Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
10. august 2019

Čisté ale prázdne vs. špinavé ale plné

Slovo zodpovednosť pochádza zo spojenia dvoch slov: odpoveď a dovednosť. Podobne je to i v iných jazykoch. Základom sú dve latinské slová responsum (odpoveď) a habilitas (schopnosť). Tak zodpovednosť môžeme definovať ako schopnosť človeka dať odpoveď na otázky a záležitosti, ktoré vstupujú do jeho života z vonku.
Čisté ale prázdne vs. špinavé ale plné

Pre človeka, ktorý prijal krst, zodpovednosť nie je malá. Avšak, jeho srdce je osvetlené pravdou, ktorá pochádza zo Zjavenia. Preto sú pravdivé slová: "Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať, a komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať.”

Tieto Ježišove slová nechcú vyvolať v živote kresťana akýsi slepý strach, ale vyvolať túžbu po slobodnom a radostnom prepojení medzi konkrétnym životom a posolstvom spásy. Ide o postoj vyjadrený jeho výzvou: "Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána…” Nejde o zaháľanie alebo nič nerobenie. Práve naopak, očakávanie v tomto slova zmysle sa stáva priestorom opravdivej slobody, v ktorom sa môže prejaviť ľudská kreativita. Iba takýto človek nájde zaľúbenie v očiach prichádzajúceho Pána, ktorý "príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.”

Každý človek má svoj čas, ktorý mu život daroval. Avšak, my kresťania máme i jedno uistenie: "Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo.” Teda, máme nádej v naplnenie ľudských túžob. A tu zohráva dôležitú úlohu naša odpoveď, ktorá bude spočívať v zaháľaní alebo v kreatívnej činnosti. Boží príchod bude istotne moment prekvapenia. Avšak, môže byť pozitívny a spojený s participáciou na dobrách Božieho kráľovstva, alebo môže byť šokom a účasťou na podiely medzi nevernými. Akú odpoveď dávame na túto Božiu výzvu v našom každodennom konaní? Budeme mať čisté ruky ale prázdne; alebo možno i špinavé ale plné?

 

Lk 12,32-48: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu! Robte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Bedrá majte opásané a lampy zažaté! Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. Veru, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať. A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, budú blahoslavení. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.“ Peter mu povedal: „Pane, toto podobenstvo hovoríš iba nám, alebo všetkým?“ Pán povedal: „Kto je teda verný a múdry správca, ktorého pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určený pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad všetkým, čo má. Ale keby si ten sluha v srdci povedal: ‚Môj pán voľajako nejde,‘ a začal by biť sluhov a slúžky, jesť, piť a opíjať sa, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej nevie, oddelí ho a dá mu podiel medzi nevernými. Toho sluhu, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a nesplnil jeho vôľu, veľmi zbijú. Toho, ktorý ju nepoznal a urobil niečo, za čo si zaslúži bitku, menej zbijú. Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať, a komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať.“

Foto: incamm.com

Inzercia

Odporúčame

Blog
Boh nechce byť Sudcom ale Spasiteľom

Boh nechce byť Sudcom ale Spasiteľom

Úryvok z evanjelia 18. nedele čerpá inšpiráciu z jednej, v dejinách ľudstva často sa opakujúcej a bolestivej situácie v rodine. Nielen, že sa treba postaviť zoči-voči tajomstvu smrti (ešte viac tým, že sa týka straty blízkeho človeka), ale i riešiť pozostalosť.

Blog
Prečo neoslavujem po Hlinovej tlačovke s Trubanom

Prečo neoslavujem po Hlinovej tlačovke s Trubanom

Viacerí nám gratulovali, že sme KDH donútili povedať zásadné slovo. Prečo nezdieľam s nimi túto úprimnú radosť? Určite sa teším, že KDH už nehovorí o schvaľovaní registrovaných partnerstiev. Tým pozitívne správy končia. KDH dvakrát v minulosti vstupovalo do vlády s liberálmi. Vždy bolo východiskovou pozíciou KDH v hodnotových otázkach ako minimum status quo. Od piatkovej tlačovej konferencie pána Hlinu s pánom Trubanom a Beblavým to tak nie je. Je to radikálny šok.