Milujem Život

Milujem Život

Dobrovoľníci na Národnom pochode za život 2019 v Bratislave, medzi ktorých patrím aj ja, naozaj milujú život. Nasadzujú svoje sily, nadšenie, ochotné ruky i lásku svojho srdca nielen aby sa realizovali, ale aby skutočne slúžili životu. Je nádherné vidieť, ako napĺňajú slová žalmistu: “Ochotné je moje srdce, Bože, ochotné je moje srdce” (Ž 57,8).

    Ak chceme rozdávať lásku iným ľuďom, potrebujeme ju najprv prijať od Boha, nášho Nebeského Otca, ktorý nás miluje a láskavo sa stará o každého jednotlivca. Ja nemôžem iným ponúknuť to, čo sama nemám. Ak prijmem lásku Otca a postoj Milovanej dcéry, postavím sa tak na skalu, na ktorej je hodné a spoľahlivé budovať svoju hodnotu, svoje sny, túžby a plány. Som Milovaná a milujem Život! Láska, ktorú prijímam od Boha má vo mne schopnosť uzdraviť moje zranenia, naštrbené vzťahy, dá mi silu i nádej kráčať životom vpred v ústrety Láske, od ktorej som vyšla a ku ktorej smerujem. Je živá, tvorivá a vynaliezavá. Je ako nežný vánok na tvári, hojivý balzam v rane, priateľské objatie, hlboký pohľad do očí, prijatie v pravde, odpustenie.

 

    “A láska je predovšetkým väčšia ako hriech, ako slabosť, ako márnosť stvorenia, je silnejšia ako smrť: je stále ochotná pozdvihnúť, odpúšťať, stále ochotná vyjsť v ústrety márnotratnému synovi, stále hľadá “zjavenie Božích synov”, ktorí sú povolaní k sláve. Toto zjavenie lásky a milosrdenstva má v dejinách ľudstva svoju formu a svoje meno: volá sa Ježiš Kristus.” (Ján Pavol II.: Redemptor hominis 9)

 

    Zostávajme s Kristom a v Kristovi zakotvení. Lebo len tak budeme mať v sebe život a budeme ho schopní dávať aj ďalej. “Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia: lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.” (Jn 15, 5).

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo

Ďalšie články autora