Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
23. jún 2019

Prečo citujem pápeža Františka a kritizujem kňaza Kuffu.

Niekoľko ľudí sa ma nespokojne pýtalo, prečo toľko píšem o kurupcii, kritizujem kňaza Kuffu a citujem pápeža Františka. Preto, lebo korupcia je jeden z najvážnejších spoločensko-politických problémov, sociálne učenie cirkvi stojí na princípoch prirodzeného práva a zdravého rozumu, a ani väčšina slovenských veriacich a cirkevníkov, ktorí o kresťanskej politike hovoria a odvolávajú sa na ňu, toto učenie nepozná a nekoná podľa neho.
Prečo citujem pápeža Františka a kritizujem kňaza Kuffu.

Kritický, korektný a vecný dialóg je jedným z hlavných prostriedkov hľadania pravdy a spravodlivosti. Jeho nedostatok a biedna kvalita patrí k hlavným problémom Slovenska vrátane našej Cirkvi, a príčinám mnohých problémov vrátane kultúrnej vojny a výsledkov volieb. Viac tu: https://www.postoj.sk/43439/dialog-v-cirkvi-stredovek-alebo-komunizmus-a-meciarizmus

Nedostatok otvorenosti a kritického vnútrocirkevného dialógu na Slovensku patrí aj k hlavným príčinám a prejavom „kauzy Bezák“, a vo svetovej Cirkvi k hlavným príčinám káuz sexuálneho zneužívania, ktoré okrem obetí škodia aj Cirkvi. Táto skutočnosť sa prelína so šírením rodovej ideológie - „dženderizmu“, ktorú niektorí našinci vrátane Kuffu považujú (spolu s potratmi) za hlavný problém politiky. Títo podráždene útočia na každého, kto si dovolí povedať, že aj podľa učenia Cirkvi hlavným účelom vlády a politiky je úsilie o spravodlivosť, hlavným ohrozením rodín nie je Istanbulský dohovor, a ochranu života nemožno redukovať na zákonný zákaz potratov.

Viacerí títo horlivci bojujú v mene cirkvi, pričom nepoznajú alebo ignorujú aj dôležité slová pápežov k týmto témam. Keď ich pripomínam, podráždene reaguje nielen skupinka diskusných trollov a fanatikov na Postoji, ale aj pár vysokoškolsky vzdelaných známych a kamarátov z čias komunizmu. Aj niektorí z nich občas prekrútia moje slová, pripisjú mi zlé úmysly, a namiesto zamyslenia nad citovanými slovami pápeža sa niekto vyčítavo pýta, prečo toľko píšem o korupcii a citujem pápeža Františka. Aj keď na protiotázku „prečo ti to tak vadí?“ som nedostal odpoveď, tu ponúkam vysvetlenie.

Prečo pápež?

Sociálne učenie Katolíckej Cirkvi, ktorého súčasťou je aj postoj k štátu, vláde a politike, ako ho už prinajmenšom od konca 19. storočia formulujú pápeži, vychádza z prirodzeného práva a používa argumenty zdravého rozumu. Súhlasí so základnými princípmi demokracie, slobody, rovnosti občanov a rešpektovania ľudských práv. Pápež nie je len nástupca apoštola Petra s duchovnou autoritou, ale aj hlava inštitúcie, ktorá má vyše miliardy členov a dvetisícročné skúsenosti v spolupráci, súťaži aj konfrontácii s rôznymi štátmi a vládcami vrátane komunizmu a nacizmu. Výrazne prispela k formovaniu našej „európsko-americkej“ civilizácie, aj chápaniu a uznaniu ľudských práv, ako ich formulovala Všeobecná deklarácia OSN z r. 1948.

Postoj kresťana k politike a štátu by sa nemal riadiť pocitmi, sľubmi politikov, osobnými záujmami, protikresťanskými ideológiami ako komunizmus či nacionálny socializmus, ale učením cirkvi, ktoré formuluje najmä koncil a pápeži. To stojí na princípoch prirodzeného práva a je plne kompatibilné s demokraciou založenou na rovnakej slobode, právach a zodpovednosti všetkých občanov.

Prečo František a korupcia

Ján Pavol II. bol rovnako horlivý ochránca života, tvorca dialógu aj aktívny odporca komunistickej diktatúry. V čase jeho prvej návštevy Československa na pozvanie prezidenta Havla, keď sa tu konalo 2-3 násobne viac potratov ako dnes, nespomínal zákonný zákaz potratov, ale hovoril o obnove a ďalšom budovaní cirkvi aj občianskej spoločnosti po desaťročiach komunistickej diktatúry. Lebo to vtedy bola najaktuálnejšia spoločensko-politická úloha. (O ochrane života napísal špeciálnu encykliku, korupciu kritizoval v sociálnej.)

Benedikt XVI. v encyklike „Deus caritas est“ jasne napísal že láska, ktorá je najväčšou „kresťanskou“ čnosťou sa má prejavovať aj v politike ako služba obecnému dobru, pričom základnou úlohou politiky je presadzovanie spravodlivosti. Na základe tohto princípu jasne odsúdil komunistický a nacionálbno-socialistický režim aj ideológiu, a pri návšteve Nemecka v parlamente ich označil ako vládu zbojníkov. (jeho som k politike citoval viac krát než Františka)

Pápež František jasne opakuje potrebu chrániť život ako prvoradú hodnotu človeka a spoločnosti, rovnako život nenarodený aj narodený. Zároveň pripomína, že ide o všeobecný ľudský princíp, odmieta jeho označovanie za náboženskú tému a opakuje, že najväčším zlom politiky je korupcia, ktorá je apokalypsa demokracie, vedie ku kultúre smrti a ničí život narodený. https://www.postoj.sk/44277/papez-frantisek-potraty-nie-su-nabozenska-ani-hlavna-politicka-tema Aktívny boj proti korupcii toľko zdôrazňuje a opakuje preto, že je to aktuálne jeden z najvážnejších spoločensko-politických problémov, a doplácajú na ňu hlavne chudobní.

Ja o korupcii píšem, lebo je hrubým porušením spravodlivosti, ktorá je už roky jedným z hlavných motívov môjho písania, a slovenská cirkev až na málo výnimiek ignoruje výzvy pápeža na aktívny boj proti nej. https://www.postoj.sk/30857/papez-frantisek-korupcia-je-ruhanie-na-slovensku-aj-tradicia Františka v súčasnosti cituejm najviac preto, lebo je už 6 rokov na čele Cirkvi a vyjadruje sa k aktuálnym problémom.

František a genderizmus

Rovnako pápež František „bojuje“ proti, jeho slovami „kultúrnej kolonializácii rodiny“ založenej na vzťahu muža a ženy. V tom zmysle vyšiel nedávno dokument vatikánskej Kongregácie pre katolícku výchovu o gendreizme. https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20190610043 Pripomínam z neho pár viet, ktoré sú zvlášť aktuálne vzhľadom na náš slovenský „dialóg" na túto tému:

„Ohľadom genderu musíme nájsť cesty dialógu, bez upadnutia do sloganov a do extrémizmov. Ale musíme to urobiť na základe našej identity a tak, že budeme vedieť pretlmočiť do argumentov rozumu aj to svetlo, ktoré pochádza z viery.“ Dokument „Muža a ženu ich stvoril“ pozostáva z 57 bodov a člení sa do troch častí:  1. Počúvať, 2. Argumentačne zdôvodniť, 3. Navrhnúť.
Ako počúvajú niektorí naši známi bojovníci proti genderizmu a ich fanklub? Namiesto argumentov rozumu väčšinou čítam a počúvam slogany a značkovanie - „slniečkári“, „ultraliberáli“, „Čaputovci“.... Čo navrhujú ? ... kritizovať tých čo bojujú za spravodlivosť a proti korupcii, voliť nespravodlivého sudcu a buldozerom vypratať ten hnoj liberálny?

Aj na túto pripomienku a minikomentár, kde som myslel viacerých a nikoho nemenoval, niekto reagoval: „Vozíte sa na o. Kuffovi.“

Horlivý a kontroverzný kňaz

Inzercia

Niektorí ľavičiari a liberáli kritizujú Mariána Kuffu kvôli hodnotám, ktoré presadzuje, zvlášť za jeho boj proti potratom a „dženderizmu“. Namiesto vecných argumentov v tejto veci zväčša útočia na jeho osobu, čo im uľahčujú spôsoby, aké Kuffa používa. Viacerí to zneužívajú aj na nepravdivé a demagogické hádzanie všetkých kritikov gender ideológie a aktivistov za ochranu života a rodiny do jedného vreca spiatočníckych cirkevných neznášanlivých fanatikov či dokonca klerofašistov. Ukážkovým príkladom takýchto nekultúrnych spôsobov bol známy minuloročný primitívne propagandistický výpad mediálneho liberálneho teológa M. Havrana proti Kuffovi.

Sú však aj kresťania, ktorí oceňujú Kuffovu obetavú službu v sociálnej oblasti, majú rovnaké či veľmi podobné názory na ochranu života a rodiny, aj pomýlenosť rodovej ideológie, ale nesúhlasia so spôsobmi, aké Kuffa používa, a najmä jeho politickou činnosťou. Nesúhlasia s jeho priamou či nepriamou podporou nespravodlivým sudcom a politikom, argumentami, ktorými ju odôvodňuje, a jeho nespravodlivými, a Slovensku a Cirkvi škodiacimi útokmi na tých, čo usilujú o spravodlivosť a boj proti korupcii.

Týchto Kuffov, Harabinov a Kotlebov kresťanský fanklub namiesto vecnej odpovede na ich argumenty, aj keď sú podložené faktami a slovami pápežov k danej téme, nálepkuje a odsudzuje ako liberálnych škodcov cirkvi ktorí útočia na Kuffu.

Kuffa neomylný a nekritizovateľný?

Otázka prečo kritizujem Kuffu je oprávnená, aj keď je zvláštne čítať ju aj od ináč inteligentných normálnych ľudí za článkom či vyjadrením kde som jasne citoval konkrétne Kuffove slová či skutky, a uviedol dôvody, v čom sú mylné a kontraproduktívne. To niektorí ignorujú a tvrdia, že tým útočím na Cirkev, rodinu a ochranu života. Otázka preto vyznieva „ako to, že som si ho dovolili vôbec nejako kritizovať“. A to už pripomía kult osobnosti, zvlášť od ľudí, ktorým nevadí akákoľvek kritika arcibiskupa Bezáka, amerických či nemeckých biskupov, V. Havla, prezidenta Kisku či Z. Čaputocvej (alebo niekedy aj II. Vatikánskeho koncilu a pápeža Františka), aj keď pochádza od Smeráckeho marxistu Blahu, ex-eštebákov a mečiarovcov či konšpiračných webov, a nad faktami a vecnými argumentami v nej silno prevažujú urážky a ničím nepodložené a často nepodpísané tvrdenia.

Prečo si to dovoľujem

Kňaz Kuffa slobodne a dobrovoľne vstúpil do politiky a verejného života. Úmyselne ovplyvňuje myslenie a konanie mnohých ľudí, od obyčajných občanov-voličov až po politikov. Mnohými je vnímaný ako súčasná najvýraznejšia celebrita slovenskej Katolíckej cirkvi. Viacerí šíria jeho výroky, používajú ich v politickom boji, konajú v jeho mene.

Katolický týdeník č. 5/2019 v špeciálnom článku upozornil že hojne navštevovaný facebookový profil „Otec Marián Kuffa“ šíri spolu s jeho príhovormi a zbožnými citátmi proruskú a Putinovskú propagandu. Viac tu: https://www.postoj.sk/40251/falosny-kuffa-europarlament-a-prenasledovanie-krestanov Podobne ho používajú superkresťansky sa tváriace konšpiračné weby ako HS a AZR.

Exposlanec NR SR a spoluzakladateľ strany KDŽP V. Oberhauser, pod logom tejto strany, kltorá tvrdí, že bude lepšie presadzovať kresťanské hodnoty ako KDH a v prezidentských voľbách podporovala JUDr. Harabina napísal: „Kuffovci sú stranou, ktorá bez kompromisov chce riešiť všetky problémy.“

Neexistuje žiaden logický, ľudský ani „cirkevno - katolícky“ dôvod, prečo by práve Kuffu (alebo iného cirkevného činiteľa) nebolo možné kritizovať rovnako ako každú celebritu či verejne politicky aktívnu osobu. Za rovnakých podmienok slušnosti, pravdy a spravodlivosti. Súkromné slová a skutky sa kritizujú súkromne, úmyselne verejné aj verejne. S rovnakým cieľom služby obecnému dobru.

Ja neútočím na osobu, nenálepkujem, nepripisujem zlé úmysly, ale kritizujem konkrétne skutky. Nie s radosťou, ale preto a vtedy keď je to potrebné pre dôležité súvislosti a dôsledky. Neposielam buldozér aby vypratal Kuffovcov či podobných, aj keď od nich za mojimi textami zažívam hojné zatracovanie a verbálne kameňovanie.

Kuffa medzi pápežom Františkom a politikom Harabinom

Pápež František usiluje o dialóg a porozumenie medzi ľuďmi rôznej viery a presvedčenia. Zvlášť usiluje o pomoc pre slabých, prenasledovaných a tých, čo sú odsunutí na okraj spoločnosti. Rovnako ako jeho predchodcovia hovorí, že politici a štátni predstavitelia majú predovšetkým slúžiť občanom a obecnému dobru. V politike vyzýva k budovaniu pokoja, ktorý vychádza zo spravodlivosti a boju proti korupcii, na ktorú doplácajú najmä chudobní.

JUDr. Harabin začal kariéru v Komunistickej strane, ktorá tvrdo prenasledovala cirkev. Za najlepšieho premiéra SR považuje V. Mečiara, ktorý šíril nenávisť a rozdelenie. Vo vedúcich funkciách sudcu a politika po roku 1990 slúžil predovšetkým sebe, svojmu zisku na úkor štátu, čiže chudobných, a často konal nespravodlivo.V rozhovore pre ruskú informačnú agentúru znevažoval protikorupčné manifestácie po vraždee novinára Kuciaka a chválil ruskú zahraničnú politiku.

Marián Kuffa obetavo slúži ľuďom na okraji spoločnosti, chudobným a skrachovaným, ako k tomu vyzýva aj pápež František. (to však robia bez reklamy a pochvaly aj viacerí iní) Odvtedy ako v marci 2018 znevážil protikorupčné manifestácie a začal sa politicky angažovať, koná v politike proti tomu, čo hovorí pápež František a jeho predchodcovia. Chválil Fica a nepriamo podporil vládu jeho SMERu a bývalých komunistov, najmä JUDr. Harabina.

Odporúčame

Blog
Pápež František: Potraty nie sú náboženská, ani hlavná politická téma

Pápež František: Potraty nie sú náboženská, ani hlavná politická téma

Niektorí kresťania vrátane duchovných konajú, ako keby najdôležitejšou úlohou slovenskej politiky bol zákonný zákaz potratov a boj proti Istanbulskému dohovoru. V mene toho v roku 2018 odmietli protikorupčné manifestácie po vražde Jána Kuciaka, chválili Fica i Kotlebu, a v prezidentských voľbách podporili Harabina, Kotlebu a Šefčoviča. Pápež František na konferencii „Áno životu“ povedal vážne slová o ochrane života, aj niečo iné, čo títo ignorujú.

Blog
Kresťan a Ekológia

Kresťan a Ekológia

Kresťanstvo má so starostlivosťou o životné prostredie spoločné viac, než by sa dalo čakať. Aj keď by mala byť láska k prírode prirodzenou súčasťou nás, nie je to tak.