Super navigácia pre kresťana

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Super navigácia pre kresťana

Asi najjednoduchšia definícia navigácie je: Ide o rôzne techniky potrebné k tomu, aby človek určil súčasnú polohu a následne vybral správny smer k dosiahnutiu vytýčeného cieľa. Aj keď v súčasnosti máme po ruke GPS-ko v každom smartfóne, predsa múdri využijú klasiku.

Tá sa zakladá na pozorovaní styčných bodov - v mestách sú to známe budovy, v lese natočenie stromov či nejaký potok, na mori pozorovanie nebeskej oblohy (pozícia slnka a hviezd). Najčastejším bodom počas dňa je slnko a počas noci Severka, ktoré nám pomáhajú k správnemu určeniu severu. Práve táto hviezda Stella Maris alebo dnes Stella Polaris sa stala symbolom pre Máriu.

Stáva sa znakom nádeje a sprevádzania na ceste ku Kristovi. Aj dnešné evanjelium prináša tento aspekt, keď po odchode anjela, Mária sa vyberá na cestu k príbuznej Alžbete. Keď začuje novinu, že Alžbeta je v požehnanom stave, neváha a vyberá sa na cestu. Koniec pokojného prežívania, začína sa realizácia rozhodnutí. Iste to bola cesta plná otázok a očakávaných ťažkostí (tak ako bude celý jej život po boku Božieho Syna), na ktoré odpovede prídu až po Ježišovom zmŕtvychvstaní. Ale to jej nebráni, aby sa stala žiarivou hviezdou na ceste pre každého učeníka, ktorá ho bude neustále navádzať k Ježišovi Kristovi. Sú veľavravné jej slová v Káne Galilejskej: "Urobte všetko, čo vám povie!"

Istý chalan sa mi raz zdôveril: "Teším sa, že som našiel dievčinu, ktorá vojde do nejakej miestnosti - zmapuje priestor a hneď vie, čo a kedy spraviť, či aký postoj zaujať”, a dodal: “toto je krása ženy.” Je to danosť, ktorá je vlastná mnohým ženám. Z pohľadu sociálnej psychológie je to vlastnosť, ktorá pochádza z faktu, že žena bola vždy paňou domácnosti a udržať v nej poriadok bola jej úloha. Táto skutočnosť sa u mnohých začína vytrácať, a preto je radosť nájsť ženu s takýmto darom, ktorá svojím konaním vytvára priestor lásky a požehnania. To platí aj v realizácii duchovného života kresťana: je darom, že máme pred sebou tento nevšedný obraz Márie, ktorá je vždy pripravená konať to, čo je dobré a kreatívne. Týmto svojím konaním obohacuje priestor, do ktorého vstupuje. Preto je požehnaná a to požehnanie sa rozšíri na okolie. Ide o tú najlepšiu navigáciu pre kresťana.

 

Lk 1,39-56: V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo