Eurovoľby: Je KDH ako Katolícka cirkev?

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Eurovoľby: Je KDH ako Katolícka cirkev?

Je možný kresťanskodemokratický ekumenizmus?

V prvom rade patrí veľká gratulácia Kresťanskodemokratickému hnutiu. Dva mandáty je veľmi dobrá správa. Osobitne gratulujem Ivanovi Štefancovi a Miriam Lexmann. Verím, že na druhý mandát KDH nebude čakať do Brexitu, pretože je to nespravodlivé.


Zároveň je veľmi smutné vedieť, že keby nebolo trieštenia, tak by kresťania spolu predbehli ĽSNS (KÚ získala 3,9%) a pri možnom synergickom efekte by mohli zdolať aj Smer. Som zvedavý, či niekto nájde odvahu a preberie zodpovednosť za prepadnuté hlasy kresťanov, lebo podľa doterajších vyjadrení niektorých kresťanských politikov nič podobné nevidím.

Čo s roztrieštenou kresťanskou demokraciou?


Súčasná roztrieštená situácia na našom národnom kresťanskodemokratickom poli sa podobá nejednote kresťanov na globálnej úrovni.


Katolícka cirkev rieši závažne vieroučné, mravoučné, či pastoračné problémy na konciloch či synodách, kam sa zídu biskupi sveta a hľadajú cestu ďalej. Veľké štiepenia v minulom tisícročí sa udiali dve. Prvé v roku 1054, keď prišlo k rozkolu medzi Byzanciou a Rímom, a druhé po roku 1517, keď katolícky kňaz Martin Luther pribil 95 téz na dvere katedrály vo Wittenbergu a započal proces Reformácie. Po druhej udalosti Katolícka cirkev hľadala riešenie vzniknutej situácie na Tridentskom koncile (1545 – 1563). Po ňom sa mnoho udialo, časť východných oddelených kresťanov obnovilo jednotu s Rímom a vznikli tak východné katolícke cirkvi, u nás známe ako gréckokatolíci, no celková nejednota pretrvávala nehovoriac o mnohých ďalších štiepaniach v rámci protestantizmu.
Po 400 rokoch od Tridentu zvolal pápež Ján XXIII. ekumenický všeobecný Druhý vatikánsky koncil (1962 - 1965). Jedným z dôležitých dokumentov bol dekrét o ekumenizme Unitatis Redintegratio (Obnoviť jednotu).

Myslím si, že kresťanskí politici v KDH, KÚ, KDŽP a možno aj v iných stranách sa týmto dokumentom môžu inšpirovať. Väčšina politicky angažovaných kresťanov sú katolíci, a diskusia o konfesnom ekumenizme vzhľadom na politickú angažovanosť je bezpredmetná, no domnievam sa, že existujú viaceré poučné analógie na politickej rovine.

Analógie

KDH je na politickej scéne skoro 30 rokov. Je to štandardná, etablovaná kresťanskodemokratická strana s demokratickými štruktúrami a s programom vychádzajúcim z katolíckej sociálnej náuky. Má bohatú tradíciu a určite nie je nepopísaným papierom v porovnaní s inými stranami. To má svoje výhody i nevýhody. Výhodou je svedectvo boja za život a rodinu, za integráciu do NATO a EÚ, zlepšenie ekonomickej situácie (rovná daň) či boj proti mečiarizmu. Keďže každý človek je hriešny, aj v politike robí chyby. To má dopad na medziľudské vzťahy, ktoré nie sú vždy v súlade s „miluj blížneho svojho.“ Vo svojej analógii by som KDH prirovnal ku Katolíckej cirkvi. Netvrdím že KDH má plnosť pravdy, či to, že nemôže zaniknúť ako Katolícka cirkev, používam to len ako analógiu pre lepšiu predstavu.

Ostatné strany sú novšie, súperia s KDH, majú voči nemu výhrady, hoci mnohí sú bývalí členovia KDH. Takmer vždy poukazujú na chyby v KDH a niekedy cítiť priam nevraživosť. Ich celkový postoj je neochota spolupracovať s KDH neraz s implicitným pocitom nadradenosti, že ja to viem lepšie, títo si ma nezaslúžia a nedokážu oceniť moje schopnosti.

Mnohí jednotlivci odchádzajú z KDH s vidinou, že v inej strane to bude lepšie. Aká je však skutočnosť... Zdieľať

Mnohí jednotlivci odchádzajú z KDH s vidinou, že v inej strane to bude lepšie. Aká je však skutočnosť... Tieto strany by som prirovnal k oddeleným bratom a sestrám, ktorí nie sú v spoločenstve s Katolíckou cirkvou.

Čo teda hovorí dekrét o ekumenizme?

"Roztrieštenosť otvorene protirečí Kristovej vôli, je svetu na pohoršenie a poškodzuje presvätú vec hlásania evanjelia všetkému stvoreniu. Avšak Pán vekov, ktorý múdro a trpezlivo uskutočňuje plán svojej milosti voči nám hriešnikom, začal v posledných časoch v hojnejšej miere šíriť medzi navzájom rozdelenými kresťanmi ducha pokorného uznania chýb a túžbu po jednote."

Kresťanom v politike ide o presadzovanie hodnôt sociálnej náuky Cirkvi (ľudská dôstojnosť, sloboda, spravodlivosť, solidarita, subsidiarita,...). Tieto princípy sú stelesnené v kresťanskej demokracii. No akú môžu tieto ciele presadiť ľudia, ktorí sa hádajú medzi sebou a nevedia spolupracovať?

Tieto princípy sú stelesnené v kresťanskej demokracii. No akú môžu tieto ciele presadiť ľudia, ktorí sa hádajú medzi sebou a nevedia spolupracovať? Zdieľať

Aké je riešenie? Túžiť spolupracovať, uznať vlastné chyby a pokúsiť sa spolu komunikovať. Okrem toho dôsledkom delenia je slabší mandát kresťanov.

 "Kristus sa modlil:„… aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal“ (Jn 17, 21); a ustanovil vo svojej Cirkvi obdivuhodnú sviatosť Eucharistie, ktorou sa naznačuje a uskutočňuje jednota Cirkvi. Svojim učeníkom dal nové prikázanie, aby sa navzájom milovali, a prisľúbil im Ducha Tešiteľa."

Kristus si prial jednotu, ktorú dnes kresťanskí politici môžu upevňovať spoločnou modlitbou a dokonca spoločným slávením Eucharistie. Jednou z čností kresťanského politika musí byť kvalitný duchovný život. Modlitba je určite potrebná, najmä ak kvôli predvolebnej kampani či osobným sporom a rôznym typov animozít nie je ľahké nájsť si k sebe cestu.

"V tejto jedinej Božej Cirkvi vznikli hneď na začiatku niektoré roztržky, ktoré apoštol Pavol prísne karhá ako odsúdeniahodné. No v neskorších storočiach sa vyskytli ešte väčšie spory a nemalé spoločenstvá sa oddelili od plného spoločenstva s Katolíckou cirkvou, niekedy vinou ľudí z jednej i druhej strany. Ale tých, ktorí prichádzajú na svet v týchto spoločenstvách teraz a v nich sú vychovaní vo viere v Krista, nemožno obviňovať z hriechu rozkolu a Katolícka cirkev ich objíma s bratskou úctou a láskou."

Tu možno vidieť, že spory boli, sú a budú. Niekedy mohlo byť na vine KDH, keď sa nedostatočne reformovalo, či nezvládlo personálne výzvy, inokedy jednotlivci, či skupiny, ktoré s vidinou rýchlo dosiahnutej dobrej funkcie boli ochotní byť flexibilní (hodnotovo, či spôsobom politiky) a odmietli bojovať jednotne a spoločne s KDH. No je tu mladá generácia, ktorá si už nepamätá na spory spred 10 rokov, nieto 20 rokov alebo viac. Niektorí kresťania vyrástli v tom, že podporujú toho, koho podporuje ich kresťanský líder či rodič, a nemožno im to dať za vinu. Môžeme sa pýtať, prečo kresťania (dnes už minimálne päťdesiatnici) po páde komunizmu nepodporili KDH a nezotrvali pri ňom. Cesta je nájsť si k mladým kresťanom cestu, čo vyžaduje vnútornú i vonkajšiu reformu.

"Pod ekumenickým hnutím sa rozumejú aktivity a podujatia, ktoré vznikajú podľa rozličných potrieb Cirkvi a rôznych okolností našich čias a zameriavajú sa na jednotu kresťanov. Medzi ne patria na prvom mieste všetky úsilia o odstránenie slov, postojov a skutkov, ktoré podľa spravodlivosti a pravdy nezodpovedajú situácii oddelených bratov, a preto hatia vzájomné vzťahy s nimi."

Základ je prestať sa osočovať, potom ohovárať a následne obviňovať, kto spravil väčšiu chybu. Treba skončiť súťaž na autentického kresťana, rozhodovať sa a konať na základe emócii (na oboch stranách), osobitne osočovať niekoho ako liberála a posudzovať, kto je väčší „egotriper.“

Treba skončiť súťaž na autentického kresťana, rozhodovať sa a konať na základe emócii (na oboch stranách), osobitne osočovať niekoho ako liberála a posudzovať, kto je väčší „egotriper.“. Zdieľať

Hoci je nutné zadosťučiniť spravodlivosti, niektoré medziľudské problémy sa dajú vyriešiť iba odpustením. V politike pôsobí veľa pokušení a tiež sila ega s cieľom presadiť sa bez ohľadu na obete či zranených. Politický zápas je úplne prípustný, no u kresťanov sa má viesť etickým spôsobom, čo vylučuje niektoré spôsoby vedenia predvolebnej kampane, ktorú sme mohli vidieť u niektorých aj v týchto voľbách.  Kto klamal a podvádzal v kampani, bude žať ovocie toho, čo zasial.

Kto klamal a podvádzal v kampani, bude žať ovocie toho, čo zasial. Zdieľať

"Katolícki veriaci sa majú v ekumenickej činnosti bezpochyby starať o oddelených bratov, modliť sa za nich, zhovárať sa s nimi o veciach týkajúcich sa Cirkvi, urobiť k nim prvé kroky. Ale predovšetkým musia sami úprimne a pozorne uvažovať o tom, čo treba obnoviť a podniknúť vo vlastnej katolíckej rodine, aby svojím životom vydávala vernejšie a jasnejšie svedectvo o učení a ustanoveniach, ktoré jej prostredníctvom apoštolov zveril Kristus."

Toto je výzva pre KDH. Áno, treba sa modliť aj za tých, čo blogujú na dezinformačných weboch, resp. blogujú nenávistne, šíria fake news, či píšu zvláštne, ba priam nevraživé statusy a komentáre na sociálnych sieťach. Zároveň je to výzva zvnútra sa zmeniť, komunikovať navonok prijateľnejšie a pozývať ku spolupráci ľudí z KÚ, KDŽP, Oľano,..., ktorí sa stotožňujú s kresťanskou demokraciou. Ak nejaká časť programu, či presadzovanej politiky nie je dostatočne kresťanskodemokratické, tak to upravme.

"Pravý ekumenizmus nejestvuje bez vnútorného obrátenia. Túžba po jednote totiž vzniká a dozrieva v obnovenej mysli, v sebazapieraní a vďaka veľkodušným prejavom lásky. Aj o previneniach proti jednote platí svedectvo sv. Jána: „Ak hovoríme, že sme nezhrešili, jeho robíme luhárom a nie je v nás jeho slovo“ (1 Jn 1, 10). Preto v pokornej modlitbe prosíme o odpustenie Boha i oddelených bratov, ako i my odpúšťame svojim vinníkom."

Neočakávam, že niekto zásadne zmení svoj postoj v argumentačnej diskusii či v blogovej/ statusovej/ komentárovej prestrelke. Hlboká konverzia nastáva práve, keď je človek sám so sebou a s Bohom. Je to určitý moment existenciálnej krízy, ktorá mení smerovanie cesty. Potom už treba aspoň malé kroky v podobe podaní pravice či stretnutia, kde nie je hlavným motivátorom hnev či nenávisť, ale pokorná túžba spolupracovať (z oboch strán).
 

Záverečné ponaučenia a pozvanie

Dodávam, že ľudia, ktorí opustili KDH, pri všetkej úcte k nim, skončili neraz mimo politiky ako dôsledok založenia neúspešného politického projektu alebo sprenevereniu sa vlastnému svedomiu. Treba sa z toho poučiť.

Okrem toho kresťanov, ktorí sú ochotní sa postaviť za kresťanské hodnoty, nie je na Slovensku veľa. Môžeme hovoriť približne o 10 – 15%. Preto každý, kto nechce spolupracovať v jednom projekte a odchádza, musí brať na zreteľ, že štiepi hlasy kresťanov. Môže tvrdiť, že je tu veľký rezervoár nevoličov a iných konzervatívnejších voličov, ale nie je. Poučme sa z toho.

Mám nádej, že po oslave u niektorých a sebareflexii u všetkých, budú kresťania schopní a ochotní pokorne spolupracovať a budovať kresťanskú demokraciu.   Zdieľať

Mám nádej, že po oslave u niektorých a sebareflexii u všetkých, budú kresťania schopní a ochotní pokorne spolupracovať a budovať kresťanskú demokraciu.  

Týmto zároveň pozývam všetkých mladých kresťanov a konzervatívcov, aby sa pripojili ku Kresťanskodemokratickej mládeži Slovenska a pomohli nám s budovaním kresťanskej demokracie na Slovensku.


 
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo