80-ročný stážista v Ríme a Vatikáne

 80-ročný stážista v Ríme a Vatikáne

Rímu a Vatikánu sa rôznym spôsobom venujem vyše 30 rokov. Všeličo som o tom napísal – v knihách, na blogoch, aj na sociálnych sieťach. Vďaka Slovenskému historickému ústavu v Ríme som v dňoch 27.5.-9.6.2019 navštívil Rím a Vatikán. Boli to zaujímavé dni s množstvom stretnutí. Zaujímali ma najmä osudy slovenských osobností, ktoré v 20. stor. žili v Ríme. Jednalo sa najmä o spisovateľov, básnikov, umelcov a kňazov, ktorí za totality nemohli svoje talenty a schopnosti rozvinúť doma, mnohí z nich boli aj režimom perzekvovaní. Imrich Kružliak, nedávno zosnulý 104-ročný bard Slovákov v zahraničí,   povedal: „Vďaka Ti, večný Rím, večne budeš v nás. Bol si našim vykúpením...“

Mnohí Slováci zanechali na týchto miestach významné stopy, ktoré sú dôležité pre poznanie histórie Slovenska. Informácie o nich sa však vymieraním priamych svedkov strácajú. Počas mojich osobných rozhovoroch s významnými osobnosťami slovenskej komunity som sa dozvedel mnoho zaujímavého. Mnohé rozhovory sa týkali aj Slovákom, ktorí sem prišli po páde komunizmu po roku 1989, resp. žijú, pracujú a študujú tu v súčasnosti.

Porovnávať situáciu „vtedy a teraz“ nemožno. Vtedy, to často boli úteky a odchody zo Slovenska „navždy“, s nemožnosťou sa vrátiť. Štátna bezpečnosť mala všade svoje prsty, čo obmedzovalo život Slovákov aj v zahraničí. Po r. 1989 sa však situácia radikálne zmenila. Rímske a vatikánske brány sa naplno otvorili aj pre Slovákov, ktorí tu našu vlasť výborne reprezentujú, aj vo významných funkciách. Bol som prekvapení najmä z reprezentantov strednej generácie, viacerí z nich sú najmä na univerzitách, v cirkevných inštitúciách, vo vatikánskej kúrii a aj v generalátoch reholí na vedúcich postoch.

Väčšinu rozhovorov som nahrával so súhlasom na magnetofón. Pri niektorých diskusiách som si robil iba poznámky, ale aj množstvo fotografií a videí. Niektoré z nich som už počas pobytu zverejňoval na facebooku so súhlasom zúčastnených. Bol som rád korektným diskusiám a poznámkam k týmto statusom, ktorých celkove bolo 68.

V tomto krátkom úvodnom blogu stručne zverejním zoznam osôb, s ktorými som mal dlhé a zaujímavé rozhovory. Jednalo sa o tieto osobnosti:

 • JEm. Jozef kardinál Tomko,
 • JE. Cyril Vasiľ, SJ, tajomník Kongregácie pre Východné cirkvi,
 • JE. Ján Šoth, veľvyslanec SR v Taliansku, San Marine a na Malte,
 • JE. Marek Lisánsky, veľvyslanec SR pri Svätej Stolici,
 • Mons. František Novajovský, Štátny sekretariát Svätej Stolici,
 • Mons. Jozef Krištof, Štátny sekretariát Svätej Stolici,
 • Mons. Ľubomír Welnitz, tajomník Apoštolskej Penitenciárie,
 • o. Viliam Dóci, dominikán, riaditeľ Historického ústavu, Angelicum,
 • o. Peter Dufka SJ, rektor Russica
 • o. Jozef Bartkovjak SJ,  riaditeľ slovenskej sekcie Vatikánskeho rozhlasu,
 • o. Peter Dikoš SVD, Generálny prokurátor,
 • o. Ludovít Melo, dominikán, spovedník, Santa Mária Maggiore,
 • o. Pavol Zvara, rektor Pápežského kolégia sv. Cyrila a Metoda
 • Ján Hnilica, brat o. biskupa P.M. Hnilicu
 • Veronika Záborská, turistická sprievodkyňa v Ríme
 • Monika Koščová – Melchiori, pracovníčka FAO, Rím
 • Mária Juhásová, advokátka Rota Romana,
 • O.. Tomáš Šandrik, kaplán Slovenskej katolíckej misie v Ríme.

 

Pri niektorých stretnutiach boli prítomní aj Miroslav Mrug, Russicum, Juraj Cibuľa SVD, s. Irena Kopanicová, s. Ľudovíta Kazimírová, Campo Santo Teutonico a Silvia Blechová, konzulát SR. Ďakujem aj tým, ktorí mi umožnili prehliadku Vatikánskych záhrad, cintorína Teutonico vo Vatikáne a Nekatolíckeho cintorína v Ríme, aj účasť na slovenskej omši Slovenskej katolíckej misii a najmä na Vigílii a svätej omši pápeža Františka na sviatok Svätého Ducha na námestí Svätého Petra. Ďakujem aj riaditeľovi Velehradu Pavlovi Schwarzovi a sestrám Lucii a Márii za pomoc a spoluprácu.

 

K získaným poznatkom a obsahu rozhovorov počas pobytu v Ríme a Vatikáne sa vrátim osobitnými článkami, blogmi, prípadne aj knižnou publikáciou.

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo