Povolanie ísť za Kristom nie je pre každého

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Povolanie ísť za Kristom nie je pre každého

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Lk 9, 51 – 62) hovorí o náročnosti povolania.

Nedeľný úryvok otvára tento verš: Keďsa napĺňali dni, v ktoré mal byťJežiš vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema.“ (Lk 9, 51) V gréckej pôvodine spojenie „pevne sa rozhodol“ je možné preložiť „namieril svoju tvár.“  Ide o výraz, ktorý poznáme zo starozákonných prorockých kníh. Boh hovorí prorokovi Ezechielovi: „Syn človeka, obráť si tvár....“ (Ez 6, 2; 21, 2); „namier si tvár“ (Ez 13,  17). V podobnom duchu sa vyjadruje prorok Jeremiáš (Jer 21, 10). V Knihe proroka Izaiáša sa používa výraz „zatvrdil som si tvár“ (Iz 50, 7). Ide o rozhodnosť proroka naplniť poslanie, ktoré mu Boh ukladá. Presne ten istý výraz evanjelista Lukáš zopakuje o dva verše ďalej, keď Samaritáni neprijali Ježiša, lebo si doslova „namieril tvár, aby šiel do Jeruzalema.“ (Lk 9, 53) Týmto starozákonným výrazom sa zdôrazňuje Ježišovo jasné rozhodnutie naplniť Otcov plán a evanjelista sa od tejto chvíle bude k tejto Ježišovej ceste do Jeruzalema neustále vracať (porov. Lk 13, 22; 17, 1; 18, 31; 19, 11; 19, 28). Mnohí biblisti vnímajú tento otvárací verš ako zlomový bod celého Lukášovho evanjelia a predstavuje interpretačný kľúč. Cesta do Jeruzalema je cesta utrpenia a všetky Ježišove slová a skutky je potrebné hodnotiť z tohto pohľadu. Preto aj nasledujúce tri scény, ktoré hovoria o nasledovaní Ježiša Krista, je nevyhnutné vidieť a vysvetľovať v tejto perspektíve. 

Prvá scéna 

Ako šli po ceste, ktosi mu povedal: „Pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš.“ Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.“

V židovskej tradícii si žiak vyberal svojho učiteľa. Evanjeliá veľmi zreteľne potvrdzujú, že v Ježišovom prípade to bolo úplne naopak. To on si vybral učeníkov. Aj keď Ježiš neodmieta prvého záujemcu, predstavuje mu nasledovanie bez prikrášľovania. Hovorí o tvrdosti apoštolského života, ktoré ani divé zvieratá ako líšky a vtáky nezakusujú. Žiaden oddych, žiadna ochrana. 

Cesta do Jeruzalema je cesta utrpenia a všetky Ježišove slová a skutky je potrebné hodnotiť z tohto pohľadu. Zdieľať

Druhá scéna

Inému vravel: „Poď za mnou!“ On odpovedal: „Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.“ Ale Ježiš mu povedal: „Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo!“

Druhý záujemca prejavuje váhanie pri okamžitom nasledovaní Ježiša. Utieka sa k motívu, ktorý je legitímny a dokonca podľa židovskej etiky aj chvályhodný. Kniha Tobiáša predstavuje pochovávanie mŕtvych ako povinný prejav úcty k rodičom a znak skutočnej nábožnosti (porov. Tob 4,3 a 6,15). Pán Ježiš jasne ukazuje na nevyhnutnosť dať vo vzťahu k nemu všetko ostatné na nižšiu úroveň. 

Tretia scéna

Aj iný hovoril: „Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou.“ Ježiš mu povedal: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.“

Tretí záujemca argumentuje rodinnými vzťahmi, čiže opäť ušľachtilým dôvodom. V Starom zákone poznáme príbeh proroka Elizea. Keď ho prorok Eliáš povolal za svojho nástupcu, dovolil mu najskôr ísť a rozlúčiť sa s rodičmi (porov 1 Kr 19, 20). V Starom zákone sa nikomu nedávala prednosť pred vlastným otcom, iba Bohu. Ježiš Kristus je Boh, preto žiada od človeka smerom k svojej osobe taký postoj, ktorý preukazujeme Bohu. Žiada urobiť radikálne rozhodnutie, ktoré prevyšuje rodinné a iné vzťahy a povinnosti. Neprekvapí nás preto, že o niekoľko kapitol ďalej evanjelista Lukáš uvádza o Ježišovi: Išli s ním veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: "Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom."" (Lk 14, 25 – 27) 

Pán Ježiš jasne ukazuje na nevyhnutnosť dať vo vzťahu k nemu všetko ostatné na nižšiu úroveň.  Zdieľať

Pán Ježiš použil výstižný príklad. Pri oraní musí človek jednou rukou držať pluh a druhou usmerňovať zviera, aby ťahalo pluh priamo. Ak stratí sústredenosť, zviera ho odvedie. Náš úryvok začal tým, ako Ježiš namieril svoju tvár na cestu do Jeruzalema, kde ho čaká utrpenie a kríž. Z tejto cesty ho nikto a nič nezvedie.  To isté žiada od svojich nasledovníkov. 

Naša odpoveď

Všetky tri krátke  príbehy ukazujú Ježiša, ako bez veľkých slov a priamočiaro predstavuje náročnosť nasledovania, ktoré prináša neistotu, oddelenie od rodiny a chudobu. Išiel napokon niekto z troch záujemcov za Ježišom a stal sa jeho učeníkom? Evanjelista nielenže neuviedol meno žiadneho z troch adeptov, ale nezachytil ani ich reakciu. Je to úmysel, lebo týmto spôsobom sa Ježišove slová dotýkajú čitateľov evanjelia. teda aj nás. 

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo