Čisté ale prázdne vs. špinavé ale plné

Čisté ale prázdne vs. špinavé ale plné

Slovo zodpovednosť pochádza zo spojenia dvoch slov: odpoveď a dovednosť. Podobne je to i v iných jazykoch. Základom sú dve latinské slová responsum (odpoveď) a habilitas (schopnosť). Tak zodpovednosť môžeme definovať ako schopnosť človeka dať odpoveď na otázky a záležitosti, ktoré vstupujú do jeho života z vonku.

Pre človeka, ktorý prijal krst, zodpovednosť nie je malá. Avšak, jeho srdce je osvetlené pravdou, ktorá pochádza zo Zjavenia. Preto sú pravdivé slová: "Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať, a komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať.”

Tieto Ježišove slová nechcú vyvolať v živote kresťana akýsi slepý strach, ale vyvolať túžbu po slobodnom a radostnom prepojení medzi konkrétnym životom a posolstvom spásy. Ide o postoj vyjadrený jeho výzvou: "Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána…” Nejde o zaháľanie alebo nič nerobenie. Práve naopak, očakávanie v tomto slova zmysle sa stáva priestorom opravdivej slobody, v ktorom sa môže prejaviť ľudská kreativita. Iba takýto človek nájde zaľúbenie v očiach prichádzajúceho Pána, ktorý "príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.”

Každý človek má svoj čas, ktorý mu život daroval. Avšak, my kresťania máme i jedno uistenie: "Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo.” Teda, máme nádej v naplnenie ľudských túžob. A tu zohráva dôležitú úlohu naša odpoveď, ktorá bude spočívať v zaháľaní alebo v kreatívnej činnosti. Boží príchod bude istotne moment prekvapenia. Avšak, môže byť pozitívny a spojený s participáciou na dobrách Božieho kráľovstva, alebo môže byť šokom a účasťou na podiely medzi nevernými. Akú odpoveď dávame na túto Božiu výzvu v našom každodennom konaní? Budeme mať čisté ruky ale prázdne; alebo možno i špinavé ale plné?

 

Lk 12,32-48: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu! Robte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Bedrá majte opásané a lampy zažaté! Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. Veru, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať. A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, budú blahoslavení. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.“ Peter mu povedal: „Pane, toto podobenstvo hovoríš iba nám, alebo všetkým?“ Pán povedal: „Kto je teda verný a múdry správca, ktorého pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určený pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad všetkým, čo má. Ale keby si ten sluha v srdci povedal: ‚Môj pán voľajako nejde,‘ a začal by biť sluhov a slúžky, jesť, piť a opíjať sa, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej nevie, oddelí ho a dá mu podiel medzi nevernými. Toho sluhu, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a nesplnil jeho vôľu, veľmi zbijú. Toho, ktorý ju nepoznal a urobil niečo, za čo si zaslúži bitku, menej zbijú. Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať, a komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať.“

Foto: incamm.com

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo