Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
01. august 2019

Byť pripravený

Vidím Boha v sebe? Vidím Boha v svojom blížnom? Vnímam vôbec Boha vo svojom živote? Chcem byť pripravená na dobré a definitívne rozhodnutie? Áno, chcem, pretože jemné ruky taviča, sú prítomné v mojom živote.
Byť pripravený

Pred časom som čítala príbeh o tom, ako tavič čistí striebro. Je to dlhý a náročný proces. Striebro je potrebné počas čistenia držať nad ohňom, na mieste kde je plameň najsilnejší. Na mieste kde spáli všetku nečistotu. Priamo uprostred plameňa.

Pričom úloha taviča je tu veľmi dôležitá a potrebná. Ak by ste si mysleli, že môže striebro nechať iba tak bez toho, aby na neho dozeral, ste na omyle. Tavič celý čas sedí pri tom palivom ohni a sleduje proces čistenia striebra. Musí to tak robiť, pretože ak by nechal striebro chvíľku dlhšie, alebo kratšie v plameni celá práca by bola zničená.

Striebro som ja, striebro si ty. Takí akí sme boli stvorení. Veľa krát zlomení, pošliapaní, bezradní. S pocitom samoty a prázdna. Zraniteľní ako vtáča alebo batoľa. No zároveň zázračne utkaný v živote matky. Plný lásky, nádeje a radosti. S úsmevom na perách alebo so smiechom, ktorý sa ozýva ako zvon na kostolnej veži a pozýva svojou radosťou k chvále Stvoriteľa.

Nečistota striebra je hriech. V prvom momente každého dieťaťa je ten dedičný. Ten čo nás sprevádza ako dedičstvo a páli ako pečať. Potom hriech všedných dní, kedy sme málo trpezliví rodičia. Nespolupracujúci manželia. Neochotní priatelia, či susedia.

Plameň je cesta. Och, aká je naša cesta veľa krát palivá. Cesta, ktorá nás mení. Plameň, ktorý čistí v láske. Keď už sme na ceste plameňom, potrebujeme sprievodcu. Alebo aspoň návod na ceste k slobode. Vtedy prichádza tavič.

Tavič je Boh. Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý. Jeden v trojici, trojica v jednom. Ani úloha taviča nie je jednoduchá. Aj On znáša páľavu plameňa. Trpezlivo sedí a pozerá, aby ani na chvíľku nestratil striebro z očí. Dohliadá na proces čistenia, na proces premeny, proces uzdravenia. Jemne, nežne ním otáča z každej strany, aby bol dôkladný. Dodáva síl, aby sme to zvládli. Bdie nad tým, aby sme nezostali našou cestou zničení. Podáva nám barličky v podobe písma, prorokov, svätcov, kňazov či priateľov.

Inzercia

K tomu všetkému ešte pridal bonus. Daroval nám matku so srdcom plným lásky. Matku, ktorá chlácholí dieťa vo svojom náruči. Pomocnicu na ceste k slobode. Pápež František v jednom zo svojich príhovor povedal: „Byť slobodný neznamená robiť si, čo chceme, podľa momentálnej módy, prechádzať od jedného zážitku ku druhému, a zostávať stále len dospievajúcimi, celý život. Sloboda znamená robiť v živote dobré a definitívne rozhodnutia, ako Mária."

Dobré a definitívne rozhodnutia. Rozhodnutie nasledovať Ježiša. Rozhodnutie byť pripravený prejsť doslova skúškou ohňom. Byť v milosti s Ježišom. Dôverovať mu. Obrátiť sa na neho v čase skúšky, ale aj v čase radosti a požehnania. Spoliehať sa na Ducha Svätého a jeho vanutie. On prichádza ako vánok, potichučky, potichu, nenápadne mení srdce. Ostať dieťaťom Boha Otca.

A kedy je celý proces čistenia ukončený? No to je jednoduché. Predsa vtedy, ak sa v ňom tavič vidí ako v zrkadle.

Skúsme sa teda prestať báť pálivej sily ohňa, aby sme boli pripravený byť odrazom Boha, ktorý je ukrytý v nás.

Inzercia

Som hrdá na to, že som ženou, hrdá na svoju ženskosť. Vďačná za svojho manžela a naše dve deti. Snažím sa skĺbiť rodinu, prácu a komunitu. Hrdo sa hlásim k saleziánskemu dielu a mojej formácií v saleziánskej rodine, ale cesta k tomuto poznaniu bola dlhá, no som za ňu vďačná.

Inzercia

Odporúčame

Blog
Prečo treba bubnovať na poplach a do mobilizácie kresťanov

Prečo treba bubnovať na poplach a do mobilizácie kresťanov

Čo sa stalo s morálkou za uplynulých 30 rokov ? Je možné sľubovať slušné Slovensko bez morálky ? Pokiaľ až siaha zneužitie vedeckého pokroku ? Čo sledujú média propagujúce pedofíliu a porno ? Dokážu sa kresťania zmobilizovať ? Videá naháňajúce hrôzu od nás žiadajú zabrániť, aby k tomu na Slovensku došlo.

Blog
Obchod so strachom

Obchod so strachom

Celá história politiky už od ranných počiatkov demokracie má jednu spoločnú črtu. Už prví vládcovia chápali, že ľudia, ktorí sa niečoho boja, sa ľahšie ovládajú. Preto sa naučili obchodovať so strachom. Predávali strach z Boha alebo bohov, strach z iných národov, kultúr, vnútorných alebo vonkajších nepriateľov. Zistili, že je ťažké hľadať riešenia rôznych problémov. Omnoho jednoduchšie je ukázať na niekoho prstom, povedať: on za to môže. Zvoľte ma a ja im ukážem.