Nechcete Istanbulský dohovor? Emancipujte ženy povinnými škôlkami!

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Nechcete Istanbulský dohovor? Emancipujte ženy povinnými škôlkami!

Povinnú škôlku eurofondy zadotujú do výšky 900 eur/dieťa. A ty, matka, choď robiť za pás a teš sa lacnej škôlke!

Táto suma sa spomínala na rokovaniach k novele návrhu zákona o povinnej škôlke pre 5- ročné deti, ktorý minulý týždeň schválil parlament. Náš „sociálny“ štát zamestná kopec úradníkov a vychovávateliek, aby sa za 630 eur mesačne o vaše dieťa v škôlke postarali. Toľko to stálo po prepočítaní výdavkov 405 mil. Eur na 55 tisíc detí umiestnených v škôlkach v minulom roku.

Schváleniu povinnej škôlky predchádzal široký odpor takmer všetkých zainteresovaných voči tomuto predraženému pokusu sociálneho inžinierstva, ktorého výsledkom bude odradenie rodičov od ochoty prijať deti. Tí, ktorých to neodradí, budú azda o to viac odradení od škôlok. Budú zvažovať, či pre ich dieťa je najlepšie zdieľať spálňu a jedáleň s deťmi bez hygienických návykov, ktoré sa hneď tak rýchlo nezmenia. Hlavne sa však ako spoločnosť zamyslíme nad nákladmi tohto návrhu, ktoré obmedzuje slobodu rodičov a ich detí.

Ak rodičia majú potrebu odložiť dieťa, tak to rovnako efektívne zabezpečí trh, ako zabezpečuje aj ďalšie potreby, napr. obuv. Ak si rodina nemôže dovoliť súkromnú škôlku, tak logicky jeden rodič ostane s dieťaťom alebo viacerými deťmi doma. Niektorí tak robia aj bez ohľadu na ušlý zisk práve pre dobro detí a ďalší dokonca zámerne ostanú doma deti aj vzdelávať.

Ak však polovica príjmu ide štátu, tak potom menej peňazí ostáva v rodine. Oveľa efektívnejším riešením je dať sumu, ktorá ide na dieťa v škôlke, priamo rodine. Namiesto dotácie škôlke, dajme rodičom oslobodenie od daní a odvodov každý mesiac do výšky 500 eur na dieťa vo veku 3 – 6 rokov, čo pre tých s minimálnou mzdou bude znamenať takmer zdvojený príjem.

Štátne dotácie škôlkam sa zrušia a rodina sa rozhodne, či si radšej peniaze nechá a pripraví deti na školu, alebo ich zverí starými rodičmi či zaplatí tých „odborníkov“ v škôlke. „Odborníci na predprimárne vzdelávanie“,by chceli Vaše deti formovať už od narodenia! Nateraz si za cieľ stanovujú 33% mieru participácie detí v jasliach a 95% v škôlkach. Šefka odboru rodovej rovnosti Oľga Pietruchová nám už dávno dáva za vzor Škandináviu, kde polovica a viac detí do dvoch rokov /*okrem Fínska*/ je v jasliach a počet pôrodov na ženu sa prepadáva. A to napriek obrovskej vlne prisťahovalectva, ktoré to ešte ako tak drží.

A to je naozaj jadro tohto návrhu, ktorý vládna koalícia tak rýchlo a agresívne pretlačila. Koncom marca NR SR povedala nie Istanbulskému dohovoru a začiatkom apríla sa už objavili informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní, ktoré ministerstvo školstva zvažovalo. Koncom apríla predložili návrh koaliční poslanci do parlamentu, čo samotné vyvolalo veľkú nevôľu a podozrenia. Napokon predsa ministerstvo urobili medzirezortné pripomienkové konanie, znova neštandardne, keď návrh už bol v parlamente.

Zdá sa, že Rómovia sú v návrhu povinnej škôlky pre 5-ročných znova raz použiteľná zámienka. Splnomocnenec pre rómske menšiny dostal úlohu vyjednávať a prezentovať tento zásadný zásah do vzdelávania ako snahu o inklúziu rómskej menšiny. Rómske deti zaostávajú v prvej triede a ak teraz všetky deti naženieme akože do nultého ročníka v škôlke, tak znova len tie isté deti budú zaostávať. Sami vychovávatelia podľa prieskumu vidia, že niektoré deti príliš zaostávajú a natlačiť ich k ostatným deťom bude kontraproduktívne. Sami rodičia škôlkarov vidia, že to bude problém, keď nebude miesta pre menšie deti a ak aj bude, tak tie budú azda aj šikanované staršími, napr. s poruchami správania.

Pritom už dnes vieme, čo je efektívne. Štúdia SIRONA Ústavu etnológie „Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou“ z roku 2010 ukázala pozitívny efekt v živote Rómov, ktorí sú nábožensky formovaní. Zlepšila sa dochádzky detí do vzdelávacich zariadení, znížila miery zadlženosti, úžery, drobnej kriminality, problémov s alkoholizmom a inými návykovými látkami, gamblerstva a zvýšenie aktivity pri hľadaní práce, uplatnenie na trhu práce, gramotnosti, nárast komunikačných zručností, frekvencie pozitívnych kontaktov s inými Rómami a s majoritou.

Už dávno kresťania podporujú kňazov či iných misionárov medzi Rómami, ktorí svojím nasadením pomáhajú. Štát by síce mohol tiež zaplatiť tzv. misijných pracovníkov alebo vytvoriť obdobnú pozíciu, ale môže sa spoľahnúť, že ak peniaze ľuďom nechá, tak aj sami prispejú na zmysluplnú charitu. Vieme, že úspechy sú tam, kde sa učitelia, či obdobní misionári naučia rómštinu. A stále nechápem, prečo by toto etnikum nemohlo mať svoje školy pre prvý stupeň v rómštine, keď maďarská menšina má školy na všetkých stupňoch vzdelania. To by nesmierne pomohlo prekonať zaostávanie, ak sa deti budú v škole učiť slovensky od osoby, ktorej rozumejú.

Demotiváciou pre integráciu a vzdelávanie sú zjavne vyhliadky Rómov na možnosti uplatnenia v zamestnaní. A tie sú mizerné, keď vláda dokonca už do ústavy dala rasisticky motivovanú klauzulu o minimálnej mzde. Tá bráni zamestnaniu Rómov a menej schopných či vzdelaných. Jednoducho podnikateľ nezamestná v chudobných regiónoch osobu, ktorá mu na hodinu nevyprodukuje vyššiu hodnotu ako je jeho pláca spolu s odvodmi a daňami, ktorú musí za ňu zaplatiť.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo