Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
15. júl 2019

KDH nekupčí s hodnotami. Tie sú jasné, ukotvené v stanovách hnutia!

Posledné dni rezonuje v spoločnosti obava alebo lepšie povedané zdesenie z podpísania vyhlásenia o možnej predvolebnej spolupráci medzi KDH a PS-Spolu. Táto obava je zbytočne nadnesená, pretože sa jedná len o tzv. predvolebnú dohodu o „neútočení“ a hľadaní prienikových tém, dôležitých pre Slovensko a nič viac.
KDH nekupčí s hodnotami. Tie sú jasné, ukotvené v stanovách hnutia!

Posledné troje voľby na Slovensku ukázali, že v spoločnosti – je oprávnená – túžba ľudí po politickej zmene. Ľudia chcú zmenu a tá zmena aj pravdepodobne nastane, preto je potrebné a zodpovedné občanom ponúknuť alternatívu a nádej, že tá zmena v spoločnosti sa dá aj reálne dosiahnuť.

KDH sa chce podieľať na aktívnom fungovaní vlády i so svojimi hodnotovými témami. Dáva minimálne záruku, že terajšia legislatíva tzv. hodnotových tém zostane zachovaná a mám nádej, že dôjde aj k určitému (historickému) pozitívnemu posunu, napr. v otázke interrupcií atď.

Ak to bude vôľa Božia a KDH bude vo vláde, tak každému bude jasné s kým a s čím má dočinenia - s hnutím, ktoré má už v Stanovách ukotvené jasné zásady a princípy, ktoré sú pre nás (a pre každého člena) nemenné a nekupčíme s nimi.

Tu je dôkaz: „Článok 2. Programové zásady a ciele.

(1) My, kresťanskí demokrati, my konzervatívci, vychádzame z odkazu európskej kresťanskej kultúry. Sme hnutím občanov, ktorí sa neboja prevziať zodpovednosť za seba, za svoju rodinu, za svoju obec, región a za svoj štát.

(2) My, kresťanskí demokrati, my konzervatívci, sme stranou konzervatívnou a demokratickou. Usilujeme sa o uplatnenie kresťanských a konzervatívnych hodnôt v politickom živote spoločnosti, štátu a medzinárodného spoločenstva.

(3) My, kresťanskí demokrati, my konzervatívci, chránime život a dôstojnosť každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.

(4) My, kresťanskí demokrati, my konzervatívci, budeme chrániť rodinu. Budeme chrániť rodinu a manželstvo ako prirodzený zväzok muža a ženy. Rodinu považujeme za základný prvok štátu, spoločnosti. Chránime ju, pomáhame jej a zasadzujeme sa o to, aby sa mohla rozvíjať po hmotnej aj duchovnej stránke, rešpektujúc dôstojnosť každého jej člena.

(5) My, kresťanskí demokrati, my konzervatívci, budeme chrániť kresťanstvo ako náboženstvo lásky k blížnemu, ako mierumilovné náboženstvo.

(6) My, kresťanskí demokrati, my konzervatívci, chceme úspešné Slovensko, ktoré podporuje schopných a pomáha slabým. Chceme spravodlivé Slovensko, kde sa verejné prostriedky využívajú efektívne a kde sa pristupuje spravodlivo ku každému. Chceme vzdelané Slovensko, kde je kvalitné školstvo a zdravotníctvo národnou prioritou, kde sa osobnej iniciatíve a podnikaniu nekladú prekážky a kde štát je občanovi oporou. Vytvoríme zo Slovenska spravodlivý štát, v ktorom bude platiť právo pre každého rovnako.

Inzercia

(7) My, kresťanskí demokrati, my konzervatívci, budeme vytvárať, podporovať a ochraňovať trhové hospodárstvo so silným sociálnym akcentom. Vytvoríme podmienky spravodlivej súťaže, v ktorej budú vyhrávať najlepší. Spravodlivá súťaž dokáže motivovať, vygenerovať lepšie podmienky a pomáha dynamike a tvorivosti v spoločnosti. Ten, kto robí na plný úväzok, nemôže byť chudobný. Tí, ktorí pracujú, musia mať taký príjem, aby z neho mohli dôstojne žiť.“

Preto Vás prosím, nerobme paniku, ale spojme sily a aktívne pracujme, aby sme v nastávajúcich voľbách uhrali čo najlepší výsledok. Bude to pre našu vlasť dôležité...

„Nebojte sa“ – často citoval sv. Ján Pavol II., ktorý je patrón KDH. Verte nám, máme len tie najlepšie úmysly a naše kresťanské dvetisícročné hodnoty nikdy nezradíme!

P.S. Celkom na záver mi dovoľte  - k zamysleniu – zacitovať slová židovského konvertitu P. Straussa: „Kým svetom kráča systematicky postupujúca a rozumne zorganizovaná falanx samozvaných trúfalcov a pomýlených pseudosocialistov, kŕčovito sa spravujúcich jedným bezfantazijným receptom na vytvorenie pozemského raja. Kým rozkolníci sa všemožne organizujú, podporujú a krok za krokom uchopujú pozíciu za pozíciou. Kozmodróm ich túžby po moci je čoraz pripravenejší na štart do budúcna. A naproti tomu je tu disperzné obrovské stádo katolíkov, absolútne rozdrobené a izolované bez jednotného vedenia, otrnutí vlastníci najpodstatnejších riešení všetkého, od sveta ľudského vnútra a etiky až po možnosti spravodlivého riešenia svetového poriadku... A títo stroskotanci vlastných možností sveta, vyjmúc hŕstku jasnozrivých, ale zahrdúsených duchov, vo všetkých časoch, stoja oproti presile plánovito vedených a organizovaných ničiteľov všetkých diferencovanejších predstáv o podstate a možnosti bytia. Je zúfalé chápať hrôzu postavenia sveta a nášho postavenia vo svete.“

 

Marek Cimbala

člen predsedníctva KDH

 

Fotka : zdroj Pravda

Manžel, otec, kresťan, pedagóg, ktorému nie sú veci verejné ľahostajné... :-)

Odporúčame

Blog
Ako funguje demokracia? Aj v KDH.

Ako funguje demokracia? Aj v KDH.

Tieto slová sa mi nepíšu ľahko, lebo práve my kresťania by sme mali byť vzorom pre okolitý svet a soľou zeme. Len si spomeňme na včerajšie evanjelium : "...aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“ Poznajú nás podľa toho?

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.