Náboženstvo - zdroj pokoja alebo násilia?

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Náboženstvo - zdroj pokoja alebo násilia?

Kresťanstvo, judaizmus, islam, budhizmus ... Svetové náboženstvá majú rozličné tváre, vierouku, zvyky, tradície a v každom z nich sa nájde niekto alebo nejaká skupina, ktorá je schopná ničiť a vraždiť v Božom mene. Je to závažná problematika, ktorá núti veriacich prehodnotiť vzorce správania. Leží však skutočný problém v náboženstve ako takom?

Sam Harris, ateista a kritik všetkých vier píše vo svojej knihe The End of Faith: „Náboženstvo umožňuje inak normálnym ľuďom páchať šialenstvá a považovať ich za sväté.”Jeho publikácia vyšla po tragických udalostiach v New Yorku 11. septembra 2001. Potom boli vydané ďalšie knihy kriticky namierené voči náboženstvám, najznámejšie - Boží blud od Richarda DawkinsaBoh nie je veľký z pera Christophera Hitchensa.

Títo autori majú na jednej strane pravdu keď pranierujú náboženský fanatizmus a extrémizmus. No na druhej strane s nimi nemožno súhlasiť v tom ako stotožňujú násilie v mene Boha so samotnou podstatou náboženstva. Je potrebné uznať, že viera v Boha môže byť silnou motiváciou a dobrou ospravedlnenkou k páchaniu zločinov. Ak však chceme byť poctiví, musíme skôr preskúmať to, čo ktoré náboženstvo hlása. Ježiš Kristus vo svojej reči na Hore hovorí v súvislosti so zamýšľaním sa nad našou témou veľmi dôležité posolstvo:

„Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ich ovocí ich poznáte. Nie každý, kto mi hovorí: “Pane, Pane,” vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Mnohí mi v onen deň povedia: “Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?” Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť! ” (Mt 7,19-23)

Katechizmus Katolíckej Cirkvi odsudzuje páchanie násilia v mene Božom ako rúhanie: „Rúhaním je aj odvolávanie sa na Božie meno, aby sa zakryli zločinné praktiky, zotročovali národy, mučili alebo zabíjali ľudia. Zneužitie Božieho mena na spáchanie zločinu vyvoláva odmietnutie náboženstva.

Bojovníci v mene Božom tak pravdepodobne sledujú skôr svoj osobný prospech alebo veria naslepo ideológiam, ktoré majú ďaleko od toho, čo má viera v Boha skutočne prinášať do ľudskej spoločnosti – porozumenie, pokoj a vzájomné budovanie. Rétorika tzv. nových ateistov (Harris, Dawkins, Hitchens) nápadne pripomína rétoriku komunistov, ktorí nevideli problém v ľudskej povahe, ale v existencii súkromného vlastníctva. Kameň úrazu však nie je v peniazoch, majetku alebo v politike ako takej. Rozhodujúcim faktorom zostáva to, aký postoj k nim človek zaujme. Niečo podobné možno aplikovať aj na vieru v Boha. Ak sa človek rozhodne vstúpiť do vzťahu s Bohom – táto voľba mu prinesie veľké dobrodenie. Ak si však rozhodne maľovať si Boha podľa vlastných predstáv, končí to nešťastne - častokrát manipulovaním a zastrašovaním druhých a v konečnom dôsledku vyvolávaním najrozličnejších foriem násilia. A Boh poslúži ako „výborná“ ospravedlnenka. 

Zrejme najväčším nedostatkom kritiky nových ateistov je ich zjavná neochota uznať, že dejiny 20. storočia ukázali, že ľudia sú schopní páchať najväčšie zločiny, nie pod hlavičkou náboženstva, ale v mene ideológií, ktore vyrastali paradoxne z ateizmu a osvietenstva. (napr. komunizmus) Preto Dawkinsov tón skôr pripomína známe biblické „prečo vidíš smietku v oku svojho brata a vo vlastnom oku brvno nezbadáš?“ História už ukázala, že sekulárny štát, ktorý sa chce zbaviť všetkých tradícií, náboženských „prežitkov“, „tmárov“ a „okov“ minulosti, spoliehajúc sa len na ľudské zákony, neprináša trvalý blahobyt. Istý mysliteľ raz poznamenal: „Jediným poučením z histórie celého ľudstva je, že ľudstvo je nepoučiteľné.“

Predovšetkým sme sa nepoučili z toho, že bez Boha existuje len zdanlivé, nie skutočné šťastie. To platí nielen pre jednotlivca, ale aj pre celú spoločnosť. 

Použitá literatúra

Katechizmus Katolíckej Cirkvi, 2012.

https://en.wikipedia.org/wiki/The_End_of_Faith

Titulný obrázok

https://foreignpolicy.com/2015/11/09/islam-is-a-religion-of-violence-ayaan-hirsi-ali-debate-islamic-state/

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo