Modlite sa!

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Modlite sa!

"Kto sa modlí, určite sa spasí. Kto sa nemodlí, určite sa zatratí." - Sv. Alfonz Mária de´ Liguori

Nasledujúci text je snahou o zhrnutie niektorých myšlienok z diela Modlitba, veľký prostriedok spásy, ktoré napísal významný učiteľ cirkvi (Doctor Zelantissimus - doktor najviac horlivý) Alfonz Mária de´ Liguori.

Zatiaľ som len v polovici tejto útlej knižky a už mám pocit, že mi dala viac, než ktorákoľvek iná kniha. Zrejme nie nadarmo hovorí samotný autor, že považuje toto dielko za najužitočnejšie zo všetkých, ktoré napísal a keby mohol, dal by ho všetkým veriacim. Keďže tento svätý zomrel v deň môjho narodenia a keďže ma jeho dielo dosť zasiahlo, pokúsim sa aspoň čiastočne prispieť k jeho rozšíreniu. A keďže nechcem moc pošpiniť jeho myšlienky svojimi, budem citovať z knižky (a z Biblie) viac ako by bolo za normálnych okolností vhodné.

Všetci musíme byť presvedčení, že visíme temer nad priepasťou všetkých hriechov a že nás drží len vlas milosti. Keby ten vlas povolil, určite by sme spadli do tej priepasti a spáchali by sme tie najstrašnejšie zločiny. "Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia."
(Ž 127, 1)" Zdieľať

Autor píše: "Bez modlitby zostávajú neplodné všetky meditácie, všetky naše predsavzatia a všetky naše prísľuby. Ak sa nebudeme modliť, budeme vždy neverní všetkým osvieteniam prijatým od Boha a všetkým prísľubom, ktoré sme učinili. Dôvodom je, že na konanie dobra, premáhanie pokušení, cvičenie sa v cnostiach, všeobecné zachovávanie Božích prikázaní a rád nestačia prijaté osvietenia, uvažovania a predsavzatia, ale vždy nám treba aktuálnu Božiu pomoc. A Pán túto pomoc udeľuje tomu, kto sa modlí a modlí sa vytrvalo."

Až pri čítaní tejto knižky som si uvedomil, ako často sa v Biblii píše o potrebe modlitby. "Rozpovedal im podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať:" (Lk 18,1) "Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!" (Mt 26,41) Proste a dostanete! (Mt 7, 7)

Na ďalších miestach Biblia hovorí, že sami nie sme schopní nič urobiť."...lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť." (Jn 15, 5) "Nie že by sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, akoby to bolo z nás, ale naša schopnosť je z Boha." (2Kor 3, 5) "...Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých..." (1Kor 12, 6) "Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich." (Ez 36, 27)

Teda len z Božej milosti môžeme niečo urobiť a môžeme byť spasení. Avšak sv. Alfonz dodáva, že Boh túto milosť dáva iba tomu, kto ho prosí, citujúc sv. Gennadiusa: "Veríme, že nik nedosahuje spásu, ak ho Boh nepodnieti, nikto nepríde k spáse bez Božej pomoci, nikto si túto pomoc nezaslúži, iba ak sa modlí." Pri tomto výroku sa trochu búrili moje zvyšky protestanstkého zmýšľania ale nasledujúci výrok sv. Augustína mi to vyjasnil: "Boh nám dá niektoré veci, ako počiatok viery, aj keď sa nemodlíme. Iné veci, ako zotrvanie v dobrom, Boh dá iba tým, čo sa modlia". Preto teológovia všeobecne učia so sv. Bazilom, Jánom Zlatoústym, Klementom Alexandrijským, Augustínom a inými, že modlitba je pre dospelých nevyhnutne potrebná, nielen na základe Božieho prikázania, ale tiež ako nevyhnutný prostriedok spásy. Sv. Augustín taktiež povedal: " Boh neprikazuj nemožnosti, ale keď prikazuje, nabáda ťa urobiť, čo môžeš, a prosiť o to, čo nemôžeš. A pomôže ti, aby si mohol." Tento text vyhlásil Tridentský koncil za článok viery.

Rovnako som podceňoval silu modlitby, ale Biblia hovorí o tejto sile na mnohých miestach. "Volaj ku mne a vyslyším ťa a oznámim ti veľké, nevystihnuteľné veci, o ktorých nevieš." (Jer 33, 3) "Proste a dostanete!" (Mt 7, 7) "Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať." (Mk 11, 24) "Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to." (Jn 16, 23) "Prv, než budú volať, ja odpoviem, ešte len budú vravieť a ja ich vyslyším." (Iz 65, 24) Ak vám to nestačí, tak tu máte ešte ďalšie verše: Dt 4, 7; Ž 56, 10;  Ž 86, 5; Ž 145, 18-19; Iz 30, 19; Jak 1, 5.

Niektoré z predchádzajúcich veršov som poznal už dávnejšie ale nebral som ich moc vážne, keďže realita ukázala, že Boh nesplní každé moje želanie. Avšak problém nebol v nepravdivosti tých veršov, ale v mojej modlitbe. Prosíte, a nedostávate, lebo zle prosíte; chcete to využiť na svoje náruživosti. (Jak 4, 3) Sv. Bazil to vysvetľuje nasledovne: "Niekedy sa stane, že prosíš, a nič nedostaneš, pretože si prosil nesprávne, totiž s malou vierou a dôverou alebo s nepatrnou túžbou po milosti, alebo si prestal v modlitbe a nevytrval." Sv. Tomáš Akvinský preto udáva 4 podmienky, kedy prinesie modlitba úžitok: človek sa musí modliť za seba, o veci potrebné k spáse, zbožne a vytrvalo, Prvú podmienku treba ešte trochu upresniť, modlitba môže priniesť úžitok aj druhým, pokiaľ nekladú priamo prekážky. "Keď niekto vidí, že jeho brat pácha hriech, ktorý nevedie k smrti, nech prosí a Boh mu dá život," (1Jn 5, 16) Čo sa týka podmienky modliť sa zbožne, je tým myslené pokorne a dôverne a čo sa týka vytrvalosti je tým myslené bez prestania až do smrti. K tomu vám dám len zopár veršov z Biblie a odporučím prečítať si zvyšok z danej knižky.

Pokora
Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. (Jak 4, 6) Pred svojím pokorením som blúdil, no teraz už dbám na tvoje výroky. (Ž 119, 67) Preto kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. (1 Kor 10, 12)...(Sir 35, 21; Ž 51, 19; Jak 4, 6; Flp 2, 12)

Dôvera
Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. (Jak 1, 6) On je ochrancom všetkých, čo v neho dúfajú. (Ž 18, 31) Tí však, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu, získavajú krídla ako orly, utekať budú a neustanú, budú putovať a neomdlejú. (Iz 40, 31)...(celý Žalm 91; Sir 2, 11; Ž 84, 13; Hebr 10, 35; 

Vytrvalosť
Rozpovedal im podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať: (Lk 18, 1) Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka. (Lk 21, 36) Nestrp, aby ti niečo prekážalo v stálej modlitbe, ani sa nehanbi opravovať seba až do smrti! (Sir 18, 22) V každom čase dobroreč Pánovi, svojmu Bohu, a pros ho, aby ti bol vodcom na cestách (Tob 4, 19) Bez prestania sa modlite, (1 Sol 5, 17)...(Kol 4, 2; 1 Tim 2, 8; Prís 8, 34; Sir 2, 16)

Všetci musíme byť presvedčení, že visíme temer nad priepasťou všetkých hriechov a že nás drží len vlas milosti. Keby ten vlas povolil, určite by sme spadli do tej priepasti a spáchali by sme tie najstrašnejšie zločiny. "Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia." (Ž 127, 1)"

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo