Oceán za život

Oceán za život

V piatom ročníku na základnej škole, bolo to ešte za komunizmu, sme z našej triedy chodili len traja spolužiaci na náboženstvo. Počas celého roka nás učiteľky ignorovali, ale na 1. mája sme mali plné ruky práce. Chystal sa tradičný sprievod a triedna rozdeľovala úlohy. Mal som niesť tabuľu s fotkou Marxa a skandovať heslo: „Nech žije KSČ“. Robilo mi to poriadne „mindráky“. Ale nakoniec z toho nič nebolo. Rodičia, prezieravo, nikdy neboli členmi komunistickej strany a tak sme sa pochodov a podobných, komunistickou stranou organizovaných aktivít, nezúčastňovali. Priniesol som ospravedlnenku z dôvodu odcestovania za starými rodičmi.

Sú ešte aj iné pochody, ktoré považujem za rovnako nezmyselné...

Ale na budúcu nedeľu s radosťou prídem na Námestie SNP do Bratislavy. Spolu s rodinou. Chceme deti učiť úcte k životu. Chceme dať jasne najavo naše presvedčenie, že človek je živý od počatia, má nevyčísliteľnú hodnotu a treba ho chrániť stále až po prirodzenú smrť. Viem, že naša rodina bude len kvapkou v mori, ale chceme sa pridať k vám všetkým ktorí prídete, aby sme spolu vytvorili jednomyseľný oceán za život.

Napriek tomu, že v dnešnej dobe sú vytvárané rôzne hypotézy o tom kedy sa život človeka začína a kedy sa má ukončiť, veľmi ma teší, že v Kdh sme prijali aj ekonomický nástroj ktorým chceme podporiť život od počatia a umocniť vedomie ľudí o skutočnom začiatku života človeka. V programe Oslava rodiny navrhujeme vyplatiť v 16-tom týždni tehotenstva príplatok za tehotenstvo vo výške dvojnásobku mesačného rodičovského príspevku a následne pokračovať každý ďalší mesiac vo vyplácaní 50% rodičovského príspevku až do nástupu na materskú dovolenku. V preklade to znamená, že vo štvrtom mesiaci tehotenstva budú mať rodičia vyplatený rodičovský príspevok aj za prvé štyri mesiace. Je to nástroj, ktorým chceme dať jasne najavo kedy život začína. Ak sa nám ho podarí presadiť, budem veľmi spokojný, že aj v politike pôsobia ľudia, ktorí uznávajú život človeka od počatia. Verím, že nakoniec zvíťazí zdravý rozum.

Tak prosím, držte palce!

... a vidíme sa v nedeľu 22. septembra ;-)

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo