Prečo ísť na Pochod za život

Za dobrú vec sa môžu spojiť všetci ľudia dobrej vôle. Bez ohľadu na vierovyznanie.

Presne o týždeň v nedeľu 22. septembra 2019 sa bude v Bratislave odohrávať už v poradí tretí Národný pochod za život. Predchádzať mu bude už od piatka bohatý program - prednášky, workshopy, sväté omše. Ústrednou myšlienkou tejto akcie je klopanie na svedomie národa a kompetetných. Už niekoľko desaťročí totiž máme v slovenskej legislatíve zákony, ktoré ničia životy nevinných. Akcia však nebojuje iba proti deštrukčným zákonom. Bojuje za zvýšenie kvality života na Slovensku. Zdravým spôsobom vyrušuje ľudí z nečinnosti. Neviazaný a konzumný spôsob života totiž otupuje svedomie človeka. Vrhá ho do priepaste ľahostajnosti a pasivity. 

Je potrebné zdôrazniť nesmiernu hodnotu života každého človeka bez ohľadu na jeho vek, spoločenské postavenie, majetok, zdravie, náboženstvo a presvedčenie. Kvalita života sa odvíja od uvedomenia si jeho nekonečnej hodnoty. Nič viac nenarúša túto kvalitu ako systematické zabíjanie bezbranných nenarodených detí. Nemožno budovať ekologickú, slušnú a spravodlivú spoločnosť bez uznania toho, že každý človek má právo na život. Bez tohto základného práva nemožno čestne rozvíjať ďalšie práva. Na jednej strane je tu snaha budovať slušné Slovensko kde nemá priestor korupcia, rozkrádanie a ničenie prírody. No na strane druhej táto spoločnosť nechce počuť nemé výkriky nenarodených detí. Je však potrebné chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť - k tejto ochrane môžeme prirátať aj boj proti korupcii a nespravodlivosti. 

V konečnom dôsledku je však však koreňom všetkých útokov proti životu od vraždenia nenarodených cez korupciu v štáte až po devastáciu prírody strata Boha. Boh sa stal v našej spoločnosti bezdomovcom. Človek sa vo svojej domnelej nezávislosti chce posadiť na miesto Boha a on sám chce rozhodovať čo je dobré a čo je zlé, kde má ľudský život svoj začiatok a kde koniec. Už niet objektívnej morálky ani morálneho rozhodcu všetko nahradzuje omylný, subjektívny úsudok. V tejto klíme ľudský život stráca svoju posvätnosť a postupne sa stáva hračkou najrozličnejších manipulácií. Vo svete bez Boha dominuje vôľa silnejšieho, slabí nemajú miesto. Kult mladých, zdravých a úspešných utláča starých a chorých. Zaobchádza sa s nimi ako s komoditou, ktorá doslúžila a ktorú je možné vyhodiť na smetisko aby sa uvoľnilo miesto pre mladých. Preto si ľudia vedia ospravedlniť všetko a skryť to pod hlavičku „právo“ - aj vraždu nenarodeného alebo „dobrú smrť“ nevyliečiteľne chorého. Spoločnosť už v tom človeku nevidí posvätnosť jeho života bez ohľadu na vonkajšie okolnosti. Nevidí to lebo „zavraždila“ Boha, pôvodcu všetkého života.      

Účasťou na pochode deklarujem, že nie som ľahostajný k budúcnosti mojej krajiny, mojej budúcej rodiny a detí. Tým, že ideme na pochod vyhlasujeme svetu, že áno sme za život a že chceme kvalitný život tu na Slovensku. Jeden človek dosiahne málo. Spojme sily v úsilií za dobrú a potrebnú vec.  

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo