Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
06. august 2019

A kde je otec ? (potrat 1/3)

Zákon o umelom prerušení tehotenstva je dobrý a netreba na ňom nič meniť. Takto znie najčastejší argument v prospech zachovania statusu socialistického, totalitného zákona o potratoch. Ponúkam tri témy - podnety pre každého zákonodarcu, ktoré bez ohľadu na jeho svetonázor svedčia v prospech záveru, že súčasné znenie zákona je zlé. Dnes sa budem venovať prvej z nich.
 A kde je otec ? (potrat 1/3)

Je možné mať rôzne filozofické pohľady na svet, ale hádam nikto nemôže spochybniť skutočnosť, že na reprodukciu treba muža. Táto úloha muža pri splodení života robí z muža otca. Otca, ktorý má svoje práva aj povinnosti. Jednou z najčastejšie spomínaných povinností je výživné. Spoločnosť prostredníctvom tohto inštitútu dáva najavo podstatnú rolu muža pri reprodukcii, jeho záväzok, ako aj úlohu otcovstva v spoločnosti. Túto úlohu otca – muža ploditeľa berie naša spoločnosť tak vážne, že jej neplnenie je potencionálne možné vynútiť nielen exekúciou, ale aj najvážnejšou formou a to Trestným zákonom. 

            Vedeli ste však, že podľa zákona o umelom prerušení tehotenstva a na to nadväzujúcich zákonov o zdravotnej starostlivosti muž nemusí byť informovaný o tom, že je otcom a že žena plánuje ukončiť život ich nenarodeného dieťaťa?Takáto povinnosť nejestvuje dokonca ani v prípade manželstva. Slobodná, žena ktorá sa dostane do stavu neželeného tehotenstva tak nemá už vôbec povinnosť o tom informovať partnera. A to ani v prípade, ak by otec chcel prevziať zodpovednosť a uplatniť si rodičovské práva voči dieťaťu. 

            Je normálne, aby v roku 2019 v rozpore s ústavou existovala takáto diskriminačná nerovnosť práv a povinností na základe pohlavia? Nie je vlajkovou loďou modernej spoločnosti a jednou z najviac prezentovaných európskych a liberálnych hodnôt práve genderová rovnosť muža a ženy?

            Z tejto situácie má zákonodarca len dve spravodlivé východiská. Prvým je udržať status quo. Potom sa však musí otvoriť téma výživného, lebo je v zjavnom nepomere s touto legislatívnou normou. Alebo musí zaviesť spravodlivú povinnosť informovať otca dieťaťa o tehotenstve a o zámere ísť na potrat. Zároveň sa vždy musí dať otcovi dieťaťa možnosť uplatniť si svoje rodičovské právo, ktoré je koniec koncov pod ochranou zákona (čl. 41 Ústavy Slovenskej republiky). Lebo pri tejto „nadmieru spravodlivej“ a „kvalitnej“ zákonnej úprave sa musíme pýtať: „A kde je otec a jeho práva?“  

Inzercia

Inzercia

právnik so záujmom o spoločnosť, sociálnu otázku, filozofiu a presadzujúci rešpekt k človeku a životu

Inzercia

Odporúčame

Blog
Peter Maurin - tak trochu iná revolúcia

Peter Maurin - tak trochu iná revolúcia

V dobe kedy na sociálnych sieťach, v niektorých štátoch, ale aj na uliciach sme svedkami neustáleho, hlavne sociálneho radikalizovania verejnosti, dovolím si slovenskej verejnosti cestou Postoja predstaviť muža, ktorý v amerických dejinách znamenal tak trochu inú sociálnu revolúciu