Prísľub asistenčnej služby

Prísľub asistenčnej služby

Turíce nás pozývajú meditovať o Duchu Svätom ako ho predstavuje Ježiš vo svojej rozlúčkovej reči.

(15) Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. (16) A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky. (23) Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. (24) Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal. (25) To som vám povedal, kým som ešte u vás. (26) Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.“ (Jn 14, 15-16. 23b-26) Zdieľať

Verše vybrané pre tohtoročnú slávnosť sú zo začiatku bloku posledných slov, ktoré Majster predniesol učeníkom pred svojím umučením. Nosná atmosféra, ktorá sa nesie týmito veršami, je odhalenie Ježišovho odchodu. To vyvoláva medzi poslucháčmi zmätok a strach. Učiteľ preto svojich nasledovníkov pripravuje na svoju neprítomnosť. Chce im povedať, že hoci už nebude medzi nimi, predsa ich bude spájať vzájomná láska.

Učiteľ preto svojich nasledovníkov pripravuje na svoju neprítomnosť. Zdieľať

Čo ale v praxi znamená láska k Ježišovi bez jeho fyzickej prítomnosti? Podľa nášho úryvku sa má prejavovať v zachovávaní Ježišových prikázaní (v. 15) a jeho slova (v. 23.). Pod slovom sa tu myslí celý obsah toho, čo Ježiš svojim životom zjavil ľuďom: Otec; kto je Ježiš ako Mesiáš; že je jedno s Otcom; že viera v neho prináša pravý život a.i. V praxi to znamená vieru a ohlasovanie toho, čo Ježiš oznámil. Pri slove prikázanie sa poslucháčom vybavuje veta, ktorú v rámci reči len pred chvíľou počuli, a ktorú Ježiš ešte zopakuje: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.“ (Jn 13,34; porov. tiež 15,12).

Zachovávanie slov a prikázaní však neznamená, že po hlásateľovi ostatne iba nejaká jeho posledná vôľa. Bude to mať nepredstaviteľné dôsledky. V texte máme uvedené dva. Otec namiesto fyzicky neprítomného Ježiša pošle „iného Tešiteľa“ (v. 16.) No nie v zmysle, žeby učeníci už o svojho Majstra nadobro prišli. Pretože okrem Tešiteľa si v tom, kto zachováva Ježišovo slovo, urobia príbytok aj Otec zo Synom (v. 23.). Na správu o odchode tak hneď nadväzuje prísľub obnovenia kontaktu. Síce už v inej, ale novej a plnšej forme.

Otec namiesto fyzicky neprítomného Ježiša pošle „iného Tešiteľa“. Zdieľať

Tu sa opäť k slovu dostáva úloha „iného Tešiteľa“. Ten je vo verši 26. už priamo nazvaný ako Duch Svätý. Jeho misiou bude pokračovať v odovzdávaní Ježišovho a Otcovho učenia a zároveň pripomínať to, čo už od Ježiša počuli.

Duch Svätý, Tešiteľ, bude poslaný tým, ktorí milujú Ježiša a zachovávajú jeho učenie. Zdieľať

Zhrňme si to teda. Duch Svätý, Tešiteľ, bude poslaný tým, ktorí milujú Ježiša a zachovávajú jeho učenie. Pomôže im udržať a rozvíjať toto učenie v ich živote. Vlastne im tým pomôže zachovať aj samotnú lásku k Ježišovi a jeho Otcovi. A to spôsobí, že všetci traja budú v učeníkoch prítomní.

Lukáš Durkaj

Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického ablízkovýchodného sveta.

Foto - wikimedia

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo