Kde všetci klamú, nikto druhému neverí.

Kde všetci klamú, nikto druhému neverí.

Ruku na srdce – kto z nás v živote neklamal? Klame každý. Pravda je taká, že žijeme v klamstve. Žijeme vo svete klamstva. Klameme, a súčasne chceme žiť v pravde. Pravda je dnes v kríze.

Či chceme alebo nie, s klamstvom sa stretávame v komunikácii denne. V tej komunikácii, ktorá je najčastejším zdrojom hádok, svárok, sporov a konfliktov – a súčasne je komunikácia vhodným spôsobom riešenia konfliktov.  Klamstvo zraňuje a znižuje dôveru, narúša vzťahy. Klameme vedome takmer všetci a keďže to vieme, tak si navzájom nedôverujeme. To potvrdila aj štatistika OECD (35 krajín)  = až 90% Slovákov neverí ostatným ľuďom, čo bol najhorší výsledok ! 

Tam, kde všetci klamú – tam nikto druhému neverí. Zdieľať

Má klamstvo definíciu? Rozumieme pod týmto pojmom všetci to isté? Niekto klamstvom rozumie :

 • šírenie nepravdy (mýliť sa nie je klamstvo)
 • zámerné vedomé šírenie nepravdy (chcem šíriť nepravdu)
 • zámerné vedomé šírenie nepravdy s cieľom získať pre seba výhodu.

Omyl nie je klamstvo.  Aký je rozdiel medzi omylom a klamstvom? Rozdiel je v našom úmysle. Omyl je neúmysený a klamstvo je úmyselné.

Klamstvo teda znamená zámerné uvedenie do omylu. Klamstvo je zámerná lož – vedome a úmyselne hovoríme to, o čom vieme, že nie je pravda. Klamať znamená vyjadriť nepravdu s úmyslom uviesť iného odo omylu. Klamstvo je účelové správanie sa – vedomé úmyselné šírenie nepravdy na účelom dosiahnutia výhody. 

Klameme vedome a dobrovoľne. Zdieľať

Prečo klameme?  

 • aby získali nejakú výhodu, niečo čo nemajú
 • aby niečo skryli (svoje pocity, niečo čo urobili)
 • lebo sa boja, majú strach z odhalenia pravdy
 • aby sa vyhli nepríjemnostiam z nepochopenia pravdy
 • aby pravdou neranili, milosrdná lož
 • aby zapadli do kolektívu, robia to všetci
 • aby sa zabavili, aby bola sranda
 • lebo si zvykli klamať,
 • lebo ... 

Klamstvo je staré ako ľudstvo samo. Klamalo a klame sa pri bežných denných záležitostiach, ale aj pri tých veľkých historických. Klamstvo aj dnes spôsobuje veľké tragédie tak v živote jednotlivcov, ako aj  celých spoločenstiev. Klamú deti, klamú tínedžeri svojich rodičov aj učiteľov, klamú sa manželia navzájom, kolegovia v práci, klamú politici, ekonómovia, … Akoby sme bez klamstva nedokázali prežiť ani jeden deň. 

Klamstvo ničí naše životy, osobitne životy mladej generácie. Deti aj mladí ľudia veľmi rýchlo spoznajú pretvárku a klamstvo.  Spoznajú, že otec a matka nežijú tak, ako hovoria. Pre deti je dôležité doma cítiť jasno – klamstvo je neakceptované. Naopak – ak sú deti do klamstva v rodine vťahované, naučia sa klamstvo nielen akceptovať, ale aj aktívne vytvárať – a často paradoxne voči rodičom. Deti sa klamármi nerodia – klamármi sa stávajú výchovou. Našou výchovou. Klamármi sa nerodíme - klamármi sa stávame.  Dobrovoľne, a niekotrí dokonca radi. Na mladých ľudí sa valí vlna klamstiev, vedie sa boj o dušu mladého človeka – preto sa nečudujme, že ich život v trvalom klamstve sa môže rozvrátiť. Na nás všetkých sa valí vírus klamstva a je potrebné , aby sme mali nielen dostatok múdrosti, ale hlavne odvahy odmietnuť klamstvo. V tom sme slobodní ako sa rozhodneme, to máme plne vo svojich rukách. Učme sa žiť v pravde! 

Klamármi sa nerodíme - klamármi sa stávame.  Zdieľať

Ako často klameme? Rôzne prieskumy vo svete uvádzajú rôzne štatistiky. Uvediem ten “najoptimistickejší”, podľa ktorého klameme minimálne 2x denne. A sú aj takí, ktorí klamú pri jednom rozhovore v priemere 3x. Jedna tretina opýtaných si myslí, že klamstvo im pomáha ľahšie sa pretĺkať životom.

Po tomto všetkom uvedenom je na mieste otázka, či sa  žiť v pravde vo svete klamstva?  Áno, dá – hurááá ! Život vo svetle pravdy alebo v tme klamstva – je to IBA naše rozhodnutie. Treba na to 3 veci : rozhodnutie + čin + vytrvalosť. Osobné vnútorné rozhodnutie je veľmi dôležité, ale bez činu je rozhodnutie prázdne. Ku činu potrebujeme často viac síl, ako k rozhodnutiu. A najviac vnútorných síl potrebujeme vo vytrvalosti. Možno aj preto sa hovorí, že klamú iba slabí - silní dokážu hovoriť pravdu. Buďme silní, stojí to za to, to mi verte ! Pridajte sa !

Nikto nás predsa nemôže prinútiť klamať, ak to my nechceme. Dostali sme rozum a slobodnú vôľu. To my sa dobrovoľne rozhodujeme klamať a hľadáme na to ospravedlnenie, že to robia všetci. Akoby sme zabudli, že klamať je hriech. A na hriech nie je ospravedlnenie. Na hriech je ľútosť, odpustenie a viac nehrešiť. 

Stretávam sa s názorom, že klamstvo je jemnejšie, zdvorilejšie - že pravda je tvrdá, krutá. To je jeden z množstva príkladov ospravedlnenia klamstva. To nie je cesta. Cesta je hovoriť pravdu s láskou. O koľko by bol náš život krajší, keby sme išli touto cestou? Je to v našich rukách.

Hovoriť pravdu s láskou - to je cesta! Zdieľať

V mojej knižke "Kľúč od konfliktu" som tejto téme venovala samostatnú kapitolu, tu je krátky úryvok z jej čítania. 

www.dodkadanova.sk

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo

Ďalšie články autora