Pochod za život: nezabudnime na svetlo zdravého rozumu

Pochod za život: nezabudnime na svetlo zdravého rozumu

O dvoch úskaliach kresťanských pro-liferov

Téma ochrany nenarodených detí a ľudskej dôstojnosti všeobecne je veľmi dôležitá. Ktokoľvek vyvíja aktivity v tejto oblasti a rozumným spôsobom presadzuje osobitne pro-life agendu, robí veľmi záslužnú činnosť a zaslúži si úctu a podporu. Z tohto dôvodu podporujem Národný pochod za život, ktorého sa aj osobne v nedeľu zúčastním.

Zároveň by som chcel poukázať na dve zásadné skutočnosti, na ktoré si musia kresťania a najmä pro-life aktivisti dať pozor: pri obrane života nepoužívať teologický jazyk a neredukovať celú pro-life agendu na zmenu potratového zákona.

Teologický jazyk

Nie je tajomstvom, že väčšina pro-life angažovaných ľudí sú kresťania. Prečo? Kresťanstvo (najmä katolicizmus) je náboženstvo, ktoré rešpektuje a zdokonaľuje ľudskú prirodzenosť a prirodzený zákon, a zároveň poskytuje rozumu nadprirodzené svetlo pre poznanie pravdy, ktorú by ľudský rozum sám nikdy nedosiahol (napr. o Najsvätejšej Trojici).
Otázka ochrany nenarodeného života sa týka života kresťanov – morálky, ku ktorej sa Katolícka cirkev vyjadrovala a stále sa vyjadruje cez teológov, kňazov, biskupov a pápeža. Za posledných cca. 50 rokov vyšli tri kľúčové dokumenty týkajúce sa (aj) ochrany života: encyklika Pavla VI. Humanae vitae (pri príležitosti 50. výročia bol natočený film Sexual Revolution – 50 years since Humanae vitae, ktorý si môžete vďaka KDMS pozrieť v BA tento piatok večer), encyklika Jána Pavla II. Evangelium vitae a Katechizmus katolíckej cirkvi. V týchto dokumentov je potrat odsúdený ako veľmi závažné zlo. Avšak nejde o nič nové. Stále ide o neustále opakovanie biblického „Nezabiješ.“ Aj preto neraz počujeme z kazateľníc výzvy na angažovanie sa v prospech nenarodených detí, ktoré sa sami nemajú ako brániť.

Pre pochopenie morálnej a biologickej podstaty potratu netreba nadprirodzené zjavenie. Úplne stačí zdravý rozum. Zdieľať

Zároveň treba povedať, že pre pochopenie morálnej a biologickej podstaty potratu netreba nadprirodzené zjavenie. Úplne stačí zdravý rozum, ktorý si ctí pravdu a nepretvára svet na svoj obraz. Je za tým veľmi jednoduchá logika:
„1. Úmyselné zabitie nevinnej osoby je vždy morálne zlé.
2. Potrat je úmyselné zabitie nevinnej osoby.
3. Potrat je preto vždy morálne zlý.“
Celá diskusia má jeden zlomový bod: kedy začína ľudský život.

Celá diskusia má jeden zlomový bod: kedy začína ľudský život. Zdieľať

Ak niekto uzná, že počatím, má to zásadné morálne dôsledky ako napr. uznanie skutočnosti, že sme svedkami najväčšej genocídy dejín horšej ako Osvienčim, či gulagy. Nechcem však na tomto mieste vyvracať argumenty pro-choice (lepšie povedané pro-death) hnutia. Veľmi kvalitný materiál je napr. tu. Podstatné však je, aby kresťania angažovaní v pro-life hnutí nepoužívali teologický jazyk v zmysle odkazov na Bibliu, Katechizmus katolíckej cirkvi, pápežov a pod., ak oponent v diskusii neuznáva rovnaké autority. Neznamená to, že majú zaprieť svoju identitu, majú ju iba rozumným spôsobom vhodným k danej situácii komunikovať.

Ak niekto uzná, že počatím, má to zásadné morálne dôsledky ako napr. uznanie skutočnosti, že sme svedkami najväčšej genocídy dejín horšej ako Osvienčim, či gulagy. Zdieľať

 

Zmena potratového zákona nestačí

Človek ako bytosť stvorená Bohom a obdarená rozumom, slobodnou vôľou a svedomím má nekonečnú dôstojnosť. Preto je ľudský život ochrany od počatia po prirodzenú smrť. Na Slovensku sa o to mnohí usilujú. No zároveň sa verejná diskusia posúva neraz jedným smerom, a to: ktorý politik ako hlasuje pri potratovom zákone v NR SR. Súčasná potratová legislatíva je z čias komunizmu a je proti ľudskosti. Plné súhlasím so zmenou, zákon treba skvalitniť - skrátiť dobu, kedy môže žena o potrat požiadať. Ideálom by bolo mať potraty zakázané, ale aj každé umenšenie zla je lepšie ako nič.

Ideálom by bolo mať potraty zakázané, ale aj každé umenšenie zla je lepšie ako nič. Zdieľať

Avšak ak niekto iba každých 6 mesiacov recykluje ten istý zákon bez toho, že by vyvíjal kuloárnu aktivitu a popri tom sa snažil vyzvať pro-life komunity k aktivite s mediálnym a mienkotvorným dopadom, alebo ho používa ako marketingový nástroj, mám vážne pochybnosti o zmysluplnosti a úprimnosti jeho politickej činnosti. Veľmi dobrý rozhovor aj k tejto téme poskytla pre Postoj poslankyňa Anka Verešová.

Zároveň sa zdá, že zásadná zmena potratového zákona je asi najmenej priechodná cesta. Rozumnejšie by preto bolo zamerať sa na opatrenia (i legislatívne), ktoré budú vytvárať pro-life a pro-family kultúru, aby došlo k celkovej zmene klímy v krajine a nárastu citlivosti voči ženám v ťažkých situáciách a ich počatým deťom. Sú organizácie, ktoré to robia už teraz. Mnohí ľudia zvyčajne pro bono vo voľnom čase. Bremeno zmeny však nemusí spočívať na nich. Vláda môže už teraz navrhnúť a NR SR prijať prorodinné zákony, ktoré môžu zásadne eliminovať ekonomické, sociálne, či psychologické dôvody žien rozhodujúcich sa pre potrat. Okrem toho Ministerstvo školstva môže prísť s návrhom, ktorý by rodinnú kultúru v čase mnohých rozpadnutých manželstiev a nekompletných rodín podporoval. Sexuálna výchova, ktorej cieľom je ukázať mladým ľuďom ako nepočať dieťa a mať „bezpečný“ sex je zlyhaním, pretože neponúka správny pohľad na človeka, muža a ženu, ani na sexualitu a zodpovedné rodičovstvo.

V prospech zmeny kultúry vystupuje aj ďalšia skutočnosť: keby sa aj potraty zakážu a ženy budú užívať abortívnu antikoncepciu (tabletky "po") v rovnakej miere ako chodili na umelé chirurgické potraty, nie je to výhra, lebo sa iba zmení forma potratu, ale stále k nemu bude dochádzať.


Nezabudnime na starých

Krátko by som ešte dodal, že hoci otázka eutanázia nie je úplne aktuálne na Slovensku, nemusí to tak ostať. Európske obyvateľstvo starne a žije dlhšie. V západných krajinách vidíme, že niektorí starí ľudia už nechcú žiť, príbuzní im nevenujú pozornosť a cez eutanáziu sú citlivo „skartovaní.“ Je to veľmi nebezpečný fenomén, pretože zásadne popiera ľudskú dôstojnosť a zavádza kultúru smrti. Preto nielen nenarodeným, ale aj starým by mala byť venovaná osobitná pozornosť.

Každý, kto číta tento blog bol raz embryo v matkinom lone. Neboli sme iba zhluk buniek, ale boli sme ľuďmi s nesmrteľnou dušou v prvotnom štádiu prenatálneho vývoja. Minulý rok sme sa ako spoločnosť dokázali postaviť proti nespravodlivosti, keď zavraždili Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú. V tichosti sa však teraz deje genocída a my by sme nemali zostať ticho. Mali by sme odmietnuť nespravodlivosť a prejaviť solidaritu s nenarodenými deťmi. Preto túto nedeľu budem v Bratislave na Národnom pochode za život.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo