Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
20. jún 2019

Bod zlomu

Po pôstnom a veľkonočnom období sa opäť vraciame k lektúre úryvkov z Lukášovho evanjelia. Na biblický spis sa napájame v jeho zlomovej 9. kapitole.
Bod zlomu

Lukáš Durkaj

(18) Keď sa raz Ježiš osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: „Za koho ma pokladajú zástupy?“ (19) Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“ (20) „A vy ma za koho pokladáte?“, opýtal sa ich. Odpovedal Peter: „Za Božieho Mesiáša.“ (21) Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať, (22) a dodal: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ (23) A všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. (24) Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho.“ (Lk 9, 18-24) Zdieľať

Dnešná perikopa obsahuje Petrovo vyznanie (v. 18-21), prvú predpoveď o utrpení (v. 22) a inštrukciu, ako nasledovať Ježiša (v.23-24). Ide o text, ktorý majú všetky synoptické evanjelia. Lukáš však v širšom kontexte robí zmenu. Na rozdiel od Matúša (14,22-16,12) a Marka (6,45-8,26) vynecháva blok textu. Ostatným styčným bodom je zázrak rozmnoženia chleba a rýb (Lk 9,10-17). Ten sa v katolíckej liturgii čítal na slávnosť Kristovho Tela a Krvi. V súlade, však, už so synoptikmi po našom úryvku nasleduje opis Ježišovho premenenia na vrchu (Lk 9,28-36), ktorým sme sa tohto roku zaoberali na 2. pôstnu nedeľu.

Keďže aktuálny text ponúka známe slová, ktoré navyše zdieľajú tri evanjelia, rozhodol som sa, že sa zameriam na niektoré špecifické úpravy, ktoré v ňom evanjelista urobil.

Ako je pre Lukáša typické, zasadzuje udalosť do atmosféry modlitby (v. 18). Prv než príde k dôležitej otázke o Ježišovej identite, spája sa pýtajúci so svojim Otcom. Autor takto zdôrazňuje, že ide o kľúčový moment v Ježišovom pôsobení. Preto by ho mal aj čitateľ vnímať trochu pozornejšie. Ako som spomenul v úvode, táto kapitola predstavuje zlom. Ježišove slová a skutky sa v nej prekvapivo objasňujú a získavajú podstatný význam. Okrem vyznania identity a predpovedi utrpenia v nej ďalej nachádzame Ježišovo zjavenie slávy (premenenie) a verš 51., ktorý budeme čítať o týždeň: „Keď sa napĺňali dni, v ktoré mal byť vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema.“ Tento zlom, zvýraznený Ježišovou modlitbou, tak priamo vyzýva na prijatie alebo odmietnutie rozhodnutia ísť s Ježišom ďalej.

Ako je pre Lukáša typické, zasadzuje udalosť do atmosféry modlitby. Zdieľať

Ďalším zaujímavým prvkom Lukášovej verzie je, že na rozdiel od synoptikov, po predpovedi smrti vynecháva Petrov odpor a jeho pokarhanie. Následné poučenie o tom, ako nasledovať Ježiša, sa tak nevníma ako reakcia na predstavy apoštola. Rozdiel je aj v tom, že inštrukcia nie je, ako u Marka a Matúša, určená iba učeníkom a zástupom, ale „všetkým“ („πάντας“ v.23). Spôsob imitovania života Ježiša Krista sa týmto nezužuje na bezprostredných nasledovníkov. Zreteľnejšie sa vzťahuje na všetkých, čo túto výzvu počujú. A je pritom jedno, či z priamo z Ježišových úst, alebo zo stránok evanjelia.

Inzercia

K tomu môžeme pripojiť aj ďalšie Lukášove zmeny. Sloveso „ísť“ (v. 23) má v prezente (ερχεσθαι), čo vyjadruje trvácnosť deja. Taktiež do výzvy niesť svoj kríž vkladá „každý deň“ (καθ᾽ ἡμέραν). Naznačuje sa tým, že podstúpiť Ježišovu krížovú cestu nie je jednorazová záležitosť.  Od učeníka sa vyžaduje celoživotný záväzok. Tým sa napodobňovanie nevzťahuje iba na jednu časť, ale na celý Ježišov život.

Spôsob imitovania života Ježiša Krista sa týmto nezužuje na bezprostredných nasledovníkov. Zdieľať

Zlomová Ježišova výzva je otvorená pre všetkých nasledovníkov. Nie iba pre postavy v literárnom deji. Jeho slová sa stávajú živými v každej dobe. Otázka: „A vy ma za koho pokladáte?“, je takto pre každého kresťana vždy aktuálna.

 Od učeníka sa vyžaduje celoživotný záväzok. Zdieľať

Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického ablízkovýchodného sveta.

Foto - wikimedia

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Blog
A neuveď nás do pokušenia?

A neuveď nás do pokušenia?

Po 16 rokoch práce na novom preklade Rímskeho misála, talianska Konferencia biskupov (CEI) vlani v novembri schválila návrh nového znenia 6. prosby modlitby Otče náš. Po nedávnej správe v britskom The Guardian, pápež schválil pre Taliansko túto zmenu. Následne sa všade, aj u nás, rozprúdila nie vždy kvalifikovaná diskusia, spojená aj s kritikou pápeža, ktorý „zasa niečo mení“. 

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.