Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
08. september 2019

Cesta k slovenským a zdravým potravinám (otvorenie diskusie)

Na salaši v Zbojskej pri Brezne bola Farmárska konferencia organizovaná Nadáciou Antona Tunegu s podporou Konrad Adenauer Stiftung. Tak farmári ako aj odborníci z rôznych inštitúcií vrátane Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Slovenskej akadémie vied sa zamýšľali nad súčasným stavom a možnými riešeniami. KDŽP-Aliancia za Slovensko má riešenia, ktoré zmenia súčasný zlý stav.
Cesta k slovenským a zdravým potravinám (otvorenie diskusie)

Žiaľ treba konštatovať, že situácia v tejto oblasti je naozaj veľmi vážna. Svojho času liberálni ekonómovia na čele s Ivanom Miklošom vyhlásili tézu, že potravín je na svete dosť a keď ich nevieme vyrobiť tak lacno ako inde vo svete, tak si ich dovezieme. Nik sa však z nich nezaujímal o to, či tie lacné potraviny budú aj zdravé a či stratou vlastnej produkcie sa nevystavíme do pozície takej závislosti na dovoze, že stratíme kontrolu nielen nad vývojom cien, ale aj nad ich kvalitou.

Rezort poľnohospodárstva bol takto vylúčený z priorít štátu.  Aj keď sa potom vlády menili, pokračuje to až dodnes. Hoci sa týto ekonómovia robia svetovými, tak akosi nezbadali, že v Európskej únii väčšina finančných prostriedkov ide práve na podporu poľnohospodárstva a to najmä starých členských štátov. To samozrejme v otvorenej európskej súťaži muselo na slovenských roľníkov a potravinárov pôsobiť devastačne.

Do toho vstúpili aj nadnárodné obchodné reťazce, ktoré si tovary dokážu doviesť z celého sveta a ich nezaujíma či sa v ich obchodoch budú predávať slovenské výrobky. Ich jediný záujem je zarobiť čo najviac. Výsledkom je, že v obchodoch na Slovensku je dnes iba 38% slovenských výrobkov. To je už hlboko pod potravinovú bezpečnosť. Keby došlo k nejakej prírodnej katastrofe a kontajnery s tovarom by neprišli, tak do týždňa sú všetky obchody prázdne a najmä obyvateľstvo v mestách bude vystavené hladomoru, ako v minulom storočí za stalinského teroru na Ukrajine.            

Ako vidí KDŽP- Aliancia za Slovensko súčasnú situáciu na Slovensku a nutné riešenia.

Pôda

Kľúčové problémy:

 1. Agrobaróni obsadili všetku pôdu kvôli dotáciám na hektár (priame platby 200-300eur/ha) a ostatní farmári sa k nej nevedia dostať
 2. Agrobaróni nemajú záujem produkovať na pôde to čo Slovensko potrebuje, ale to na čom najviac zarobia. To spôsobuje, že trvalé trávnaté porasti sa iba mulčujú. Orná pôda sa drancuje, lebo sa na nej striedajú iba plodiny z najnižšou prácnosťou (obilie, olejniny a kukurica) a používajú sa technológie s minimálnym vkladom na udržiavanie kvality pôdy.
 3. Radikálne sa znížili výmery ovocných sadov, viníc a plôch na pestovanie zeleniny vrátane zemiakov, čiže sa utlmila všetka produkcia náročnejšia na ľudskú prácu.
 4. Rovnako sa radikálne znížila aj živočíšna výroba najmä chov hovädzieho dobytka a oviec. Tým sa stratila aj organická hmota pre hnojenie pôdy.
 5. Veľká časť rastlinnej hmoty sa spracováva v bioplynových staniciach na výrobu elektriny a nezapracováva sa do pôdy. To spôsobuje degradáciu pôdy a jej neschopnosť viazať vodu (pôdna erózia, strata spodnej vody).

KDŽP – Aliancia za Slovensko navrhuje

Inzercia

 1. Zrušiť priame platby a prejsť na dotácie na produkciu a tržby z predaných poľnohospodárskych výrobkov. V tej chvíli by všetci špekulanti stratili záujem o prenajímanie pôdy a tej by bolo dostatok pre farmárov, ktorí chcú vyrábať.
 2. V zmysle zákona o ochrane pôdneho fondu obnoviť Výskumný ústav pôdoznalecký (v súčasnosti je zdecimovaný na 13 zamestnancov) a vytvoriť v oblastiach kde sa intenzívne hospodári detašované pracoviská, ktoré by dohliadali na spôsob hospodárenia na pôde, aby nedochádzalo k jej devastácii používaním drancujúcich a prírode škodlivých postupov. Za porušovanie zákona o ochrane pôdy zaviesť tvrdé sankcie.
 3. Dotačnou politikou podporiť ekologicky priaznivé hospodárenie na pôde.
 4. Podporiť masívny rozvoj ovocinárstva a zeleninárstva, aby produkcia minimálne pokryla domácu spotrebu. Slovensko svojimi prírodnými pomermi má predpoklady byť lídrom v ich produkcii, najmä v tradičných komoditách.
 5. Podporiť rozvoj živočíšnej výroby špeciálnymi programami najmä dobytka, oviec a kôz v oblastiach s prevahou trvalých trávnatých porastov.
 6. Podporiť spolky záhradkárov, drobnochovateľov a včelárov, aby sa aktívne mohli zúčastniť na zabezpečovaní podmienok zvyšovania potravinovej sebestačnosti.

Slovenské potraviny

KDŽP – Aliancia za Slovensko konštatuje, že pokiaľ je Slovensko súčasťou EU nie je reálne donútiť nadnárodné obchodné reťazce na zmenu ich politiky. Voľný pohyb tovarov je jednou zo základných atribútov európskej politiky. Preto navrhujeme:

 1. Vytvoriť vlastný odbytový systém, ktorý by slovenským poľnohospodárskym producentom vytvoril istotu, že vyrobenú produkciu zobchodujú.
 2. Zorganizovať  v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) sieť potravinárskych výrobní a predajní na predaj regionálnych produktov. Prvým krokom je oslobodiť ich od akéhokoľvek zdaňovania (daňové prázdniny) a plne podporiť „predaja z dvora“.
 3. Pre každú regionálnu jednotku zabezpečiť poradenstvo a kontrolu zabezpečujúcu zdravé potraviny tak, ako je to v zahraničí. Každý výrobok je potrebné aby bol označený menom svojho výrobcu a menom toho, kto zaručuje jeho kvalitu.
 4. Pri zásobovaní regionálnymi dodávateľmi do všetkých štátnych zariadení a zariadení vo vlastníctve územných samospráv zrušiť povinnosť verejného obstarávania.

Dotačné systémy

 1. Všetky dotačné systémy postaviť tak, aby pri splnení podmienok boli vymáhateľné žiadateľom.
 2. Pre úradníkov, ktorí rozhodujú pri dotáciách zaviesť osobnú hmotnú zodpovednosť za rozhodnutia.

P.S.: Prší a preto, že pôda je zdevastovaná tak ju z kopcov zmýva na naše cesty a tam kde je rovina sa robia na nej jazerá. Ak nezastavíme toto drancovanie pôdy, tak agrobaróni nám zničia všetku ornú pôdu. Potvrdzujú to aj výsledky výskumu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Treba konať pokiaľ nie je neskoro.

Obrázok: Výstava ovocia a zeleniny dožinky 2019

Viliam Oberhauser

Odporúčame

Blog
Ako je to v NATO

Ako je to v NATO

Začiatkom augusta prišla z Amerického veľvyslanectva ponuka zúčastniť sa návštevy v celosvetovom sídle Severoatlantickej aliancie – NATO, ktoré je v Bruseli. Nakoľko ma zaujíma naša bezpečnostná situácia a chcel som vedieť viac o financovaní organizácie, potvrdil som účasť. A tak som sa v pondelok popoludní vybral na Viedenské letisko, kde sme sa stretli so zástupcom organizátora, členmi ďalších politických strán a so zástupcami Ministerstva zahraničných vecí.