Kniha: Homosexualita bez farieb dúhy (2019)

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Kniha: Homosexualita bez farieb dúhy (2019)

Homosexualita je viac, ako si myslíte...

Kniha o mužskej homosexualite obsahuje šesť príbehov mužov s homosexuálnymi sklonmi, v ktorých títo muži opisujú svoje detstvo, rodinné prostredie i prežívanie homosexuality. 

Rodinné prostredie bolo často milujúce, ale nedostatočne napĺňajúce všetky potreby vnímavého dieťaťa, zanedbávajúce až inhibujúce posilňovanie pilierov mladej mužskej duše (byť uznávaný, uisťovaný, nestrácať svoju integritu, nemať ju často ohrozovanú, cítiť sa pochopený, prijatý, potrebný, mať rešpektovanú potrebu vstupovať do akceptovateľného rizika pre zdravé sebavedomie, zažívať chlapské dobrodružstvá, byť vnútorne spojený s otcom a inými mužmi) nezdravou rodinnou dynamikou (súčinnosťou pôsobenia otca, matky a kolektívu). Nenašiel som ani jedného muža, pri ktorom by som nebol pozoroval tento model. Z niektorých mužov kričala nerovnováha vplyvu muža a ženy v ich životoch a kvality vzťahu s jedným a druhým rodičom, no nie každý muž to vnímal alebo popisoval ako problém, hoci následky tejto nerovnováhy niesol každý muž rôzne ťažko. Homosexualita je obrovským tajomstvom rôznej zraniteľnosti duše každého ľudského jedinca, pretože v mnohých rodinách nájdeme iba jedného homosexuálneho syna, no v jednom z príbehov sa dozvieme o troch homosexuálnych bratoch.

Homosexualita sa nevyhla ani synom z kňazských rodín, či už gréckokatolíckych alebo evanjelických. Otcovia týchto rodín sa obetovali pre iných, no pre ich syna bol otec často nedostupný. Prázdne miesto po otcovi v srdci syna nahradila matka. Syn bol vnímavý na túto rodinnú dynamiku, cítil sa otcom nedocenený a z rôznych dôvodov sa často stával dôverníkom tej, ktorá sa o svojho manžela takisto musela deliť s inými, hoci ho nie raz potrebovala najviac. V iných prípadoch bol otec slabou osobnosťou a aby rodina prežila, niekto ju musel viesť. Inokedy matka nechcela, aby bol otec hlavou rodiny, ba dokonca otca synovi znepriatelila buď ona sama alebo iní príbuzní v jeho útlom detstve. 

Čo s tým? A čo s novým fenoménom, kedy dnes o sebe už 15-roční chlapci rozmýšľajú ako o gayoch, tvrdiac, že v každom je kúsok gaya a začínajú tak aj žiť? To nič? Oni z toho vyrastú? Omyl! Ľudská duša nie je niečo statické, ovplyvňujú ju viac či menej rôzne zážitky a skúsenosti, priamo alebo nepriamo a smerujú ďalší psychosexuálny vývin. Každý človek je inak vnímavý na rôzne dlhú intenzitu a rôzne dlhé pôsobenie daného podnetu a každý po skončení jeho pôsobenia reaguje inak, pretože má iné prežívanie.

Keďže my nedokážeme dopredu odhadnúť vnímavosť najmä mladého ľudského jedinca a nedá sa ani zovšeobecniť, je rozumné robiť preventívne opatrenia v rodinách i spoločnosti. 

Nemôžeme ignorovať fakt, že psychosexuálny vývin jedinca ovplyvňujú aj rodinné činitele, sociálne a kultúrne faktory. To, čo robí dnešná spoločnosť, je bagatelizovanie a zovšeobecňovanie pri problematike homosexuality v jednom balíku a v druhom balíku denormalizovanie (cnosti sú staromódnosť, bezzásadovosť a bezcieľnosť je sloboda, ubližovanie iným je zábava, pretože sa mení vnímanie toho, čo je vlastne ubližovanie a podceňuje sa poznanie toho, že každý je inak vnímavý na rovnaký prístup a inak citlivý – má svoje oblasti, v ktorých zažíval deficit alebo v nich bol zranený – toto pekne vidíte už na malých deťoch).

Na druhej strane môžeme zostať pri povrchu a privrieť oči. Homosexualita predsa nie je nič zlé. Mladí ľudia tvrdia: „Načo riešiť pôvod neštandardných erotických túžob, načo vôbec riešiť homosexualitu, keď dnes je sloboda? Môžeme to robiť aj s topánkou, ak nás priťahuje!“ Lenže tu nejde o niečo, čo by nemalo pôvod hlboko v duši človeka, v jeho osobnej i rodinnej anamnéze. Často je koreň homoerotických predstáv bolestivý, ak sa odhalí. A prax homosexuálnych jedincov, ktorí si nedokážu nájsť svoje miesto v živote i v kruhu iných mužov je ešte bolestivejšia. Vo virtualite, kde sa homosexuálni muži radi zoznamujú, vo virtualite plnej porna a amorálnych vzorov dochádza k ich postupnému vnútornému vyprázdňovaniu sa až k degenerácii úmerných dĺžke zotrvania na gay aplikáciách, magazínoch a porne. 

V prvej časti knihy odpovedajú traja muži na 58 otázok. Akoby dnes bolo potrebné znovu pripomenúť, čo je to byť kresťanom a ako sa homosexualita žije pred Bohom legitímne. Kniha neospravedlňuje omyly cirkví, ale ponúka tiež pravdivý náhľad do životov bežných mužov homosexuálnej komunity a ako to vyzerá, ak sa zásady a morálka stanú prežitkom. 

Katolícka cirkev disponuje pár oficiálnymi odporúčaniami pri homosexualite, ktoré sú v knihe uvádzané, avšak prax uteká ďaleko od teórie. Pastorácia homosexuálne cítiacich je celoživotná úloha a veľká zodpovednosť. Nedá sa „vybaviť“ jedným dokumentom, jedným duchovným rozhovorom alebo odkazom na Linku Valentín. Z môjho pohľadu je takýto prístup, taktiež neochota viesť kňazov k tomu, ako sa postaviť k homosexuálne cítiacemu a centralizácia záujmu o takto sexuálne orientovaných kresťanov (Bratislava a potom nič, a potom Košice) - veľkou a dlhodobou nezodpovednosťou cirkvi na Slovensku.

A práve preto druhú časť knihy tvoria okrem poznámok pre rodičov aj poznámky pre duchovných sprevádzajúcich a ostatných (laikov). Kňazi sú zvyčajne prvý a niekedy aj posledný kontakt najmä mladých mužov, ktorí pociťujú homosexuálne sklony, a preto je nevyhnutné aby oni, ale aj ostatní muži zaujali láskyplný postoj a budovali trvalý vzťah s homosexuálnymi mužmi alebo s mužmi s pochybnosťami vo svojej pohlavnej identite, sexualite. Hovorí sa, že dospelý muž už iného muža na hlboký vzťah nepotrebuje, pokiaľ je „správne“ orientovaný. Tu by som rád pripomenul, že najmä dnes iného muža na viac ako na kamarátstvo potrebujú aj tí, ktorí si o sebe myslia, že sú najsprávnejšie sexuálne orientovaní. Pretože muža robia mužom len hlboké vzťahy s inými mužmi. 

Príloha je už iba doplnením obrazu o problematike, do ktorého svojím dielom prispel aj katolícky kňaz (na takmer sto stranách svojich pastoračných skúseností a rád). 

Postup pri objednávaní knihy nájdete na citlivetemy.sk

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo