Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
15. júl 2019

KDH nekupčí s hodnotami. Tie sú jasné, ukotvené v stanovách hnutia!

Posledné dni rezonuje v spoločnosti obava alebo lepšie povedané zdesenie z podpísania vyhlásenia o možnej predvolebnej spolupráci medzi KDH a PS-Spolu. Táto obava je zbytočne nadnesená, pretože sa jedná len o tzv. predvolebnú dohodu o „neútočení“ a hľadaní prienikových tém, dôležitých pre Slovensko a nič viac.
KDH nekupčí s hodnotami. Tie sú jasné, ukotvené v stanovách hnutia!

Posledné troje voľby na Slovensku ukázali, že v spoločnosti – je oprávnená – túžba ľudí po politickej zmene. Ľudia chcú zmenu a tá zmena aj pravdepodobne nastane, preto je potrebné a zodpovedné občanom ponúknuť alternatívu a nádej, že tá zmena v spoločnosti sa dá aj reálne dosiahnuť.

KDH sa chce podieľať na aktívnom fungovaní vlády i so svojimi hodnotovými témami. Dáva minimálne záruku, že terajšia legislatíva tzv. hodnotových tém zostane zachovaná a mám nádej, že dôjde aj k určitému (historickému) pozitívnemu posunu, napr. v otázke interrupcií atď.

Ak to bude vôľa Božia a KDH bude vo vláde, tak každému bude jasné s kým a s čím má dočinenia - s hnutím, ktoré má už v Stanovách ukotvené jasné zásady a princípy, ktoré sú pre nás (a pre každého člena) nemenné a nekupčíme s nimi.

Tu je dôkaz: „Článok 2. Programové zásady a ciele.

(1) My, kresťanskí demokrati, my konzervatívci, vychádzame z odkazu európskej kresťanskej kultúry. Sme hnutím občanov, ktorí sa neboja prevziať zodpovednosť za seba, za svoju rodinu, za svoju obec, región a za svoj štát.

(2) My, kresťanskí demokrati, my konzervatívci, sme stranou konzervatívnou a demokratickou. Usilujeme sa o uplatnenie kresťanských a konzervatívnych hodnôt v politickom živote spoločnosti, štátu a medzinárodného spoločenstva.

(3) My, kresťanskí demokrati, my konzervatívci, chránime život a dôstojnosť každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.

(4) My, kresťanskí demokrati, my konzervatívci, budeme chrániť rodinu. Budeme chrániť rodinu a manželstvo ako prirodzený zväzok muža a ženy. Rodinu považujeme za základný prvok štátu, spoločnosti. Chránime ju, pomáhame jej a zasadzujeme sa o to, aby sa mohla rozvíjať po hmotnej aj duchovnej stránke, rešpektujúc dôstojnosť každého jej člena.

(5) My, kresťanskí demokrati, my konzervatívci, budeme chrániť kresťanstvo ako náboženstvo lásky k blížnemu, ako mierumilovné náboženstvo.

(6) My, kresťanskí demokrati, my konzervatívci, chceme úspešné Slovensko, ktoré podporuje schopných a pomáha slabým. Chceme spravodlivé Slovensko, kde sa verejné prostriedky využívajú efektívne a kde sa pristupuje spravodlivo ku každému. Chceme vzdelané Slovensko, kde je kvalitné školstvo a zdravotníctvo národnou prioritou, kde sa osobnej iniciatíve a podnikaniu nekladú prekážky a kde štát je občanovi oporou. Vytvoríme zo Slovenska spravodlivý štát, v ktorom bude platiť právo pre každého rovnako.

Inzercia

(7) My, kresťanskí demokrati, my konzervatívci, budeme vytvárať, podporovať a ochraňovať trhové hospodárstvo so silným sociálnym akcentom. Vytvoríme podmienky spravodlivej súťaže, v ktorej budú vyhrávať najlepší. Spravodlivá súťaž dokáže motivovať, vygenerovať lepšie podmienky a pomáha dynamike a tvorivosti v spoločnosti. Ten, kto robí na plný úväzok, nemôže byť chudobný. Tí, ktorí pracujú, musia mať taký príjem, aby z neho mohli dôstojne žiť.“

Preto Vás prosím, nerobme paniku, ale spojme sily a aktívne pracujme, aby sme v nastávajúcich voľbách uhrali čo najlepší výsledok. Bude to pre našu vlasť dôležité...

„Nebojte sa“ – často citoval sv. Ján Pavol II., ktorý je patrón KDH. Verte nám, máme len tie najlepšie úmysly a naše kresťanské dvetisícročné hodnoty nikdy nezradíme!

P.S. Celkom na záver mi dovoľte  - k zamysleniu – zacitovať slová židovského konvertitu P. Straussa: „Kým svetom kráča systematicky postupujúca a rozumne zorganizovaná falanx samozvaných trúfalcov a pomýlených pseudosocialistov, kŕčovito sa spravujúcich jedným bezfantazijným receptom na vytvorenie pozemského raja. Kým rozkolníci sa všemožne organizujú, podporujú a krok za krokom uchopujú pozíciu za pozíciou. Kozmodróm ich túžby po moci je čoraz pripravenejší na štart do budúcna. A naproti tomu je tu disperzné obrovské stádo katolíkov, absolútne rozdrobené a izolované bez jednotného vedenia, otrnutí vlastníci najpodstatnejších riešení všetkého, od sveta ľudského vnútra a etiky až po možnosti spravodlivého riešenia svetového poriadku... A títo stroskotanci vlastných možností sveta, vyjmúc hŕstku jasnozrivých, ale zahrdúsených duchov, vo všetkých časoch, stoja oproti presile plánovito vedených a organizovaných ničiteľov všetkých diferencovanejších predstáv o podstate a možnosti bytia. Je zúfalé chápať hrôzu postavenia sveta a nášho postavenia vo svete.“

 

Marek Cimbala

člen predsedníctva KDH

 

Fotka : zdroj Pravda

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.