Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
20. september 2019

Nespravodlivá mamona v rukách Ježišovho učeníka je znamením nového sveta

Nedeľné evanjelium v rímskokatolíckej liturgii (Lk 16,1-13) rozvíja to známe: učeník žije v tomto svete, ale nie je z tohto sveta.
Nespravodlivá mamona v rukách Ježišovho učeníka je znamením nového sveta

Kvôli slávnosti Sedembolestnej Panny Márie sme minulý týždeň vynechali nedeľné pokračovanie v čítaní Lukášovho evanjelia. Čítala by sa veľmi známa pätnásta kapitola, ktorá obsahuje Ježišove tri podobenstvá: O stratenej ovci, O stratenej drachme a mohli by sme povedať O stratenom synovi, alebo ináč O márnotratnom synovi, či O milosrdnom otcovi. Tieto podobenstvá uvádza evanjelista so slovami, že Ježiš ich povedal zákonníkom a farizejom ako obhajobu toho, prečo stoluje s mýtnikmi a hriešnikmi.

Dnešné podobenstvo nasleduje hneď po tom, čo Ježiš ukončí podobenstvo O stratenom synovi a evanjelista ho uvedie veľmi krátko: „Učeníkom však povedal,“ (Lk 16,1a). Menia sa nám teda adresáti Ježišových slov. Už to nie sú zákonníci a farizeji, ale jeho učeníci. Znova tu teda nachádzame striedanie publika, ktoré sme videli už v štrnástej kapitole. Aj tam Ježiš najprv adresoval svoje slová zákonníkom a farizejom, a potom sa obracia na zástupy, ktoré ho sprevádzajú. Po tom dnešnom úryvku Ježiš bude znova hovoriť k zákonníkom a farizejom. Postoje týchto skupín, ktoré navonok deklarovali svoju zbožnosť a vedúce postavenie v náboženských otázkach, Ježiš dáva do kontrastu s postojmi, ktoré si má osvojiť ten, kto ho chce nasledovať.

Postoje skupín, ktoré navonok deklarovali svoju zbožnosť, Ježiš dáva do kontrastu s postojmi, ktoré si má osvojiť jeho učeník. Zdieľať

Podobenstvo, ktoré dnes Ježiš adresuje učeníkom má niektoré podobnosti s tým predchádzajúcim, teda s podobenstvom O stratenom synovi. Ono začína slovami: „Istý človek mal dvoch synov,“ (Lk 15,11) a to dnešné doslova: „Istý človek bol bohatý, ktorý mal správcu,“ (Lk 16,1). Mladší syn rozhádzal otcov majetok (Lk 15,13) a správca zas ten svojho pána (Lk 16,1) – v gréčtine je na oboch miestach použité to isté slovo: διασκορπίζω [diaskorpizo]. V oboch podobenstvách sa hovorí o odpúšťaní dlhu: v tom prvom otec štedro odpúšťa synovi odchod z domu a premárnenie majetku a v tom dnešnom správca zmierňuje dlh dlžníkom svojho pána.

Vo vtedajšom svete mali správcovia majetku značnú autonómiu, a tak kontrakty, ktoré uzavreli boli právoplatné. Keď teda správca z nedeľného úryvku mal svoju úlohu skončiť, potreboval, takpovediac, pripraviť účtovné knihy pre svojho nástupcu, to znamenalo „vydať počet zo šafárenia,“ (Lk 16,2). Jednalo sa pritom o obrovské dlhy. Sto meríc pšenice bolo množstvo vyprodukované z pozemkov, ktoré boli dvadsať až dvadsaťpäťkrát väčšie ako vlastnila bežná rodina a obidve množstvá, teda sto meríc pšenice a sto kadí oleja, sa tiež spomínajú v Knihe Ezdrašovej ako príspevok, ktorý možno žiadať pre potreby fungovania chrámu v Jeruzaleme (Ezd 7,22).

Správca si svojím počínaním chce zabezpečiť dobrú budúcnosť. Skrze preukázanú milosť voči dlžníkom u nich zabezpečuje priazeň v čase, keď on bude v núdzi. Použije pritom spôsoby tohto sveta. Prepustený bude tak či tak, ale ešte má plnú moc v správcovstve a tú využije v prospech svojej budúcnosti. Možno to nie je najčestnejší spôsob, ale v logike synov tohto sveta funguje. Zdá sa, že pán z podobenstva mal obrovský majetok, ktorému až tak veľmi neprekážalo zmiernenie dlhov, ale naopak dokonca chváli prezieravosť svojho správcu (Lk 16,8).

Inzercia

Ježiš používa príklad správcu, aby svojich učeníkov povzbudil prezieravo využiť logiku sveta synov svetla, ktorý prichádza v podobe Božieho kráľovstva. Zdieľať

Ježiš teda používa príklad správcu, ktorého on sám nazýva nespravodlivým, ktorý prezieravo využil logiku tohto sveta, aby svojich učeníkov povzbudil rovnako prezieravo využiť logiku iného sveta, sveta synov svetla, ktorý prichádza v podobe Božieho kráľovstva, ako ho ohlasuje Ježiš. Čo charakterizuje túto logiku, Ježiš už svojím učeníkom predstavil v predchádzajúcich kapitolách: „Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu! Robte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce,“ (Lk 12,33-34). Rovnako aj vo farizejovom dome predstavil, ako sa zachádza s majetkom v jeho ponímaní: „Keď dávaš obed alebo večeru, nevolaj svojich priateľov ani svojich bratov, ani príbuzných, ani bohatých susedov, aby nepozvali aj oni teba a mal by si odplatu. Ale keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. No odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých,“ (Lk 14,12-14).

Byť verný v nespravodlivej mamone znamená zaobchádzať s ňou podľa Ježišových slov. Zdieľať

Priateľov s použitím nespravodlivej mamony si Ježišov učeník robí uplatňovaním týchto pravidiel. Takto si zhromažďuje poklad v nebi, do ktorého túži byť prijatý: „Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov,“ (Lk 16,9). Byť verný v nespravodlivej mamone znamená zaobchádzať s ňou podľa Ježišových slov, štedro pre dobro núdznych, bez nároku na odplatu. Ona totiž nie je pravým bohatstvom a v skutočnosti ani nie je učeníkovým vlastníctvom: „Ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše?“ (Lk 16,12). To, čo bude skutočne jeho, aj keď aj to bude čistým darom, ho ešte len čaká.

Zároveň z týchto slov vidíme, ako sa v učeníkovom živote majú prelínať dva svety, či dva veky. Učeník žije v tomto svete, ale nie je synom tohto sveta, či tohto veku. Je synom svetla, synom veku, ktorý má prísť. Nežije teda podľa pravidiel a logiky tohto sveta, ale podľa pravidiel veku svetla. Žije v tomto svete, ale riadi sa logikou toho budúceho, a tak už teraz zjavuje jeho prítomnosť.

Matúš Imrich
Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Získal licenciát na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, kde v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu.

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Blog
Žena, ktorá pochopila Ježišovu hodinu

Žena, ktorá pochopila Ježišovu hodinu

Katolícka cirkev na Slovensku slávi 15. septembra slávnosť Sedembolestnej Panny Mária, Patrónky Slovenska. Tento sviatok sa viaže na predchádzajúci deň, v ktorý mnohé kresťanské tradície liturgicky zvýrazňujú tajomstvo kríža. Tohto roku národná slávnosť pripadá na nedeľu. Jej liturgia ponúka pri čítaní z evanjelia na výber dve možnosti. Buď scénu pri kríži (Jn 19, 25-27), alebo Simeonovo proroctvo (Lk 2, 33-35). Ja sa dnes zameriam na prvý úryvok.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.