Milosrdný Samaritán a jeho láska k blížnemu

Milosrdný Samaritán a jeho láska k blížnemu

Čo konkrétne kňaz a levita zanedbali keď videli polomŕtveho človeka na ceste?

Milosrdný Samaritán

Nie je to prvýkrát keď Pán Ježiš si vybral za príklad Samaritánov (Lk 17,16;  Jn 4,7).

Milosrdný Samaritán prejavil zranenému človeku milosrdnú lásku, lebo urobil všetko, čo bolo v jeho silách a možnostiach. Samaritán sa zastavil a nezakryl si tvár pred bolesťou a utrpením zraneného človeka ale išiel k nemu a ochotne mu poslúžil. Pre lepšie pochopenie podobenstva je potrebne povedať, že Židia nenávideli Samaritánov (Jn 8,48). Vo Svätom písme mame poznámku o Samaritánoch (Lk 9,53), ktorí sa odtrhli od náboženskej jednoty so Židmi.

 

Kňaz a levita

Čo konkrétne kňaz a levita zanedbali keď videli polomŕtveho človeka na ceste? Zanedbali lásku k blížnemu. Nemôžeme oddeliť lásku k Bohu od lásky k blížnemu. Nestačí milovať iba Boha je potrebne milovať aj našich blížnych. „Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí “ (1Jn 4,20).  Komu si blížny ty? Pomáhaš iba svojim priateľom alebo aj nepriateľom? Samaritán dobre chápe, čo je práva obeta lebo preukazuje milosrdenstvo. Autor listu Hebrejom to dobre vyjadril: „Ale nezabúdajte na dobročinnosť a vzájomnú pomoc, lebo v takých obetách má Boh záľubu “ (Hebr 13,16).    

 

 

Záujem o ľudí

Aj my chodíme denne okolo ľudí všímame si ich potreby? Prejavujeme lásku k blížnemu? Mame záujem o ľudí a záleží nám na dobrých vzťahoch alebo nám vzťahy stroskotávajú? Je dosť pravdepodobne, že vzťahy nám stroskotávajú pre nedostatok lásky k sebe a k druhým. Tento nedostatok lásky sa prejavuje vtedy keď nemáme záujem o druhých ľudí, keď nosíme v srdci hnev na druhého, ktorý nás zranil, keď nechceme odpustiť ľuďom, ktorí nám ublížili, keď nechceme venovať čas našim priateľom. Nie je dobre keď myslime len na seba. Sebe prajeme dobro a druhému prajeme zle toto nie je láska k blížnemu. Aj druhému mame priať dobro nech je už akýkoľvek či dobrý alebo zlý.

 

    Je veľmi smutne, že niektorí ľudia žijú takým životom bez lásky a úcty voči druhým a ide to až tak ďaleko, že sa pomaly stavajú nástrojom zlého Ducha. Strácajú vedomie Božej prítomnosti všade kde sa nachádzajú. V našom kresťanskom živote musí byť láska na prvom mieste a to láska k Bohu a k všetkým ľuďom. Pán Ježiš hovorí aby sme milovali aj svojich nepriateľov (Mt 5, 43-45).

 

  

   Milovať blížneho znamená:

- ten druhy je môj priateľ, môj milovaný brat a sestra, 

- v mojom srdci prajem druhému dobro, 

- rešpektujem druhého, jeho slobodu a rozhodnutia (aj vtedy keď s jeho názorom alebo

  rozhodnutím nesúhlasím),

- mam k druhému úctu, počúvam ho a snažím sa ho chápať a ponúknuť mu našu pomoc,

- odpustiť ľuďom bez podmienok a nepripomínať chyby z minulosti,

- pomôcť človeku, ktorý je v núdzi,

- venovať druhému pozornosť a komunikovať s nim, 

- dávať spravodlivo druhému, čo mu patri.

 

   Otázky na zamyslenie

 

- Je veľa ľudí, ktorí majú zdravotne problémy a znášajú nejaké bolesti. Mame pre nich dobre slovo,

   rešpekt a pochopenie? Ľudia, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých nájdu v nás

   milosrdného Samaritána? Mame pre nich olej milosrdnej lásky?

   Alebo sa správame ako kňaz a levita, ktorí si všimnú bolesť a trápenie ľudí a nepomôžeme im?

 

- Kňaz aj levita boli vlastne obeťami zlého systému lebo museli dodržiavať

   príkazy, čo robiť a čo nerobiť (Lv 21,1-2).

   Stalo sa ti, že si sa dostal do takej situácie kedy bolo potrebne

   pomôcť človeku v núdzi ale nemohol si pomôcť lebo to príkazy

   iných ľudí nedovoľovali?

 

- Láska sa prejavuje v dobrých skutkov, keď slúžime druhým. Ako je to

  v tvojom živote preukazuješ skutky milosrdenstva svojim blížnym?

 

 

- Ježiš na konci podobenstva povedal: „Choď a rob aj ty podobne!“

  Denne sa stretávaš s ľuďmi a niektorí možno trpia bolesťami. Máš

  úprimný záujem o človeka a si ochotný podľa svojich možnosti 

  zmierňovať bolesti a utrpenie druhých?

 

 

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo

Ďalšie články autora