Stvoril Boh mimozemšťanov?

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Stvoril Boh mimozemšťanov?

Nedávno som sa dostal do diskusie s jedným známym, ktorý je katolík, ktorý tvrdil, že on by nemal problém s tým, ak by sa zistilo, že existujú mimozemšťania. Jeho argument išiel smerom, že Boh mohol stvoriť bytosti s dušou aj na iných svetoch, a tie nás mohli v minulosti - alebo potajomky aj v súčasnosti - navštevovať. Ja som mu oponoval, že je teologicky nemožné, aby Boh okrem ľudí stvoril aj iné bytosti s dušou. Táto naša rozprava mi bola podnetom na napísanie tohto blogu.

Nedávno som sa dostal do diskusie s jedným známym, ktorý je katolík, ktorý tvrdil, že on by nemal problém s tým, ak by sa zistilo, že existujú mimozemšťania. Jeho argument išiel smerom, že Boh mohol stvoriť bytosti s dušou aj na iných svetoch, a tie nás mohli v minulosti - alebo potajomky aj v súčasnosti - navštevovať. Ja som mu oponoval, že je teologicky nemožné, aby Boh okrem ľudí stvoril aj iné bytosti s dušou. Táto naša rozprava mi bola podnetom na napísanie tohto blogu.

Zaujímavé je, že k téme sa už dokonca vyjadril aj Vatikán v zmysle, že nemôžeme vylúčiť a "obmedziť" Božiu kreativitu, aby nemohol stvoriť bytosti s dušou aj na iných planétach. A ak by sme takúto bytosť stretli, mali by sme ju pokrstiť, ak by o to požiadala. S dodatkom, že Ježiš mohol byť len jeden a narodil sa práve tu, na planéte Zem. Napriek tomu, že tieto vyjadrenia išli od vedcov spájaných s Vatikánom, som presvedčený, že v tomto prípade Vatikán mal nesprávnu teologickú a vedeckú interpretáciu a teda, že špekulatívny predpoklad "ak by sme mimozemšťana stretli" sa nikdy nemôže naplniť, lebo som presvedčený, že Biblia neumožňuje, aby iné telesné bytosti vo vesmíre mali dušu. Netvrdím, že nemôžu byť planéty vo vesmíre s baktériami, hubami, rastlinami, živočíchmi, vravím len, že nemôžu byť na nich iné telesné bytosti s dušou a slobodnou vôľou.

Biblia a Tradícia nás učia, že Boh - ktorý je nehmotný duch - stvoril anjelov - bytosti so slobodnou voľou, ktoré sú tiež nehmotné, nemajú materiálne telo. Niektorí z nich zneužili svoju slobodnú vôľu, vzbúrili sa proti Bohu. Boli preto vyhnaní z neba do miesta večného utrpenia a odlúčenia od Boha - do pekla - a stali sa z nich démoni. Toto "miesto" nie je priestorové, nedá sa nájsť vo vesmíre, je to duchovné miesto úplného a večného oddelenia od Boha.

Boh stvoril aj materiálny svet - vesmír, slnko, Zem, rastliny, živočíchy (spôsob ako to spravil, mohol byť aj evolúciou - Biblia sa nevyjadruje o pracovnom postupe) a na koniec stvoril človeka - ako muža a ženu. Prvému človeku stvoril Boh dušu sám z vlastného popudu. A dal mu prisľúbenie, aby zaplnil Zem - dal mu tým obrovský podiel na svojej tvorivej moci. Človek mohol pomocou telesného plodenia spôsobiť, že Boh stvorí novú dušu. Všetci ľudia sú potomkami prvotného páru Adama a Evy, čo potvrdzuje aj súčasný genetický výskum. Potomkom Adama bol aj kráľ Dávid - ktorému dal Boh prisľúbenie, že z jeho potomstva príde mesiáš. A to bol Ježiš Kristus - pravý Boh a pravý človek, ako učí katolícka Cirkev. Ako človek má dušu, ale aj telo...a zároveň je Bohom. Je to jedna osoba s dvoma prirodzenosťami - Božskou a ľudskou. Cirkev učí, že Boh má tri Božské osoby - a druhá z nich si vzala ľudskú prirodzenosť z Panny Márie a my ju poznáme ako Ježiša Krista narodenom v Betleheme okolo roku 0. Kristova ľudská prirodzenosť je v hypostatickej únii s jeho prirodzenosťou Božskou - druhou Božskou osobou, pričom Kristova ľudská prirodzenosť netvorí osobu, ale vzdáva sa ľudskej personality a podriaďuje sa Božskej osobe, pričom sama nezaniká. Boh je večný mimo času, teda aj jeho druhá Božská osoba. Kristus sa narodil na planéte Zem v Slnečnej sústave v galaxii Mliečna dráha v roku 0. Boh, tvorca celého vesmíru, ako Božská Trojica, sa v svojej Prozreteľnosti rozhodol, že druhá Božská osoba sa spojí v rámci celého vesmíru práve tu a práve v tom čase so stvorenou ľudskou prirodzenosťou a stane sa človekom. Nerozhodol sa pre galaxiu Andromeda, ani pre nejakú planétu na Zeta Reticuli ani nikde inde v celom rozľahlom vesmíre, ale práve na planéte Zem. Už z tohoto vyplýva, že Zem je najdôležitejšie miesto v celom vesmíre. Takže alegoricky povedané môžeme tvrdiť, že vesmír je naozaj geocentrický.

[Fotografia galaxie Andromeda, zdroj - NASA]

V poriadku, môže niekto povedať, ale čo ak sa Boh spojil na iných planétach s inými bytosťami a teda by bol Ježiš2 niekde v Andromede, Ježiš3 na tej Zeta Reticuli atď...

Táto predstava nie je možná. Boh má práve 3 Božské osoby. Nie 4, 5, 10000... To je neomylné učenie Cirkvi, takže tu možnosti nie sú. OK, povedal by niekto, čo ak sa Božia druhá osoba spojila s viacerými stvoreniami na viacerých planétach? Ani to nie je možné. Učenie o hypostatickej únii hovorí, že Kristus je jedna osoba ktorá má práve dve prirodzenosti - Božskú a ľudskú. Ale je to jedna nerozdeliteľná osoba, osoba Božská. Čiže nemôže mať ešte tretiu, Zetaretikulánsku prirodzenosť. Jednoducho Kristus je jedna integrálna osoba, ktorá má práve dve prirodzenosti. A ešte k tomu treba pridať, že Boh vzal iného stvoreného človeka - svoju matku Máriu - ktorú korunoval na kráľovnú neba i zeme a klaňajú sa jej aj anjeli, je bránou všetkých milostí, utešuje duše v očistci. A Mária je človekom a žiadnym Zetaretikulčanom.

Dobre, môže niekto povedať, tak priznajme, že planéta Zem je najdôležitejšia planéta a ľudia sú najdôležitejšími stvorenými bytosťami vo vesmíre, lebo práve s človekom sa Boh spojil a človeka Máriu spravil kráľovnou nebies a anjelov, ale to neznamená, že nemohol stvoriť iné bytosti na iných planétach, s ktorými sa nespojil, ale ktoré keď stretneme, musíme teda evanjelizovať a pokrstiť.

Nuž, ani takáto predstava nie je podľa mňa možná. Keď Boh stvoril človeka, bol bez dedičného hriechu. Avšak človek - bytosť zložená z duše a tela - zhrešil; a Boh, z lásky k ľuďom, sa rozhodol stať sa človekom, aby vykúpil naše hriechy a potomkovia Adama sa mohli dostať do neba. Ak by boli iné bytosti, ktoré by Boh stvoril, tak by buď nikdy nezhrešili a boli by skoro ako anjeli - ale to sa prieči princípu slobodnej vôle, lebo dokonca aj nejakí anjeli zhrešili, alebo by sa dostali pod dedičný hriech, ale nemali by prisľúbenie, že Boh pošle svojho Syna, aby ich spasil. Čo by znamenalo, že v ich prípade Boh nie je spravodlivý, láskavý a milosrdný, lebo by - na rozdiel od ľudí na Zemi - nemali prístup do neba a k sviatostiam a boli by odkázaní v lepšom prípade na limbus - miesto, kde nie je utrpenie, ale ani nadprirodzené spoločenstvo s Bohom. Predtým, než prišiel Kristus na svet, Boh posielal prorokov, aby pripravili ľudí na príchod Krista. Takejto civilizácii, ktorá by sa dostala pod dedičný hriech, ale nemala by prisľúbeného mesiáša, ktorý by ju vykúpil, by Boh mohol tak posielať prorokov, aby ju pripravili na vesmírne lety, aby doleteli ku nám a mohli sa dostať k sviatostiam. Čo je absurdné. Ľudský život trvá tak dajme tomu 80 rokov. Svetlu z najbližších hviezd trvá roky, kým doletí k Zemi. Súčasná fyzika neponúka možnosť cestovať rýchlejšie ako rýchlosť svetla, a aj tá samotná je zďaleka nedosiahnuteľná. Všetky populárne "teórie" o cestovaní rýchlejšie ako rýchlosť svetla sú len na úrovni sci-fi, resp. vedeckých špekulácií, ale nemajú seriózny vedecký základ.

Ale dajme tomu, že pripustíme, že existuje pre nás neznáma fyzika, ktorá umožňuje cestovať rýchlejšie ako je rýchlosť svetla. A dajme tomu, že Boh zosielal prorokov do iných civilizácií, aby čo najskôr objavili túto fyziku, aby mohli doletieť k nám a dať sa pokrstiť a prijať sviatosti, nechať si vysvätiť vlastných kňazov (sviatosť kňazstva je podriadená apoštolskej postupnosti, vysväcovať kňazov môžu len biskupi, ktorých vysvätili iní biskupi a tak ďalej až k apoštolom, ktorých vysvätil osobne Kristus). Koľko ale takýchto iných civilizácií mohol Boh stvoriť? Odhaduje sa (veľmi približne), že vo vesmíre môže byť 100 miliárd galaxií. Odhaduje sa, že naša galaxia môže mať 100 miliárd hviezd. To by znamenalo, že vo vesmíre je 10 000 miliárd miliárd hviezd, alebo 10 000 000 000 000 000 000 000 hviezd. Koľko civilizácií by potrebovalo prísť na Zem, aby získali sviatostí? Ešte žiadna neprišla. Ďalší aspekt je, že keď sa pozeráme na najvzdialenejšie galaxie, sú od nás vzdialené cca 13 miliárd svetelných rokov - čiže svetlu trvalo 13 miliárd rokov, kým k nám priletelo. Naše slnko je staré 5 miliárd rokov a trvať bude ešte ďalších 5 miliárd, kým sa zmení na červeného obra a zanikne. A to patrí naše slnko medzi veľmi dlho trvajúce hviezdy. Čiže mnohé hviezdy, galaxie, čo vidíme na oblohe už dávno zanikli a neexistujú. Cestovali by z nich nejaké civilizácie k nám na Zem? Ok, možno Boh nestvoril bytosti s dušou na tak vzdialených galaxiách, len na tých blízkych. Najbližšia galaxia Andromeda je od nás vzdialená 2,5 milióna svetelných rokov, čiže svetlu trvá 2.5 milióna rokov, kým sem priletí, teda my ju vidíme, aká bola pred 2.5 miliónmi rokov. A to je najbližšia galaxia. Ostatné sú ďalšie milióny svetelných rokov ďalej.

Niekto by mohol teda povedať, že možno Boh stvoril iné civilizácie len v našej galaxii, v Mliečnej ceste - aby bolo vôbec možné - pre nás ešte nejakou neznámou technológiou - sa stretnúť. To ale potom neguje základný argument, prečo túžime nájsť iné civilizácie na iných planétach. Ten, ktorý vyjadrila Dr. Arroway (hrala ju Jodie Foster) vo filme Contact: "Vesmír je pekne veľké miesto. Ak by sme tu boli iba my, bolo by to ako ohromné mrhanie priestorom" (preklad citátu: autor blogu). Ak by boli iné civilizácie len v galaxii Mliečna cesta - ktorá je len jednou zo 100 miliárd ďalších galaxií, tak by to bolo stále "ohromné mrhanie priestorom".

V poriadku, môžeme si povedať... bytosti s dušou žijú len na planéte Zem, výnimočnej v celom nepochopiteľne obrovskom vesmíre. Ale predsa... na tej myšlienke od Jodie Foster predsa len niečo je... načo Boh stvoril niečo tak ohromné, že voči vesmíru je Zem menšia ako zrnko piesku voči zemeguli? Ja by som to zhodnotil takto. Boh je nekonečný. Vesmír, ľubovoľne veľký, je stále konečný, teda voči Bohu nekonečne malý. Boh tvorí. Je kreatívny. Mohol stvoriť niečo veľké a tak to aj stvoril. A možno nás tým chcel aj upokorovať. V Genezis diabol pokúšal človeka - jedz zo stromu poznania dobra a zla a budeš ako Boh. Byť ako Boh - večné pokušenie pýchy človeka. Ale naozaj? Uvedom si človek svoju malosť voči ohromenej veľkosti stvoreného vesmíru a potom si to premysli ešte raz. Okrem toho... zdá sa, aby fyzika fungovala správne a vesmírne sily boli v rovnováhe a vesmír bol stabilné miesto, aby na planéte Zem mohol človek v kľude žiť svoj život, zdá sa, že je potrebné, aby bol presne takýto a nijaký iný. A mne sa páči aj estetický pohľad - v Genezis sa píše, že Boh stvoril hviezdy, aby nám v noci svietili na nebi. Boh nám chcel dopriať tieto pekné romantické svetielka, preto stvoril taký veľký vesmír s toľkými hviezdami. Ale asi najsprávnejšia odpoveď je tá, že ho stvoril taký veľký, a to iba pre nás, pre malých ľudí, lebo ho taký veľký stvoriť chcel.

Boh sa stal človekom, prijal na seba ľudskú prirodzenosť, prirodzenosť druhu Homo Sapiens Sapiens na planéte Zem obiehajúcej okolo hviezdy Slnko v galaxii Mliečna Dráha pred vyše 2000 obehmi Zeme okolo Slnka. To spravilo zo Zeme najdôležitejšiu planétu, zo Slnka najdôležitejšiu hviezdu a z Mliečnej Dráhy najdôležitejšiu galaxiu v celom vesmíre. Ukázali sme si, že z teologického hľadiska mimozemšťania nemôžu existovať a môžeme teda hrdo vyhlásiť, že vesmír je naozaj geocentrický, resp. galaktocentrický. A zdá sa, že dokonca možno nielen v prenesenom, ale doslovnom význame! Anomálie v pozorovaní vesmírneho mikrovlnného pozadia či v červenom posune galaxií naznačujú, že možno dokonca sme v geometrickom strede celého vesmíru! O tom ako aj o tom, že veda naznačuje, že možno nikde vo vesmíre okrem planéty Zem nie je možný život skúsim napísať v ďalšom blogu.

Ešte by som rád dodal jednu myšlienku. Prečo vlastne túžime, chceme nájsť mimozemšťanov? Dr. Arrowayovej sa zdalo, že by to bolo mrhanie priestorom. Ale za tým je viac. V populárnom scifi seriáli Akty X hlavná postava, agent FBI Mulder, ktorý vyšetroval záhadné fenomény a nachádzal aktivity mimozemšťanov, mal vo svojej kancelárii na stene plagát s nápisom "I want to believe" - Chcem uveriť. Plagát narážal na mimozemšťanov. Moderný človek chce uveriť - ale nie v Boha. Túži, cíti potrebu, hľadá niečo viac. Musí tam niečo byť, ináč náš život na Zemi je taký nezmyselný a prázdny... musí nás prísť niekto zachrániť, spasiť... a v tejto túžbe, viere, sa mnohí upierajú na mimozemšťanov. Avšak je to len popletená túžba po Bohu. Moderný človek sa v 20tom storočí rozhodol emancipovať, odvrhnúť Boha, zbaviť sa viery, spoliehať sa len na rozum - ale ako píše Chesterton: Prvým dôsledkov odmietnutia viery v Boha je strata zdravého rozumu. A tak moderný človek si našiel náhradu za Boha a začal veriť v mimozemšťanov. Je ale aj iná cesta. Vykašlime sa na mimozemšťanov. Vráťme sa k zdravému rozumu. Vráťme sa k Bohu. V ňom, nie v mimozemšťanoch je spása. A namiesto upierania zraku na ten ďaleký, mohutný, fascinujúci vesmír sa pozrime vedľa seba na svojho blížneho a spýtajme sa seba, či nepotrebuje našu lásku a pomoc.

 

 

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo