Trest smrti sa nesmie akceptovať vo svete

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Trest smrti sa nesmie akceptovať vo svete

Trest smrti sa nesmie akceptovať vo svete

 

V druhom mesiaci letných prázdnin 5. augusta 2019 sa strieľalo v El Pase v USA. Útočníkom bol 

21-ročný muž, ktorý strieľal v obchodnom dome a zabil 20 osôb a ďalších 26 zranil. Americký prezident Donald Trump vo svojom vyhlásení vyjadril sústrasť nevinným obetiam a zároveň povedal, že pre zločinca žiada trest smrti. Aj americký prokurátor povedal, že dostane trest smrti.  

 

Nie je to prvýkrát, čo sa v USA strieľalo. Môžeme sa o tom presvedčiť v médiách. 1.septembra 2019 bol zase strelecky útok v Texase. Namiesto toho, aby USA sprísnilo podmienky na získanie strelnej zbrane, vyhlasuje zločincom trest smrti. Ale toto nie je správne riešenie. Cieľom trestu je, aby človek spravodlivo znášal dôsledky svojich zločinov. Trest má byť zameraný na nápravu, aby človek viac nekonal zlo a neohrozoval spoločnosť. Rozhodovanie o smrti človeka nepatrí do rúk sudcov ani prokurátorov! Trest smrti nesmie byť trestom na základe súdneho rozhodnutia. Musíme chrániť ľudské životy od narodenia až po prirodzenú smrť. Je potrebné a správne chrániť našu spoločnosť pred nebezpečným útočníkom a dať mu spravodlivý trest, ale opakujem trest a nie trest smrti.

 

Pre nás je dôležité uvedomiť si, že s trestom smrti nesmieme vôbec súhlasiť. Je to najhoršie zlo, ktoré treba jasne pomenovať a odsúdiť. Aj doživotný trest je dosť tvrdý, lebo zločincovi nedáva nádej na zmenu a lepší život. Trest smrti je v rozpore s Ústavou SR čl.15 ods. 3, s medzinárodným právom a tiež v rozpore s Božím prikázaním: „Nezabiješ nevinného ani spravodlivého“ (Ex 23,7).

Žiadny človek na tejto zemi nemá pravo rozhodovať o ukončení ľudského života trestom smrti! Platí to aj pre matky, lebo nemajú právo žiadať bezdôvodne o potrat, pretože ide o zabitie nevinného človeka, ktorý sa ešte len má narodiť. Aké je to hrozné, keď dieťaťu v matkinom lone hrozí smrť.

 

Súhlasím s oprávnenou obranou, keď je človek v ohrození svojho života a má právo brániť svoj život.

Nikdy som nesúhlasil s tvrdením, ktoré sa uvádzalo v Katechizme katolíckej Cirkvi (KKC 2267).

Pápež František 1. augusta 2018 schválil dekrétom novú úpravu článku 2267 v katechizme vydanom v roku 1992. Odvtedy prešlo už 27 rokov. Nový upravený text znie nasledovne:

 

„Dlhý čas sa použitie trestu smrti zo strany zákonitej autority, po riadnom procese, pokladalo za primeranú odpoveď vzhľadom k závažnosti niektorých zločinov a za prijateľný prostriedok, aj keď extrémny, na ochranu spoločného dobra. Dnes je stále viac živé povedomie, že dôstojnosť osoby sa nestráca ani po spáchaní ťažkých zločinov. Okrem toho sa tiež rozšírilo nové vnímanie zmyslu trestných sankcií zo strany štátu. Napokon, zaviedli sa účinnejšie systémy väzby, ktoré garantujú náležitú ochranu občanov, ale zároveň neoberajú definitívnym spôsobom odsúdeného o možnosť vykúpiť sa. Preto Cirkev vo svetle Evanjelia učí, že «trest smrti je neprípustný, keďže napáda nedotknuteľnosť a dôstojnosť človeka» a s rozhodnosťou sa angažuje za jeho zrušenie na celom svete.“

 

Nespravodlivému útočníkovi je potrebné obmedziť slobodu pohybu, a nie je nutné vziať mu život.

Trvám na tom, aby európske štáty aj USA prijali také opatrenia a legislatívu, ktoré budú v súlade s medzinárodným pravom tak, aby to zodpovedalo dôstojnosti ľudskej osoby. Osobne si želám, aby trest smrti už nikde na svete nebol.

 

 

 

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo