Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
31. máj 2019

Aby všetci jedno boli – v láske

Slová z Ježišovej modlitby z Jánovho evanjelia zaznejú v rímskokatolíckych kostoloch v túto nedeľu.
Aby všetci jedno boli – v láske

Z Evanjelia podľa Jána (17,20-26): (20) No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, (21) aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. (22) A slovo, ktoré si dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – (23) ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. (24) Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. (25) Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. (26) Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja. Zdieľať

Sedemnásta kapitola Jánovho evanjelia predstavuje záver Ježišovej rozlúčkovej reči vo večeradle, z ktorej úryvky sme v rímskokatolíckej liturgii počúvali v predchádzajúce nedele. Ježiš túto reč zakončuje modlitbou, ktorá sa niekedy označuje ako „Ježišova veľkňazská modlitba“.

Už tradične sa delí na tri časti: „Ježiš sa modlí za seba“ (vv. 1-5), „Ježiš sa modlí za učeníkov“ (vv. 6-19) a „Ježiš sa modlí za Cirkev“ (vv. 20-26). Práve posledná časť bude v centre našej pozornosti na nasledujúcu nedeľu.

Ústrednými motívmi v tomto úryvku sú „poznanie,“ „láska“ a „sláva“. Bude vhodné začať od konca. Ježiš vo v. 25 potvrdzuje, že svet nepozná Otca. Ten, kto Otca pozná je Ježiš sám. A tak jedinou cestou, ako môže svet spoznať Otca, je spoznať, že Ježiš je poslaný od neho. Preto môžeme povedať, že keď sa Ježiš vo v. 23 sa modlí: „aby svet spoznal, že si ma ty poslal“, vyjadruje vlastne svoju túžbu, aby svet spoznal Otca.

Ježišova pozemská misia však bola časovo a aj priestorovo veľmi obmedzená. Ako sa teda môže Ježišova túžba naplniť? Nádej prichádza cez tých, ktorí spoznali, že Ježiš je tým poslaným od Otca. Začína sa tými, ktorí boli s ním počas jeho misie medzi nami. Avšak aj to by bolo veľmi málo na to, aby sa mohla Ježišova túžba naplniť. Sú k tomu potrební ďalší, ktorí uveria v Ježiša.

Nie sú to zázraky a divy, ktoré majú k viere v Ježiša privádzať, ale slovo. Zdieľať

Je pozoruhodné ako sa to má uskutočniť: skrze slovo Ježišových prvých učeníkov: „No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa“ (v. 20). Teda to, čo sa tu zdôrazňuje je úloha ohlasovania učeníkov. Nie sú to zázraky a divy, ktoré majú k viere v Ježiša privádzať, ale slovo. Ono samozrejme môže obsahovať aj ohlasovanie o Ježišových mocných skutkoch, ale dôraz je na slovo, na ohlasovanie, a teda, mohli by sme povedať, na vydávaní svedectva.

Ono sa však nevydáva len slovami. Hovorí o tom Ježišova túžba, ktorá sa stáva modlitbou: „aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno“ (v. 21). Ježiš sa modlí za tých, ktorí uveria v neho skrze slovo jeho učeníkov a to, že sa jedným dychom modlí za ich jednotu, hovorí o tom, že k slovu patrí aj svedectvo života, bez neho sa slovo stáva neúčinným.

Inzercia

Ak má slovo učeníkov prinášať úrodu ďalších veriacich v Krista, musí byť podporované svedectvo života komunity v jednote podľa vzoru jednoty Syna s Otcom. Tak ako Syn ostával verný tomu, čo sa naučil od Otca, tak aj Ježišovi učeníci majú zostávať jednotní v tom, čo sa naučili od Syna, veď Ježiš hneď pokračuje: „slovo, ktoré si dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne“ (v. 22-23a). Ak učeníci zostávajú verní Ježišovmu slovu, ostávajú verní aj tomu Otcovmu, a sú tak jedno s Otcom i Synom.

Čo je týmto slovom, ktoré Ježiš učeníkom odovzdal? Tu si môžeme spomenúť na verše z Ježišovej rozlúčkovej reči, ktoré majú zjavne podobný význam ako tieto slová o jednote. Počúvali sme ich v liturgii pred dvoma týždňami: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať“ (13,34-35). Kľúčovým rozpoznávacím znakom učeníkov má byť v tomto prípade láska medzi členmi spoločenstva. Nie však láska hocijaká, ale podľa vzoru Ježišovej lásky. Ak učeníci budú takúto lásku medzi sebou žiť, podľa toho budú rozpoznaní ako tí, ktorí patria k Ježišovi.

Ak si pri dnešnom evanjeliu kladieme otázku, ako môžeme napĺňať Ježišovu túžbu, aby sme boli jedno, odpoveď môžeme nájsť v živote podľa Ježišovej lásky. Zdieľať

Ak tieto slová prepojíme so slovami z dnešného evanjelia, mohli by sme povedať, že túžená jednota učeníkov sa má predovšetkým prejaviť v živote v láske medzi sebou podľa vzoru Ježišovej lásky k nim. Tento dôraz nám môže pomôcť pri uvažovaní o jednote kresťanov v dnešnom svete. Ak si pri dnešnom evanjeliu kladieme otázku, ako môžeme napĺňať Ježišovu túžbu, aby sme boli jedno, odpoveď môžeme nájsť v živote podľa Ježišovej lásky. O takúto jednotu sa môžeme snažiť, aj napriek tomu, že máme rozličné názory na niektoré doktrinálne otázky.

Takéto spojenie týchto dvoch statí z Jánovho evanjelia sa zdá vhodné aj preto, lebo vidíme, že Ježiš aj v dnešnom evanjeliu po zopakovaní slov o jednote, pokračuje slovami o láske: „Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa“ (v. 23b). Ak má svet spoznať v učeníkoch Otcovu, teda Božiu lásku, spozná to jedine podľa svedectva života učeníkov v láske. Láska, ktorou Ježiš miloval svojich učeníkov, bola Otcovou láskou, a teda ak učeníci žijú podľa vzoru Ježišovej lásky, zjavujú tak vlastne lásku Otca, Božiu lásku a tá je Božou slávou, ktorú mal Syn už pred tým, ako bol svet (v. 25).

Matúš Imrich
Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Získal licenciát na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, kde v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu.

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Blog
Čo po Ježišovom odchode

Čo po Ježišovom odchode

Ježišova rozlúčková reč pokrýva veľkú časť Jánovho evanjelia (cca. k. 13-17). Autor ju zasadzuje do udalosti „poslednej“ veľkonočnej večere. Ide o zmes Ježišových odporúčaní, vysvetľovaní a modlitieb, ktoré sem tam prerušuje otázka od niektorého z prísediacich učeníkov. Len veľmi ťažko je možné určiť presne jej štruktúru. Čo biblista to návrh delenia. Dôvodom, je že v sebe obsahuje niekoľko základných tém predstavených na spôsob špirály. Tie sa v jej priebehu nanovo vždy objavujú, ale vždy v trochu inom kontexte.

Blog
Akí sú vlastne Uganďania a v čom sú iní?

Akí sú vlastne Uganďania a v čom sú iní?

Náš projekt Adopcia na diaľku® sa zameriava na vzdelávanie detí v chudobných regiónoch sveta. Jedna z oblastí, kde sme aktívni, je Uganda, v ktorej pôsobíme od roku 2013. Aktuálne zabezpečujeme vzdelanie viac ako 800 deťom. Pri našej práci spolupracujeme s lokálnymi zamestnancami, ale aj so slovenskými dobrovoľníkmi a koordinátormi centier. K tým druhým patrí MUDr. Barbora Šilhárová, ktorá pôsobí v Ugande už skoro desať rokov. Práve preto sme sa jej rozhodli spýtať, ako vníma kultúrny šok, ktorý v tejto krajine zažila.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.