Spása nie je vstupenka pre VIP

Spása nie je vstupenka pre VIP

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Lk 13, 22 – 30) pokračuje v téme Ježišovej cesty do Jeruzalema, ktorá tvorí kontext jeho náuky.

Lukáš sa síce zmieňuje o tom, že Ježiš prechádzal mestami a dedinami, ale neuvádza názov ani jednej lokality. Je jasné, že evanjelistovi nejde o geografické údaje, ale o rozhodnosť, s ktorou Boží Syn kráča k naplneniu poslania, ktoré mu nebeský Otec zveril. Jeho učeníci sú pozvaní kráčať po tejto ceste a nezastaviť sa pod Kalváriou. 

Môžeme o sebe povedať, že téma spásy je pre nás v živote najvyššou prioritou?  Zdieľať

Zápas o spásu

Otázku o spáse nachádzame aj v iných častiach evanjelia. Znalec zákona sa pýta Krista: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“ (Lk 10, 25) Identickú otázku mu kladie aj istý popredný muž  (porov. Lk 18, 18). V Ježišovej odpovedi o tesnej bráne slovenský preklad používa mierny výraz „usilujte sa“. Avšak grécky text obsahuje sloveso „agonízomai“ s významom „bojovať, zápasiť.“ Odtiaľ pochádza podstatné meno „agónia“ , ktorým vyjadrujeme životnú situáciu, v ktorej sa odohráva zápas o prežitie. V podobnom duchu sa Lukáš vyjadruje o Ježišovi v Getsemanskej záhrade: „A on sa v smrteľnej úzkosti (doslova v agónii) ešte vrúcnejšie modlil....“ (Lk 22, 43) Ide o Kristov zápas o plnenie Božej vôle. Keď ide o spásu, nestačí len sa tomu „nebrániť“. Je potrebná naša aktívna účasť, zápas, do ktorého vkladáme všetky svoje sily. Môžeme o sebe povedať, že téma spásy je pre nás v živote najvyššou prioritou? 

Zatvorené dvere

Obraz zatvorených dverí poznáme z podobenstva O múdrych a hlúpych pannách z Matúšovho evanjelia (porov. Mt 25, 1 – 13). Výraz „dvere sa zatvorili“ predstavuje bod zlomu, definitívne rozhodnutie. Odkazuje na svadobnú hostinu, čo je symbolom príchodu Ženícha. Niekedy žijeme v naivnej predstave akéhosi privilégia, že predsa my, ktorí sme „jedli a pili“ s Ježišom a ktorý „na našich uliciach učil“, sme dopredu vyvolení. Máme pocit, že patríme do klubu jeho VIP hostí a to, že sme zostali vonku, je len nešťastným nedorozumením a všetko sa vysvetlí.  Dvakrát zaznieva veľmi tvrdá Ježišova odpoveď: „Neviem, odkiaľ ste!“ Čo vlastne Kristus od nás žiada? Kráčať úzkou cestou a vchádzať tesnou bránou, kým je otvorená, tzn. čo najvernejšie uskutočňovať jeho evanjelium. 

Máme pocit, že patríme do klubu jeho VIP hostí a to, že sme zostali vonku, je len nešťastným nedorozumením a všetko sa vysvetlí.  Zdieľať

Spása pre všetkých

Lukáš nás svojím dielom pozýva vstúpiť do dejín spásy, najskôr cez osobu Krista, ktorého predstavuje ako naplnenie dejín Izraela, potom v Cirkvi, ktorá nesie toto Slovo do celého sveta.Chce totiž ukázať, že Ježiš nie je len naplnením prisľúbení pre izraelský národ, ale pre celé ľudstvo. Preto je použitý obraz o tých, ktorí prichádzajú zo štyroch svetových strán. Lukáš svojím evanjeliom chce čitateľom ukázať, že Boh v Kristovi ponúka svoju spásu všetkým bez rozdielu a získajú ju tí, ktorí po nej aj skutočne túžia a vedú tu na zemi boj za jej získanie.  

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo