Prišiel som, videl som, hovorím: dúhový pochod nie je sviatok ľudskosti

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Prišiel som, videl som, hovorím: dúhový pochod nie je sviatok ľudskosti

Kritika dúhového pochodu v Bratislave a posolstvo pre kresťanov

Pred pár dňami ma zaujalo video Mladých progresívcov, v ktorom pozývali k účasti na dúhovom pochode v Bratislave. Po formálnej stránke sa mi veľmi páčilo, no z obsahu som už taký nadšený nebol. Znepokojila ma najmä terminológia: dúhový pochod nazvali „sviatkom ľudskosti“. Znova som si uvedomil, že tu ide o širší fenomén zmeny obsahu pojmov, na ktorý by som chcel v tomto texte upriamiť pozornosť.

Deformácia jazyka

Rodina

Začal by som s pojmami rodina a manželstvo. Tieto pojmy spolu úzko súvisia, lebo základom rodiny je práve manželstvo medzi mužom a ženou. Rodina teda pozostáva z muža a ženy, ktorí sa splodením a prijatím daru dieťaťa stávajú otcom a matkou. Takto to vychádza zo samotnej ľudskej prirodzenosti, z prirodzeného zákona, nielen z knihy Genezis. V liberálnych kruhoch sa však pojem „rodina“ nahradil pojmom „tradičná rodina“ , popri ktorej existujú rôzne „alternatívne formy rodiny“.

V skutočnosti neexistuje nič také, ako „tradičná rodina“, či „alternatívna rodina“. Buď niečo rodina je, alebo nie je.

V skutočnosti neexistuje nič také, ako „tradičná rodina“, či „alternatívna rodina“. Buď niečo rodina je, alebo nie je. Zdieľať

Homosexuálny zväzok môžeme vnímať ako určitý typ spoločenstva, no v žiadnom prípade sa nedá vnímať ako manželstvo. Dôvod? Jedným z neoddeliteľných dobier a cieľov manželstva je plodnosť. Všetci vieme už od základnej školy, že dvaja ľudia rovnakého pohlavia, keby sa mali akokoľvek radi, nemôžu splodiť dieťa, a teda ani vytvoriť rodinu. Je to jednoducho proti prirodzenosti.  

Všetci vieme už od základnej školy, že dvaja ľudia rovnakého pohlavia, keby sa mali akokoľvek radi, nemôžu splodiť dieťa. Zdieľať

Sviatok

Prejdime na pojem sviatok. Keď hovoríme o sviatkoch, zvyčajne si predstavíme Vianoce, Veľkú noc, narodenie dieťaťa, svadbu, či oslavu narodenín. Keď oslavujeme aj sa radujeme. Josef Pieper, inšpiratívny nemecký katolícky filozof, hovorí, že skutočná oslava spočíva práve v súhlase, že svet je dobrý. Navyše dodáva, že pravá oslava zahŕňa aj vďaku za prijatý dar. Dar stvorenia, dar (nového) života, dar muža žene a naopak, príchod Ježiša Krista, jeho smrť a zmŕtvychvstanie. Tieto všetky dary by v nás mali vzbudzovať postoj vďaky, za ktorý by sme mali chváliť nášho Stvoriteľa.

Keď sa pozrieme na niektoré „sviatky“, ktoré sú vymyslené človekom, a ktorých podstata nie je vyjadriť vďaku za nejaké dobro, nehodí sa použitie pojmu „sviatok. Tu ide skôr o politické či občianske protesty, demonštrácie, zhromaždenia, manifestácie,.... V prípade totalitných režimov sú takéto „sviatky“ dokonca s povinnou účasťou. Tí starší si určite pamätajú každoročné prvomájové pochody.

Dúhový pride nie je žiadnym sviatkom, je to obyčajná občiansko-politická demonštrácia za požiadavky LGBTI+ komunity, najmä za uzákonenie registrovaných partnerstiev. Zdieľať

Dúhový pride nie je žiadnym sviatkom, je to obyčajná občiansko-politická demonštrácia za požiadavky LGBTI+ komunity, najmä za uzákonenie registrovaných partnerstiev. Neoslavuje sa dobro človeka, skôr sa ostentatívne demonštruje protiprirodzené správanie, čo nemožno vnímať ako oslavu. K tomu sa pridávajú aj rebelujúci teenageri.

Ľudskosť a právo

Napokon k pojmom ľudskosť a právo. Ľudskú osobu nemožno redukovať na jej sexuálnu orientáciu. Každý človek, heterosexuál i homosexuál, je omnoho viac ako jeho sexualita. Má rozum, slobodnú vôľu, svedomie a nekonečnú ľudskú dôstojnosť. Svoju sexualitu by mal integrovať a dať jej primeranú dôležitosť vo svojom živote.

Každý človek, heterosexuál i homosexuál, je omnoho viac ako jeho sexualita. Zdieľať

Skutočne pochybujem, že registrované partnerstvá urobia homosexuálov šťastnými ľuďmi. (Iva Mrvová ponúka zaujímavý pohľad.) Okrem toho vieme, že registrované partnerstvá, či dokonca manželstvá homosexuálov, sa v prípade ich legislatívneho uznania týkajú aj detí. Cez európske judikáty bude Slovensko donútené dovoliť homosexuálnym párom adoptovať si deti. Spoločnosťou vymyslené tzv. „právo na dieťa“  sa totiž nielen v myslení ľudí ale v legislatíve nadradí nad prirodzené právo dieťaťa na matku a otca. (Mimochodom, jeden z partnerov si aj tak individuálne môže adoptovať dieťa.)

Dúhová vlajka je v súčasnosti symbolom LGBTI+ hnutia. Avšak pôvodný symbol dúhy vychádza z knihy Genezis, kedy Boh uzatvára s Noem a tak s celým ľudstvom novú zmluvu. „Keď zastriem zem oblakmi a keď sa v oblakoch zjaví moja dúha, vtedy si spomeniem na svoju zmluvu, ktorá je medzi mnou a medzi vami i každou živou bytosťou.“ (Gn 9,14-15) Dúha je znamením pokoja a Božieho milosrdenstva, nie gay pridov.

Prišiel som osobne

Na dúhový pride som sa bol osobne pozrieť, aby som nepísal iba z toho, čo som sa dočítal na internete. Udivilo ma najmä, ako potrebujú niektorí ľudia prejaviť svoj razantný postoj či už dúhovou vlajkou (aj v prípade niektorých ambasád), extravagantným oblečením alebo zvláštnym namaľovaním sa.

Udivil ma silne antiklerikálny jazyk jedného rečníka, na pomerne stále kresťanskom Slovensku. Neprekvapila ma p. Patakyová, verejná ochrankyňa práv, keď povedala: "Z našej ústavy vyplýva, že každý je slobodný a rovný v dôstojnosti i v právach. Z medzinárodného štandardu vyplýva, že každý je rovný v právach a každý má mať právo na ochranu svojho súkromia a rodinného života, a toto my na Slovensku zatiaľ nedodržiavame a najhoršie je, že sme sa zatiaľ nepustili do serióznej diskusie, ako by sme tieto otázky a vzťahy mali riešiť." Aj ona mení jazyk a prispôsobuje si pojmy podľa svojich predstáv.

Podpora zo strany bratislavského primátora, Matúša Valla, nie je ničím zvláštnym vzhľadom na jeho hodnotový a politický profiláciu. Milým prekvapením bola prezidentka Čaputová, ktorá dokázala zachovať neutralitu a nezúčastnila sa aspoň priamo pochodu. Asi kvôli sociálnemu zmieru.

Je ešte jedna vec, ktorá je pre mňa ťažko prijateľná. Ako-tak chápem, keď je niekto homosexuál, ale keď vidím množstvo a rôznorodosť sexuálnych orientácii, prestávam rozumieť.

Súhlasím

Plne sa stotožňujem s požiadavkou nezneužívať v politickej kampaní tému LGBTI+, či registrovaných partnerstiev. Je to citlivá otázka, ku ktorej by sme mali citlivo pristupovať, keďže ide o intímnu sféru ľudskej bytosti.
Tiež odsudzujem akékoľvek násilie páchané na akýchkoľvek ľuďoch, vrátane LGBTI+ ľuďoch a považujem ho za hlboko neľudské. Môžeme nesúhlasiť s hodnotami a spôsobom života druhého, no nikdy nesmieme skĺznuť k násiliu.

Odsudzujem akékoľvek násilie páchané na akýchkoľvek ľuďoch, vrátane LGBTI+ ľuďoch a považujem ho za hlboko neľudské. Zdieľať

Ľudí, ktorí trpia kvôli svojej sexualite treba prijať a pomôcť im. Avšak pravdivo. (Odporúčam určite tento článok.)

Kresťania, nebojte sa!

Svätý pápež Ján Pavol II. povedal: „Nebojte sa!“ Jeho slová vyzývajú k cnosti odvahy. Kresťania by sa nemali báť pokojne a s láskou zdôrazňovať hodnotu a význam rodiny a ochranu života. Samozrejme, mali by to robiť rozumne, lebo aj rozumnosť je cnosť a dokonca je nadradená cnosti spravodlivosti, odvahy i miernosti. Netreba sa báť ani pokojného dialógu s ideovými oponentmi. Treba však dodať, že takýto dialóg neprebieha pred televíznymi kamerami, ani v komentároch pod statusmi na Facebooku. Vyžaduje úprimné osobné stretnutie s otvorenosťou pre pravdu a snahou o dobro.

Keď kresťania obhajujú svoje hodnoty, musia pamätať, že Kristus miloval a zomrel za všetkých, teda aj za liberálov. A áno, aj za LGBTI+ Zdieľať

Keď liberáli presadzujú svoju agendu, kresťanov to dráždi. Keď kresťania obhajujú svoje hodnoty, musia pamätať, že Kristus miloval a zomrel za všetkých, teda aj za liberálov. A áno, aj za LGBTI+

Zdroje: 

http://duhovypride.sk/wp-content/uploads/2018/06/LogoFarebne.svg
https://sexinfo.soc.ucsb.edu/sexinfo/sites/default/files/files/styles/large/public/field/image/BIGvenndiagram.png

https://www.wordonfire.org/wp-content/media/bfjpii.jpg

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo