch okolo Hradu, Červeného Kríža, Kalvárie a Slavína. Pôvod živelnej výstavby môžeme datovať od vzniku Československej republiky. A ešte stále neskončila.